Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

VYUŽITÍ INTERIM 18F-FDG PET/CT PRO PROGNOSTICKOU STRATIFIKACI PACIENTŮ S PRIMÁRNÍM MEDIASTINÁLNÍM VELKOBUNĚČNÝM B-LYMFOMEM

Autoři: Lenka Henzlová1, Pavel Koranda1, Vít Procházka2, Tomáš Papajík2, Jana Zapletalová3

Autoři - působiště: 1Klinika nukleární medicíny, 2Hemato-onkologická klinika, 3Ústav lékařské biofyziky, LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc, ČR

Článek: NuklMed 2017;6:22-27
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 83x

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
uzamčeno uzamčeno

Application of 18F-FDG PET/CT in prognostic stratification of patients with primary mediastinal diffuse large B-cell lymphoma

Introduction:
Primary mediastinal diffuse large B-cell lymphoma (PMBCL) is characterized by rapid growth of a large tumor mass in anterior mediastinum. In this era of immunochemotherapy, the five-year survival rate is presently 80–90 %. Nevertheless, early relapse occurs in a selection of patients with an unfavorable prognosis. Positron emission tomography combined with computed tomography (PET/CT) using 18F-fluordeoxyglucose is widely used for staging and treatment monitoring. The Deauville score and percentage decrease in SUVmax is used as an addition to visual analysis.

Subjects and methods:
Retrospective analysis was performed on 44 patients with PMBCL, who underwent staging PET/CT (26 patients) and PET/CT after 2–3 cycles of chemotherapy (36 patients). Visual analysis and the Deauville score were used. Maximum SUV value (SUVmax) was measured on the most intense uptake, and the percentage SUVmax changes over time between staging PET/CT and interim PET/CT were calculated.

Results:
The Deauville score categorized to 2 groups (Deauville 1–3 and Deauville 4–5) was a statistically significant predictor of Progression Free Survival (PFS), with p = 0.028. An optimal ΔSUVmax cut-off value of 68 % was determined through ROC analysis. A significant decrease in metabolic activity of tumor tissue was associated with a significantly higher estimated PFS using both our cut-off value and the cut-off value reported in literature (66 %), with p = 0.014 in both cases.

Conclusions:
The Deauville 5-point scale is a better prognostic factor compared to dichotomic visual analysis. ΔSUVmax is another strong prognostic factor for PFS prediction.

Key Words:
primary mediastinal diffuse large B-cell lymphoma, FDG, Deauville score, prognosis


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Pro primární mediastinální velkobuněčný B-lymfom (PMBCL) je typický rychlý nárůst velké nádorové masy v předním mediastinu. V době imunochemoterapie je 5leté celkové přežití 80–90 %, přesto u části pacientů dochází již v prvním roce po ukončení terapie k relapsu, jehož prognóza je špatná. Pro stážování a monitorování léčby je široce využívána pozitronová emisní tomografie kombinovaná s výpočetní tomografií (PET/CT) s využitím 18F-fluorodeoxyglukózy. Při hodnocení vyšetření se vedle vizuálního posouzení používá také Deauvilleské skórování a hodnocení procentuálního poklesu SUVmax.

Soubor a metodika:
Retrospektivně bylo hodnoceno 44 pacientů s diagnózou PMBCL, u kterých bylo provedeno PET/CT před léčbou (26 pacientů) a PET/CT po 2–3 cyklech chemoterapie (36 pacientů). Nálezy byly hodnoceny vizuálně a pomocí Deauvilleské škály. Změřeny byly hodnoty SUVmax na vstupním a interim vyšetření a vypočten jejich procentuální rozdíl – ΔSUVmax.

Výsledky:
Signifikantním prediktorem doby přežívání bez progrese (progression free survival – PFS) bylo Deauvilleské skóre (p = 0,028). Pomocí ROC analýzy byla zjištěna optimální hodnota cut-off ΔSUVmax 68 %. Významný pokles metabolické aktivity nádorové tkáně s použitím této hodnoty i hodnoty uváděné v literatuře (ΔSUVmax 66 %) byl spojen se signifikantně vyšší předpokládanou dobou PFS ve srovnání se skupinou s ΔSUVmax ≤ 68 %, resp. ΔSUVmax ≤ 66 % (9 let vs. 3,5 roku pro cut-off 66 % a 8,96 let vs. 3,49 let pro cut-off 68 %, v obou případech p = 0,014).

Závěr:
Hodnocení pomocí Deauvilleské škály má lepší prognostickou hodnotu k určení PFS než vizuální dichotomické hodnocení. Podobně silným prediktorem PFS je i hodnocení interim PET/CT pomocí ΔSUVmax.

Klíčová slova:
primární mediastinální velkobuněčný B-lymfom, FDG, Deauvilleské skórování, prognóza

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články