Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

ZAVEDENÍ A POUŽITÍ JEDNODUCHÉ METODY STANOVENÍ RADIOCHEMICKÉ ČISTOTY [99MTC]-ETIFENINU

Autoři: Jiří Štěpán

Autoři - působiště: Klinika radiologie a nukleární medicíny, LF MU a FN Brno Oddělení nukleární medicíny, Uherskohradištská nemocnice a. s., Uherské Hradiště

Článek: NuklMed 2017;6:62-66
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 44x

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
uzamčeno uzamčeno

An implementation and using of a simple radiochemical purity assessment method of [99mTc]-etifenin

Introduction:
Methods for a radiochemical purity (RCP) assessment of [99mTc]technetium-etifenin mentioned in a patient information leaflet (PIL) of ROTOP – EHIDA 20,0 mg kit are too tedious or less available. A currently valid method of the Czech Pharmacopoeia (Ph. Boh.) stated in its Supplement 2015 is more complicated too. A simplest (currently non-pharmacopoeial) method was stated in Ph. Boh. 2009 – Supplement 2011 and therefore this one has been verified and introduced to a common practice.

Subjects and methods:
A radiochromatography with scintillation detector NaI(Tl) attached to a multichannel analyzer MCA-1000G. A stationary phase was ITLC-SA (9 × 1 cm), a mobile phase was 0,9% NaCl, a path length was 7 cm. To find out a radioactivity distribution the strip was cut into 0,5cm ones. For RCP assessment the strip was cut only into three pieces in optimized points.

Results:
A retardation factor (RF) of [99mTc]-etifenin RF = 0,75 (compared to 0,5 stated in Ph. Boh. 2009 – Supplement 2011) was determined by a radioactivity distribution measurement. RF of [99mTc]technetium in colloidal form and [99mTc]pertechnetate ion were 0–0,1 and 0,9–1, respectively. For RCP assessment the strips were cut at points accordant with RF = 0,1 and RF = 0,9. Average RCP was calculated from 15 values and was (96,8 ± 1,1) %, average [99mTc]technetium in colloidal form and [99mTc]pertechnetate ion were (1,6 ± 0,4) % and (1,6 ± 0,9) %, respectively.

Conclusion:
The RCP assessment method according to Ph. Boh. 2009 – Supplement 2011 is applicable. A developed chromatogram can´t be cut into thirds as [99mTc]-etifenin isn´t in the middle of the chromatogram (as mentioned in Ph. Boh. 2009 – Supplement 2011) but around the point corresponding RF = 0,75. A cutting of the strip into three pieces at points accordant with RF = 0,1 and RF = 0,9 is convenient. The method is then reliable and RCP values were always satisfactory (minimum value 95,0 %).

Key words:
[99mTc]technetium-etifenin, [99mTc]technetium-EHIDA, N-(2,6-diethylacetanilido)iminodiacetic acid, [(2,6-diethylphenylcarbamoyl)methyl]iminodiacetic acid, radiochemical purity, [99mTc]technetium in colloidal form, [99mTc]pertechnetate ion


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Příbalová informace (PIL) kitu ROTOP – EHIDA 20,0 mg pro přípravu radiofarmaka [99mTc]-etifenin uvádí pro stanovení jeho radiochemické čistoty (RCP) příliš zdlouhavé nebo hůře dostupné metody. V současnosti platná a závazná metoda Českého lékopisu (ČL) uvedená v jeho Doplňku 2015 je také složitější. Nejjednodušší (dnes už neoficinální) metodu uváděl ČL 2009 – Dopl. 2011, která byla pro svou jednoduchost ověřena a zavedena do běžného používání.

Metodika:
Radiochromatografie s detekcí pomocí scintilačního detektoru NaI(Tl) připojeného na mnohokanálový analyzátor MCA-1000G. Stacionární fáze byla ITLC-SA (9 × 1 cm), mobilní fáze 0,9% NaCl, délka dráhy 7 cm. Pro zjištění distribuce radioaktivity byl proužek rozstříhán na 0,5cm proužky. Pro stanovení RCP byl proužek stříhán už jen na tři části v optimalizovaných místech.

Výsledky:
Měřením distribuce radioaktivity na radiochromatogramu byl zjištěn retardační faktor (RF) komplexu [99mTc]-etifenin RF = 0,75 (oproti RF = 0,5 v ČL 2009 – Dopl. 2011), RF [99mTc]technecia v koloidní formě byl 0–0,1 a RF [99mTc]technecistanového iontu byl 0,9–1. Pro stanovení RCP se proužky stříhaly v místech odpovídajících RF = 0,1 a RF = 0,9. Průměrná RCP byla určena z 15 příprav a byla (96,8 ± 1,1) %, obsah [99mTc]technecia v koloidní formě (RF = 0,0–0,1) byl (1,6 ± 0,4) % a obsah [99mTc]technecistanového iontu (RF = 0,9–1,0) byl (1,6 ± 0,9) %.

Závěr:
Metodu stanovení RCP dle ČL 2009 – Dopl. 2011 je možno použít. Vyvinutý proužek však není možno stříhat na třetiny, protože [99mTc]-etifenin se nenachází ve středu chromatogramu (jak uvádí ČL 2009 – Dopl. 2011), ale okolo místa odpovídajícího RF = 0,75. Vyhovující je rozstříhání proužku na 3 části v místech odpovídajících RF = 0,1 a RF = 0,9. Metoda je pak spolehlivá a dosahované hodnoty RCP vždy vyhovovaly (min. 95,0 %).

Klíčová slova:
[99mTc]technecium-etifenin, [99mTc]technecium-EHIDA, N-(2,6-diethylacetanilido)iminodioctová kyselina, [(2,6-diethylfenylkarbamoyl)methyl]iminodioctová kyselina, radiochemická čistota, [99mTc]technecium v koloidní formě, [99mTc]technecistanový iont

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články