Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

LÉČBA NÁHLE VZNIKLÉ IDIOPATICKÉ PERCEPČNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI - HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE

Autoři: Holý R.1, Došel P.2, Synková B.1, Astl J.1

Autoři - působiště: 1
Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, 
přednosta prof. MUDr. J. Astl, CSc., 2
Oddělení tlakových komor, Ústav leteckého zdravotnictví, Praha, 
primář MUDr. P. Došel

Článek: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 3, pp. 135-140.
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 123x

Specializace: otorinolaryngologie dětská otorinolaryngologie audiologie a foniatrie
uzamčeno uzamčeno

Treatment of Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss - Hyperbaric Oxygen Therapy

Idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSNHL) is a serious health problem, as doubt remains about the efficacy of treatment and prognosis at high incidence and etiology still unclear. It is an acute neuro-otologic condition. The treatment should be initiated without delay, within 10-14 days of the occurrence of hearing disorder at the latest. There is no single consensus on the treatment, corticotherapy being recognized as the primary treatment. Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) should be used in ISSNHL as part of a comprehensive primary therapy. The HBOT treatment of a patient should start ideally within 2-4 weeks of the onset of the disease. HBOT as a rescue treatment (after exhausting previous treatment options) should be administered within 3 months, but no later than within 6 months of the occurrence of hearing impairment. Starting HBOT later than 6 months after the onset of ISSNHL is not recommended.

Keywords:
idiopathic sudden sensorineural hearing loss, hyperbaric oxygen therapy, rescue treatment


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Náhlá idiopatická senzorineurální nedoslýchavost (ISSNHL) představuje jeden ze závažných zdravotních problémů, neboť při vysoké incidenci a nadále nejasné etiologii přetrvávají pochybnosti o efektivnosti léčby a prognóze. Jedná se o akutní neurootologický stav. Její léčba měla být zahájena bez odkladu, a to nejpozději do 10-14 dnů od vzniku poruchy sluchu. Neexistuje jediný jednotný konsenzus stran její léčby. Jako primární léčba je uznávána kortikoterapie. Hyperbarická oxygenoterapie (HBOT) by v léčbě ISSNHL měla mít své místo jako součást komplexní primární léčby. Do programu HBOT je vhodné zařadit pacienta ideálně do 2-4 týdnů od vzniku onemocnění. Jako záchranná léčba (po vyčerpání předchozí léčby) by měla být HBOT podána do 3 měsíců, maximálně do 6 měsíců od vzniku poruchy sluchu. Zahájit HBOT později než 6 měsíců od vzniku ISSNHL se nedoporučuje.

Klíčová slova:
náhle vzniklá percepční nedoslýchavost, hyperbarická oxygenoterapie, záchranná léčba

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články