Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv hořčíku na zdravotní stav − aktuální přehled

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 20.2.2018

Vliv hořčíku na zdravotní stav − aktuální přehled

Hořčík je důležitým prvkem pro mnoho systémů v lidském organismu. Nedávno zveřejněný souhrnný článek se zabývá vztahem nedostatku hořčíku a hořčíkové suplementace k různým zdravotním stavům. Dostatečný přísun hořčíku může potenciálně zlepšit široké spektrum zdravotních problémů.

Hořčík v lidském těle

Hořčík je čtvrtý nejběžnější minerál v lidském těle po vápníku, sodíku a draslíku. Je druhým nejběžnějším intracelulárním kationtem po draslíku. V těle osoby o hmotnosti 70 kg se nachází průměrně 25 g Mg: 53 % v kostech, 27 % ve svalech, 19 % v měkkých tkáních a < 1 % v séru. Normální sérová koncentrace Mg se pohybuje mezi 75 a 95 mmol/l, některé výzkumy ovšem naznačují, že sérové hladiny < 85 mmol/l by již měly být považovány za nedostatečné.

Hořčík je zapojen jako kofaktor ve více než 300 enzymatických systémech a je nezbytný pro takové základní procesy, jako je výroba energie a syntéza nukleových kyselin. Intracelulární zásoby Mg se nacházejí ve vysokých koncentracích v mitochondriích, kde tento prvek hraje klíčovou roli při syntéze ATP (adenosintrifosfátu) z ADP (adenosindifosfátu) a anorganického fosfátu. Kromě toho se Mg váže na ATP, aby vznikla bioaktivní forma ATP (Mg-ATP), a odhaduje se, že 3571 lidských proteinů se potenciálně váže na Mg2+. Biologický poločas Mg v těle dosahuje asi 1000 hodin (42 dní).

Souvislost zdravotního stavu s hladinou hořčíku

Odborná literatura poskytuje rozsáhlé důkazy o rozšířeném nedostatku hořčíku a potenciální potřebě doplňování hořčíku při různých zdravotních okolnostech. Výzkumy potvrzují, že téměř dvě třetiny populace v západním světě nedosahují doporučené denní dávky hořčíku, což přináší problém s jeho nedostatkem, který může mít souvislost se širokou škálou zdravotních problémů. V souhrnném článku byly hodnoceny údaje dostupné v odborné literatuře týkající se zdravotních otázek v souvislosti s hořčíkem.

Na základě studia literatury bylo zjištěno, že hořčík vykazuje souvislost s těmito stavy:

 • Zhoršení bronchospasmu u astmatu při nedostatku Mg.
 • Snížení rychlosti úbytku kostní hmoty u postmenopauzálních žen při dostatečném přísunu Mg.
 • Užívání hořčíku v těhotenství snižuje riziko nízké porodní váhy a předčasného porodu a může snížit riziko vzniku preeklampsie až o 50 %.
 • Užívání hořčíku může výrazně snížit četnost výskytu, intenzitu a délku trvání atak migrenózních bolestí hlavy.
 • Hořčíková suplementace dle provedené studie vedla ke zlepšení inzulinové senzitivity u prediabetických stavů a zlepšení hladin glukózy u diabetiků.
 • Hořčíková suplementace také vedla k omezení rozvoje metabolického syndromu.
 • Užívání hořčíku napomohlo ke zmírnění klinických příznaků deprese.
 • Užívání hořčíku vede ke snížení incidence kolorektálního karcinomu.
 • Užívání hořčíku zlepšuje stav kardiovaskulárního systému a jeho odolnost vůči zátěži. Má také pozitivní vliv při atriální a ventrikulární arytmii spojených s hypokalémií.
 • Některé studie ukazují, že suplementace Mg může mít příznivý vliv na absorpci fosfátů a vaskulární kalcifikaci při chronickém onemocnění ledvin.
 • Hořčík má i podíl na úpravě dyslipidemie, zvyšuje podíl HDL cholesterolu a snižuje podíl triacylglycerolů.
 • Užívání hořčíku přispělo u pacientek s premenstruačním syndromem ke snížení skóre závažnosti příznaků.
 • Některé studie naznačují pozitivní vliv Mg v rámci prevence rozvoje katarakty a glaukomu.
 • Hořčík má také obecně vliv na celkovou kondici, odolnost vůči stresu, imunitu a stav pokožky a kožních adnex.

Závěr

Důkazy na úrovni I podporují užívání hořčíku při prevenci a léčbě mnoha běžných zdravotních stavů, včetně migrenózních bolestí hlavy, metabolického syndromu, diabetu, hyperlipidemie, astmatu, premenstruačního syndromu, preeklampsie a různých srdečních arytmií. Hořčík také může být zvažován v prevenci tvorby žlučových kamenů a vzniku katarakty, jako doplněk při léčbě deprese a u mnoha dalších poruch. V klinické praxi se zdá, že optimalizace stavu hořčíku prostřednictvím stravy a doplňků je bezpečná, užitečná a dobře zdokumentovaná možnost doplňkové terapie v případě mnoha zdravotních problémů.

(norg)

Zdroj: Schwalfenberg G. K., Genuis S. J. The importance of magnesium in clinical healthcare. Scientifica (Cairo) 2017: 4179326, doi: 10.1155/2017/4179326.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podpůrná role hořčíku je v léčbě deprese významná

Nedostatek hořčíku v organismu může vyvolat mnohé psychické změny, jako jsou apatie, deprese, agitovanost, zmatenost, anxieta a delirium. Řada studií přitom ukazuje na to, že suplementace hořčíkem může podpořit standardní antidepresivní léčbu.

Vztah hypomagnezémie, užívání metforminu a kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu

Snížené sérové koncentrace hořčíku jsou v obecné populaci spojovány s vyšším kardiovaskulárním (KV) rizikem. Studie australských autorů prověřila tuto souvislost výhradně ve skupině diabetických pacientů. Vzala v potaz i to, že do vztahu magnezémie a KV nemocí může u diabetiků oproti běžné populaci vstupovat jeden zásadní hráč navíc – metformin.

Síran hořečnatý jako tokolytikum a neuroprotektivum

Předčasný porod s předčasným odtokem plodové vody patří mezi zásadní perinatologické problémy. Cílem recentně publikované jihokorejské studie bylo posoudit význam síranu hořečnatého podávaného v této indikaci ženám před ukončeným 32. týdnem těhotenství a zhodnotit vliv hořčíku na prodloužení těhotenství a perinatální výsledky, a to především ty neurologické.Všechny novinky