Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

POROVNÁNÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE PRACOVNÍKŮ PŘI PŘECHODU OD ROZTOKU 131I KE KAPSLÍM

Autoři: Lenka Jonášová, Tereza Kráčmerová, Pavel Solný

Autoři - působiště: Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 5, ČR

Článek: NuklMed 2017;6:49-52
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 82x

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína
uzamčeno uzamčeno

Comparison of staff irradiation after replacing 131I solution with capsules

The treatment of the thyroid cancer with 131I radioiodine is a medical method proven during tens of years. This method is prone to risk of external as well as internal irradiation for the staff of any department. The risk is from a direct contact with a radiopharmaceutical (Na131I), with an injected patient or with a waste. External and also internal irradiation can occur during routine work. The staff of radio pharmacy is placed at risk of direct contact because the radiopharmaceutical is prepared and the radioactive waste is processed here.

Comparison of radiation burden of the staff during the change of medical form (from solution to capsules of 131I) was done based on the assessment of whole body and finger dosimeters and values acquired from the measurement of internal contamination of the thyroid gland. We chose a time interval from September 2012 to the end of August 2016 (9/2012 – 8/2014 solution of 131I and 9/2014 – 8/2016 capsules with 131I). The dosimetric results were also assessed in relation to injected radioactivity in these periods.

Four radiographers and one radiological technician working in the Department of Nuclear Medicine and Endocrinology of the University hospital Motol were chosen to assess radiation burden. Contamination of the thyroid gland and also dose equivalent decreased in order of tens percents in these staffers after a shift of medical form to capsules. There was no significant change of radiation burden in other staff of the 2nd ward of the department.

Key Words:
131I, radioiodine, personnel dosimetry, internal contamination, thyroid gland, radiation protection


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Léčba karcinomu štítné žlázy pomocí radiojódu (131I) je desítkami let ověřenou medicínskou metodou. Jako taková s sebou nese riziko vnějšího i vnitřního ozáření, kterému jsou vystaveni pracovníci příslušného oddělení. Riziko představuje přímý kontakt s radiofarmakem (Na131I), s naaplikovanými pacienty či kontaminovaným odpadem. V důsledku rutinních činností může u těchto zaměstnanců dojít k vnitřní i vnější kontaminaci. Přímému kontaktu s radiojódem jsou vystaveni zejména pracovníci radiojodové laboratoře, v níž se radiofarmakum připravuje k podání jednotlivým pacientům a také se zde zpracovává reziduální množství radiojódu (množství kapalného radiojódu v zásobníku v laminárním boxu, který již nebude dále využit k diagnostickým či terapeutickým aplikacím).

Porovnání radiační zátěže pracovníků při přechodu od jedné lékové formy ke druhé (od roztoku ke kapslím 131I) bylo prováděno na základě vyhodnocení celotělových a prstových dozimetrů a hodnot měření vnitřní kontaminace štítné žlázy. Jako monitorovací období byl vybrán časový úsek od září 2012 do konce srpna 2016 (9/2012 – 8/2014 roztok 131I a 9/2014 – 8/2016 kapsle 131I). Výsledky dozimetrie byly také hodnoceny ve vztahu k množství aplikované aktivity v těchto obdobích.

Pro hodnocení radiační zátěže pracovníků Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol byli vybráni 4 radiologičtí asistenti a radiologický technik, kteří na tomto oddělení pracují. U vybraných pracovníků došlo po přechodu ke kapslím k poklesu kontaminace štítné žlázy i dávkového ekvivalentu řádově o desítky procent. U ostatních pracovníků 2. stanice lůžkového oddělení KNME nebyla změna v radiační zátěži pozorována.

Klíčová slova:
131I, radiojód, osobní dozimetrie, vnitřní kontaminace, štítná žláza, radiační ochrana

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články