Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

ODHAD PŘESNOSTI MĚŘENÍ SUV NA SPECT/CT GE DISCOVERY 670

Autoři: Pavel Karhan, Jaroslav Ptáček

Autoři - působiště: Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany, LF UP a FN Olomouc, ČR

Článek: NuklMed 2017;6:3-7
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 93x

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
uzamčeno uzamčeno

Estimation of the accuracy of SUV measurement on SPECT/CT GE Discovery 670

Introduction:
A cross-calibration of tomographic sensitivity of SPECT/CT camera GE Discovery 670 against the local dose calibrator BQMetr4 was done.

Material and methods:
The error of the calibration coefficient was estimated to be 5,1 % in laboratory conditions. The calibration was confirmed by a series of measurements with the Jaszczak phantom with no inside structures and with hot lesions in various geometries and for different corrections.

Results:
The highest precision in a non-symmetrically scattering and attenuating environment for objects of size 25 mm was achieved for the combination of scatter correction by acquisition in two energy windows and CT-based attenuation correction 7,2 (± 2,9stat ± 10,3sys) % for manual segmentation and 7,9 (± 1,5stat ± 8,2sys) % for segmentation based on searching the maximal average in a region of fixed size. For automated segmentation using thresholding it is desirable to implement the resolution recovery algorithm and the final precision reached 0,5 (± 0,9stat ± 7,9sys) %.

Conclusion:
The precision of SUV is determined by the precision of the cross-calibration. The systematic error of SUV is higher than the systematic error of the calibration due to imprecision of the dose calibrator and was estimated to 7,1 % at most for attenuation and scatter corrections for any segmentation method studied.

Key Words:
quantification of SPECT, SUV, measurement accuracy


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Byla provedena křížová kalibrace tomografické citlivosti SPECT/CT kamery GE Discovery 670 vůči lokálnímu měřiči aktivity BQMetr4.

Materiál a metoda:
Chyba kalibračního koeficientu byla odhadnuta na 5,1 % v laboratorních podmínkách. Výsledná kalibrace byla ověřena sérií měření na fantomu Jaszczak bez vnitřních struktur a s horkými ložisky v různých geometriích a pro různé korekce.

Výsledky:
Nejvyšší přesnost v nesymetricky rozptylujícím a pohlcujícím prostředí vykazuje pro objekty velikosti 25 mm kombinace korekcí na rozptyl akvizicí ve dvou energetických oknech a zeslabení pomocí CT 7,2 (± 2,9stat ± 10,3sys) % pro manuální segmentaci a 7,9 (± 1,5stat ± 8,2sys) % pro segmentaci založenou na hledání maximálního průměru oblasti pevné velikosti. V případě automatické segmentace je vhodné k těmto korekcím připojit i algoritmus resolution recovery, takže celková přesnost dosáhla 0,5 (± 0,9stat ± 7,9sys) %.

Závěr:
Přesnost hodnot SUV je dána přesností křížové kalibrace, systematická chyba je oproti kalibraci zvýšená nepřesností měřiče aplikované aktivity a byla odhadnuta na nejvíce 7,1 % pro korekci na zeslabení a rozptyl a pro všechny uvažované metody segmentace.

Klíčová slova:
kvantifikace SPECT, SUV, přesnost měření

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články