Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

CHIRURGICKÁ LIEČBA PERFORÁCIE SEPTA – VLASTNÉ SKÚSENOSTI

Autoři: Lásková M., Sičák M.

Autoři - působiště: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN a FN, Ružomberok

Článek: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 4, pp. 192-197.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 51x

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
uzamčeno uzamčeno

Surgical Treatment of Septal Perforation - Own Experience

Introduction:
Nasal septal perforation represents serious clinical problem. Etiologically, there are traumatic, iatrogenic and idiopathic perforations; perforations in granulomatous diseases are uncommon. Treatment is symptomatic or causal - surgery.

Objective:
The aim of our study was to evaluate the success of surgical treatment of nasal septal perforation using relaxing technique.

Material and methods:
The authors retrospectively analyzed patients with nasal septal perforation that were surgically treated at the Clinic of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery at Military Faculty Hospital in Ruzomberok between 2004 - 2015. Etiology, size, localization of nasal perforation and success of surgical treatment were evaluated.

Results:
Fifty-seven patients underwent surgery for nasal septal perforation. The most common size of perforation was 10-20 mm. Perforations after septoplasty and idiopathic perforations occurred most frequently. All patients were treated surgically using relaxing technique. Thirty operations (52 %) were performed by open access. One year after surgery, the clinical success of surgery was 84 %. Open vs. the closed access did not affect the success of the operation. Negative effect on surgery had Nasal perforations greater than 20 mm, basal localization and perforations after previous septoplasty had negative effect on success of surgery.

Conclusion:
The success of surgical treatment of nasal septal depends on its size, location and etiology. Despite the precise surgical technique, it is not possible to achieve the success in all cases.

KEYWORDS:
nasal septal perforation, relaxing technique, success of treatment


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Perforácia nosového septa je závažným klinickým problémom. Etiologicky rozlišujeme traumatickú, iatrogénnu a idiopatickú perforáciu, menej časté sú perforácie pri granulomatóznych ochoreniach. Liečba je symptomatická alebo kauzálna - t.j. chirurgická.

Cieľ:
Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť úspešnosť chirurgickej liečby perforácie nosového septa relaxing technikou.

Materiál a metodika:
V práci autori retrospektívne analyzovali pacientov s perforáciou nosového septa, ktorí boli chirurgicky liečení na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN a FN v Ružomberku v rokoch 2004 - 2015. Sledovali etiológiu, veľkosť, lokalizáciu perforácie a úspešnosť chirurgickej liečby.

Výsledky:
Na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN a FN v Ružomberku sme v rokoch 2004 - 2015 operovali 57 pacientov s perforáciou nosového septa. Najčastejšie sa vyskytovali perforácie o veľkosti 10–20 mm. Z etiologických faktorov sa najčastejšie vyskytla perforácia po septoplastike (30 %) a rovnako u (30 %) pacientov sa príčina nezistila. Všetci pacienti podstúpili uzáver defektu nosového septa relaxing technikou, z toho 30 (52 %) otvoreným prístupom. Klinická úspešnosť chirurgickej liečby perforácie septa rok po liečbe bola 84%. Otvorená, vs. zatvorená technika, nemala vplyv na úspešnosť operácie. Negatívny efekt na úspešnosť operácie mali perforácie s veľkosťou nad 20 mm (82 %), lokalizované bazálne (65 %), ako aj tie, ktoré vznikli po septoplastike (79 %).

Záver:
Úspešnosť chirurgickej liečby perforácie nosovej priehradky závisí od jej veľkosti, lokalizácie a príčiny vzniku. Napriek precíznej chirurgickej technike nie je možné dosiahnuť uzáver defektu nosovej priehradky vo všetkých prípadoch.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
perforácia, nosové septum, relaxing technika, úspešnosť liečby

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články