Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neutropenie – prevence a léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Využití mobilní aplikace ke zhodnocení rizika febrilní neutropenie

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Neutropenie – prevence a léčba

Vydáno: 12.1.2018

Využití mobilní aplikace ke zhodnocení rizika febrilní neutropenie

Febrilní neutropenie je urgentní stav vyžadující neprodlené provedení diagnostických a terapeutických kroků. Zhodnotit, zda pacientovi podstupujícímu chemoterapii hrozí riziko febrilní neutropenie, pomáhá mobilní aplikace BeCOn Febrile Neutropenia Risk Assessment Tool, dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS.

Definice a predikce rizika febrilní neutropenie 

Febrilní neutropenie je život ohrožující stav vznikající jako komplikace útlumu hematopoézy. Nejčastěji vzniká jako následek dřeňového útlumu v rámci chemoterapie u onkologicky nemocných pacientů a vzácně jako nežádoucí účinek některých léků. Pro klinické účely je definována poklesem počtu neutrofilních granulocytů na < 500/μl nebo na < 1000/μl s předpokladem poklesu pod 500/μl. Současně musí být pacientovi jednorázově naměřena teplota > 38,5 °C nebo 2× či častěji v rozmezí 12 hodin > 38 °C.

K odhadu rizika neutropenie je možné použít různé skórovací systémy, například MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer). Pro majitele chytrých telefonů s operačním systémem Android a iOS je k dispozici také aplikace BeCOn Febrile Neutropenia Risk Assessment Tool, která nabízí přesnější predikci rizika než MASCC.

Praktický mobilní pomocník a jak ho používat

Aplikace je k dispozici zdarma a naleznete ji pod názvem BeCOn FN Risk Assessment Tool. Po jejím nainstalování a otevření se objeví přihlašovací obrazovka, ve které vyplníte, zda jste lékař, nebo sestra, ve které zemi se nacházíte, zvolíte jazyk aplikace a zadáte vstupní heslo (becon01). Poté se dostanete na úvodní obrazovku, jejíž dominantou je interaktivní logo kapky s nápisem ZAHÁJENÍ a dolní lišta obsahující základní menu. Po kliknutí na ikonu ZAHÁJENÍ nejprve zvolíte typ karcinomu. V aplikaci jich je k dispozici celkem 22. Po výběru konkrétního typu karcinomu se otevře další obrazovka, ve které je nutné zvolit chemoterapeutický režim. Nacházejí se zde nejčastější chemoterapeutické modality odvíjející se od konkrétního typu malignity.

Po tomto výběru následuje několik kroků sestávajících z volby rizikových faktorů, které souvisejí s léčbou, pacientem, onemocněním a sociální situací nemocného. Aplikace následně vyhotoví stránku s celkovým výsledkem, kde je v první řadě krátký informativní odstavec ohledně obecného rizika febrilní neutropenie u konkrétního typu karcinomu a chemoterapeutického režimu. Pod ním jsou zobrazeny všechny rizikové faktory. Nakonec můžete odpovědět na otázku, zda budete aplikovat G-CSF, či nikoliv. Vaše hodnocení lze sdílet prostřednictvím souborů ve formátu PDF nebo uložit v aplikaci.

Aplikace pomáhá identifikovat rizika febrilní neutropenie napříč všemi hlavními chemoterapeutickými režimy dle mezinárodních doporučení EORTC a NCNN. Neposkytuje však odbornou lékařskou pomoc, obsah by měl být využíván pouze jako praktická pomůcka při vzdělávání a rozhodování.

(holi)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lipegfilgrastim v léčbě febrilní neutropenie

Lipegfilgrastim ukázal velmi dobrou účinnost a dobrý bezpečnostní profil u žen s karcinomem prsu léčených myelosupresivní chemoterapií.

Lipegfilgrastim setrvává v organismu déle díky inovativní technologii

Jednotlivá analoga přirozeného G-CSF se liší především biologickým poločasem. Glykopegylace představuje technologii, která brání jak renální exkreci filgrastimu (rekombinantního C-GSF), tak i jeho přímé degradaci v systémové cirkulaci. Nejvíce tak prodlužuje setrvávání léčiva v organismu, a tedy jeho účinek.Všechny novinky