Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

OBRAZ HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY PŘI SCINTIGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ ZNAČENÝMI LEUKOCYTY

Autoři: Štěpán Kozák1, Otto Lang1,2

Autoři - působiště: 1Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FNKV, Praha 10, ČR, 2Oddělení nukleární medicíny, Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Příbram, ČR

Článek: NuklMed 2017;6:67-69
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 101x

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
uzamčeno uzamčeno

Detection of deep venous thrombosis on labeled leukocytes scan

This case report presents a 65 year-old man after total hip replacement who was admitted to the neurological department with lower back pain irradiating to his right thigh. He underwent labeled leukocytes scintigraphy in order to rule out septic loosening of the hip replacement. This examination found increased accumulation of labeled leukocytes in soft tissue of the right thigh medial to the femoral bone. During the next days patient started to suffer from dyspnea. He underwent CT pulmonary angiography, with finding of massive bilateral pulmonary embolism. After that venous sonography of lower extremities was performed confirming a deep venous trombosis in the right lower extremity. The aim of this case report is to present a rare case of pathological accumulation of labeled leukocytes which is most probably not caused by an infection but phlebothrombosis.

Key words:
deep vein thrombosis, lung embolism, 99mTc-labeled leukocytes scintigraphy, bone marrow scintigraphy, SPECT/CT


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Kazuistika prezentuje 65letého pacienta po totální endoprotéze pravé kyčle, který byl přijat na neurologickou kliniku pro bolesti bederní páteře vystřelující do oblasti pravé kyčle a pravého stehna. Na scintigrafii značenými leukocyty, indikovanou k vyloučení septického uvolňování endoprotézy, byla zjištěna zvýšená akumulace značených leukocytů v měkkých tkáních stehna mediálně od pravého femuru (v oblasti cévního svazku). Během několika následujících dnů došlo u pacienta k rozvoji dušnosti. Na CT angiografii byla zjištěna masivní oboustranná plicní embolie. Následně byla na sonografickém vyšetření žil dolních končetin potvrzena hluboká žilní trombóza pravé dolní končetiny. Cílem kazuistiky je prezentovat tento poměrně vzácný případ, při kterém dochází k patologické akumulaci značených bílých krvinek, které pravděpodobně nesouvisí s infekčním postižením dané oblasti.

Klíčová slova:
hluboká žilní trombóza, plicní embolie, scintigrafie značenými leukocyty, scintigrafie kostní dřeně, SPECT/CT

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,2/5, hodnoceno 5x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články