Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

PŘÍMÁ KVANTIFIKACE RŮSTOVÉ AKTIVITY KONDYLU MANDIBULY PŘI UNILATERÁLNÍ IDIOPATICKÉ KONDYLÁRNÍ HYPERPLAZII LEUKOCYTY

Autoři: Gabriela Havlová1, Jan Štembírek2, Martin Havel1,3, Michal Koláček1,3, Otakar Kraft1,3, Jiří Stránský2

Autoři - působiště: 1Klinika nukleární medicíny, 2Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF OU a FN Ostrava, ČR, 3Ústav zobrazovacích metod, Ostravská univerzita Ostrava, ČR

Článek: NuklMed 2017;6:42-48
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 117x

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína
uzamčeno uzamčeno

Direct quantification of the growing activity of the mandible condyle in unilateral idiopathic condylar hyperplasia

Introduction:
Unilateral idiopathic condylar hyperplasia (UCH) is a condition that may cause malocclusion or facial asymmetry. Bone scintigraphy is important in planning of surgical treatment. It can assess the growing activity of the condyle. Conventional methodologies use the percentage difference between the activity of the two condyles or ratio of the condyle activity to a different bone reference area. We verified the possibility of absolute quantification of activity with the new Siemens xSPECT Quant technology.

Methods:
SPECT/CT examination of the head after 99mTc-HDP administration was performed in 21 patients (8 men, 13 women, mean age 31.7 ± 11.9 years) with condyle hyperplasia. SUV values (average – SUVavg and maximum –SUVmax) were obtained by modified iterative reconstruction OSCGM (Ordered Subset Conjugate Gradient Minimization). We compared the SUV values in the regions of interest over the two condyles with conventional assessement represented by counting the ratio of activities from the summated transaxial slices. Significant asymmetry was defined as a 55 % or higher condylar uptake.

Results:
The difference between the ratio of SUVavg and the ratio of counts from the conventional technique was not significant (p = 0.1907). The differences were found for SUVmax (p = 0.01417), where significant proportional and systematic error were evident. The decreasing tendency of SUVmax with increasing age was apparent. The SUVmax values did not differ condyles with asymetrically higher activity from those of the rest of the population (p = 0.9654, p = 0.1654 for a relatively less active condyle respectively).

Conclusions:
The evaluation of growth activity in UCH is important in planning the optimal treatment approach. The ratio of SUVavg values from the new xSPECT-Quant system corresponds to the conventional methodology of semi-quantitative comparison of osteoblastic activity on SPECT, unlike the ratio based on SUVmax values.

Key Words:
unilateral condylar hyperplasia, tomographic data quantification, xSPECT, SUV


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Unilaterální idiopatická kondylární hyperplazie mandibuly (UCH) je stav vedoucí k poruchám skusu či k obličejové asymetrii. Důležitou roli při plánování terapie hraje scintigrafie skeletu, pomocí níž hodnotíme růstovou aktivitu kondylu. Dosavadní metodiky stanovují relativní aktivitu vzhledem k protilehlému kondylu nebo k jiné kostní struktuře. Ověřovali jsme možnosti absolutní kvantifikace aktivity novou technologií xSPECT-Quant firmy Siemens.

Metodika:
SPECT/CT vyšetření hlavy po aplikaci 99mTc-HDP bylo provedeno u 21 pacientů (8 mužů, 13 žen, průměrný věk 31,7 ± 11,9 let) s kondylární hyperplazií. Modifikovanou iterativní rekonstrukcí OSCGM (Ordered Subset Conjugate Gradient Minimization) jsme získali hodnoty SUV (průměrné – SUVavg a maximální – SUVmax). Srovnávali jsme podíly hodnot SUV v oblastech zájmu nad oběma kondyly s dosud standardním hodnocením na našem pracovišti, tj. s poměry aktivit ze sumovaného transaxiálního řezu prostého tomogramu. Za signifikantní asymetrii byl považován jednostranný podíl na celkové aktivitě vyšší než 55 %.

Výsledky:
Rozdíl mezi poměrem z SUVavg a poměrem impulzů z konvenčního tomogramu nebyl signifikantní (p = 0,1907), což neplatilo pro SUVmax (p = 0,01417), kde byla patrná signifikantní proporcionální i systematická chyba. Patrná byla klesající tendence SUVmax s rostoucím věkem. Hodnoty SUVmax se při prokazatelné asymetrii nelišily signifikantně od těch ze zbytku souboru (p = 0,9654 pro relativněji aktivnější kondyly, p = 0,1654 pro relativně méně aktivní kondyly).

Závěr:
Hodnocení růstové aktivity při UCH má význam při plánování chirurgického řešení. Poměr hodnot SUVavg z nového systému xSPECT-Quant odpovídá konvenční metodice semikvantitativního porovnávání osteoblastické aktivity na SPECT, na rozdíl od poměru založeném na hodnotách SUVmax.

Klíčová slova:
unilaterální kondylární hyperplazie, kvantifikace tomografických dat, xSPECT, SUV

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články