Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZKUŠENOSTI S MAGNETICKOU REZONANCÍ A KOMPUTEROVOU TOMOGRAFIÍ U PACIENTŮ S T1-T2 KARCINOMEM OROFARYNGU A SUPRAGLOTICKÉ ČÁSTI HRTANU INDIKOVANÝCH K TRANSORÁLNÍMU ROBOTICKÉMU PŘÍSTUPU

Autoři: Sláma K.1, Adámek D.2, Derner M.2

Autoři - působiště: 1
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 2
Radiodiagnostické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajské zdravotní, a. s., Ústí nad Labem

Článek: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 3, pp. 127-134.
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 42x

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
uzamčeno uzamčeno

Experiences with Magnetic Resonance Imaging and Computer Tomography by Patients with T1-T2 Carcinoma of Oropharynx and Supraglottis and Its Indication to Transoral Robotic Approach

In the last 10 years, it became possible to be used by appropriately localized T1 and T2 squamous cell carcinomas of oropharynx and supraglottis robotic minimally invasive approach trough oral cavity – TORS (TransOralRoboticSurgery). Localization and shape best suited tumors for TORS are surface stored and bounded squamous cell carcinomas available for robotic tools. Decisive role in indication for removal of cancers by the TORS plays magnetic resonance imaging and computer tomography of the head and neck.

Keywords:
TORS, MRI, CT, squamous cell carcinoma of the oropharynx and supraglottis


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V posledních 10 letech se objevila možnost využít k odstranění vhodně lokalizovaných T1 a T2 spinocelulárních karcinomů orofaryngu, zejména kořene jazyka, tonzily a supraglotis, miniinvazivní robotický přístup skrze ústní dutinu - TORS (TransOralRoboticSurgery). Lokalizací a tvarem jsou pro TORS nejlépe vhodné povrchově uložené a ohraničené spinocelulární karcinomy, dostupné pro robotické nástroje. Rozhodující úlohu při indikaci k TORS hraje zobrazení karcinomů hlavy a krku pomocí magnetické rezonance.

Klíčová slova:
transorální robotický přístup, magnetická rezonance, komputerová tomografie, spinocelulární karcinom orofaryngu a supraglotické části hrtanu

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články