Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

HISTOLOGICKÁ A HISTOCHEMICKÁ ANALÝZA RETRAKČNÍ KAPSY PARS TENSA UŠNÍHO BUBÍNKU U DĚTÍ

Autoři: Urík M.1,2, Hurník P.3,4,5, Žiak D.3,5, Machač J.1,2, Šlapák I.1,2, Motyka O.6, Vaculová O.3

Autoři - působiště: 1Klinika dětské otorinolaryngologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2Fakultní nemocnice Brno, 3Ústav patologie, Fakultní nemocnice Ostrava, 4Ústav patologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, 5CGB laboratoř, a. s., Ostrava-Vítkovice, 6Centrum nanotechnologie, VŠB, Technická univerzita Ostrava

Článek: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 1, pp. 35-39.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 103x

Specializace: otorinolaryngologie dětská otorinolaryngologie audiologie a foniatrie
uzamčeno uzamčeno

Histological and Histochemical Analysis of Retraction Pocket Pars Tensa of Tympanic Membrane in Children

Aims:
Histological and histochemical analysis of retraction pocket of pars tensa of tympanic membrane in children. Identification of morphological abnormalities in comparison with a healthy tympanic membrane was investigated as well as identification of signs typical for cholesteatoma and support for a retraction theory of cholesteatoma formation.

Study design:
A prospective study analyzing 31 samples of retraction pockets taken during surgery. Departments: University Hospital, Children’s Medical Centre.

Methods:
Samples of retraction pockets were processed by a standard process for light microscopy, stained by hematoxilin-eosin. Van Gieson’s stain was used for differential staining of collagen, Verhoeff’s stain for elastic fiber tissues, Alcian blue for acidic polysaccharides and PAS (Periodic Acid Schiff) method for basement membrane polysaccharides.

Results:
The following findings were observed in the samples of retraction pockets: 1 hyperkeratosis (100 %), 2 hypervascularisations (100 %), 3 subepithelial fragmented elastic fibres (96 %), 4 myxoid changes (87 %), 5 subepithelial inflammatory infiltration (84 %) 6 rete pegs (71 %), 7 papillomatosis (71 %) 8 intraepithelial inflammatory cellularizations (48 %), 9 intraepithelial spongiosis (16 %) and 10 parakeratosis (3 %). No basement membrane continuity interruptions were observed. Length and thickness of retraction pocket, thickness of epidermis, occurrence of rete pegs and frequency of fragmented elastic fibres was higher in a grade III than grade II (according to Charachon).

Conclusion:
Morphological abnormalities in the structure of retraction pockets in comparison with a healthy tympanic membrane were described. The changes are typical for a structure of cholesteatoma, supporting retraction theory of its origin. Our observations show that it is inflammation that plays a key role in the pathogenesis of retraction pocket. The frequency of some of the changes increases with the stage of retraction pocket (II-III according to Charachon). Basement membrane continuity interruptions are not typical for retraction pockets.

Keywords:
retraction pockets, histological analysis, cholesteatoma, children


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíle:
Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Identifikace morfologických abnormit v porovnání se strukturou zdravého ušního bubínku. Identifikace znaků typických pro cholesteatom a podpora retrakční teorie vzniku cholesteatomu.

Dizajn studie:
Prospektivní studie analyzující 31 chirurgicky odebraných retrakčních kapes. Pracoviště: Fakultní nemocnice, Pracoviště dětské medicíny.

Metody:
Vzorky retrakčních kapes zpracované standardním procesem pro účely světelné mikroskopie, obarveny hematoxylin - eozinem. K upřesnění pozorovaných nálezů byla použita barvení k průkazu kolagenního vaziva dle Van Giesona, k průkazu elastických vláken barvení dle Verhoeffa, k průkazu kyselých mukopolysacharidů barvení metodou Alcián a k průkazu polysacharidů v bazální membráně metoda PAS (Periodic Acid Schiff).

Výsledky:
Ve vzorcích retrakčních kapes jsme pozorovali následující nálezy: 1 hyperkeratóza (100%), 2 hypervaskularizace (100%), 3 subepiteliální fragmentovaná elastická vlákna (96%), 4 myxoidní změny (87%), 5 subepiteliální zánětlivý infiltrát (84%) 6 přítomnost rete pegs (71%), 7 papilomatóza (71%) 8 intraepiteliální zánětlivá celulizace (48%) 9 intraepiteliální spongióza (16%) a 10 parakeratóza (3%). Nepozorovali jsme poruchu kontinuity bazální membrány. Délka i tloušťka retrakční kapsy, tloušťka epidermis, výskyt rete pegs a četnost fragmentovaných elastických vláken byly větší ve skupině III než II.

Závěr:
Popsali jsme morfologické abnormity ve struktuře retrakční kapsy v porovnání se zdravým ušním bubínkem. Uvedené změny jsou typické pro strukturu cholesteatomu, podporují tak retrakční teorii jeho vzniku. Klíčovou roli v patogenezi retrakční kapsy sehrává dle pozorování zánět. Četnost některých změn vzrůstá se stadiem retrakční kapsy (II - III dle Charachona). Porucha kontinuity bazální membrány není pro retrakční kapsu typická.

Klíčová slova:
retrakční kapsa, histologická analýza, cholesteatom, dětský věk

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Záněty dutiny ústní a hltanu

Autor kurzu: MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články