Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

DETEKCE SPLENÓZY PŘI SCINTIGRAFII SOMATOSTATINOVÝCH RECEPTORŮ – KAZUISTIKA

Autoři: Iva Štufková1, Lukáš Fil1, Otto Lang1,2

Autoři - působiště: 1Oddělení nukleární medicíny, Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Příbram, ČR, 2Klinika nukleární medicíny, 3. LF UK a FNKV, Praha 10, ČR

Článek: NuklMed 2017;6:70-73
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 58x

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
uzamčeno uzamčeno

Detection of splenosis on somatostatin receptor scintigraphy – a case report

Aim:
Presentation of an atypical pattern on somatostatin receptor scintigraphy with a risk of false positive interpretation.

Case report:
42y-old patient was sent to our department for somatostatin receptor scintigraphy due to a suspicion to neuroendocrine tumor. He experienced a long lasting chronic diarrhea with abdominal pain. He underwent several abdominal surgeries, he had an accident with the liver and spleen laceration with a following splenectomy 13 years ago. Irregularly increased accumulation of a radiopharmaceutical (111In-pentetreotide) in the left mesogastrium anteriorly except of physiological accumulation in the liver and kidneys was detected on somatostatin receptor scintigraphy. Small nodules were visible on SPECT/CT images at this location. This patient was evaluated in our department with denaturated erythrocytes due to multiple nodules detected on CT image in the left mesogastrium two months ago; splenic tissue was confirmed in these nodules. Comparing these images with somatostatin receptor scintigraphy, we concluded that atypical location of somatostatin receptors at the left mesogastrium is caused by accumulation of radiopharmaceutical in the splenic tissue in patient after splenectomy with autotransplantation.

Conclusion:
We present a case of a detection of a splenosis on somatostatin receptor scintigraphy performed in patient evaluated for a suspicion of neuroendocrine tumor. Our case report alerts to a risk of false positive interpretation and points out the necessity of a careful history including a record of splenosis into the medical documentation in a patient with a splenic injury in the past. This can spare such patient unnecessary and potentially risk future invasive examination.

Key words:
splenectomy, splenosis, denaturated erythrocytes scintigraphy, somatostatin receptor scintigraphy, 111In-pentetreotide


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Prezentace atypického nálezu na scintigrafii somatostatinových receptorů s možností falešně pozitivní interpretace.

Kazuistika:
42letý muž byl odeslán na vyšetření s podezřením na neuroendokrinní tumor. Jedná se o pacienta s chronickými průjmy, opakovaně byl vyšetřován pro bolesti břicha. Prodělal několik břišních operací, před 13 lety měl polytrauma s poraněním jater a sleziny, byla provedena splenektomie. Při scintigrafii somatostatinových receptorů (111In-pentetreotid) se mimo fyziologické akumulace v játrech a ledvinách zobrazuje nepravidelné zvýšení aktivity v levém mezogastriu ventrálně. Na SPECT/CT jsou patrné v této oblasti drobné noduly. Pro četná ložiska pod břišní stěnou v levém mezogastriu patrná při CT vyšetření pacient již před dvěma měsíci absolvoval na našem pracovišti scintigrafii denaturovanými erytrocyty, která potvrdila přítomnost funkční slezinné tkáně v těchto nodulech. Při porovnání uvedených nálezů docházíme k závěru, že atypická akumulace pentetreotidu pod břišní stěnou je způsobena vychytáváním radiofarmaka v nodulech slezinné tkáně po autotransplantaci sleziny u pacienta po splenektomii.

Závěr:
V kazuistice prezentujeme detekci ložisek splenózy při scintigrafii somatostatinových receptorů u pacienta vyšetřovaného pro podezření na přítomnost neuroendokrinního nádoru. Naše kazuistika upozorňuje na možnost falešně pozitivní interpretace a zdůrazňuje nutnost pečlivé anamnézy včetně záznamu přítomnosti splenózy do zdravotnické dokumentace, která může pacienta ušetřit zbytečného a potenciálně rizikového invazivního vyšetření.

Klíčová slova:
splenektomie, splenóza, scintigrafie denaturovanými erytrocyty, scintigrafie somatostatinových receptorů, 111In-pentetreotid

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články