Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Suplementace magnéziem může zlepšovat glykemické i kardiovaskulární parametry

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 23.4.2017

Suplementace magnéziem může zlepšovat glykemické i kardiovaskulární parametry

Metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) publikované v posledních měsících ukazují příznivý vliv suplementace magnéziem na glykemické parametry a kardiovaskulární rizikové faktory u diabetiků i nediabetiků.

Úvod

Podle dosavadních důkazů se zdá, že vyšší příjem hořčíku ve stravě zřejmě koreluje s nižší incidencí diabetu. Výzkum vlivu suplementace magnéziem na glykémii, inzulinovou rezistenci či lipidémii je ovšem jen omezený. Cílem autorů těchto dvou prací bylo shrnout dosavadní důkazy týkající se uvedené problematiky.

Snížení glykémie

První z metaanalýz, publikovaná v prosinci 2016, zahrnovala 18 RCT: 12 u diabetiků a 6 u osob s vysokým rizikem diabetu. U diabetiků vedla suplementace Mg (336 pacientů) v porovnání s placebem (334 pacientů) ke snížení glykémie nalačno (v 9 studiích). U osob s vysokým rizikem vzniku diabetu zajistila suplementace Mg (n = 226) v porovnání s placebem (n = 227) snížení glykémie za 2 hod. při oGTT (ve 3 studiích) a zjištěn byl i trend ke snížení HOMA-IR (homeostatický model hodnocení inzulinové rezistence), a to v 5 studiích.

Zmírnění kardiovaskulárních rizikových faktorů

Do druhé metaanalýzy, publikované v únoru 2017, byly zahrnuty RCT, které hodnotily vliv suplementace Mg na kardiovaskulární rizikové faktory spojené s diabetem 2. typu u diabetiků i nediabetiků. Výsledky ukázaly významné snížení glykémie nalačno (– 0,26 mmol/l; p = 0,002), hladiny LDL cholesterolu (– 0,28 mmol/l; p = 0,013), triglyceridů (– 0,17 mmol/l; p = 0,026), systolického tlaku krve (– 3,06 mmHg; p = 0,015) a zvýšení hladiny HDL cholesterolu (+ 0,08 mmol/l; p < 0,001). Větší přínos suplementace Mg byl pozorován u diabetiků s hypomagnezémií.

Závěr

Suplementace Mg by mohla mít příznivý vliv na glykemické parametry u diabetiků a na inzulinovou rezistenci u osob ohrožených diabetem. Vykazuje také přínos z hlediska zlepšení lipidového profilu a snížení systolického tlaku krve.

(zza)

Zdroje:

  1. Veronese N., Watutantrige-Fernando S., Luchini C. et al. Effect of magnesium supplementation on glucose metabolism in people with or at risk of diabetes: a systematic review and meta-analysis of double-blind randomized controlled trials. Eur J Clin Nutr 2016 Dec; 70 (12): 1354−1359, doi: 10.1038/ejcn.2016.154.
  2. Verma H., Garg R. Effect of magnesium supplementation on type 2 diabetes associated cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. J Hum Nutr Diet 2017 Feb 2, doi: 10.1111/jhn.12454 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčebné využití hořčíku: Kdy jej podávat a jak?

Přinášíme stručný přehled diagnóz, u kterých je podávání hořčíku užívaným a efektivním léčebným postupem, i dalších situací, ve kterých je jeho podání vhodné.

Příjem hořčíku a metabolický syndrom

Zvýšení denního příjmu hořčíku (Mg) působí protektivně proti rozvoji metabolického syndromu. Stále více se ví také o mechanismu tohoto účinku. Určitou roli má i suplementace vápníkem (Ca), se kterým je Mg v organismu v úzkém vztahu. Nově byla provedena studie zabývající se vlivem poměru přijímaného Mg proti Ca na riziko rozvoje metabolického syndromu.

Úloha hořčíku ve fyziologických a patofyziologických procesech

Hořčík je prvek důležitý pro správnou funkci řady orgánů a má klíčový význam ve fyziologii lidí i zvířat. Nepostradatelný je ve struktuře kostí a zubů a působí jako kofaktor více než 300 enzymů, mimo jiné je nezbytný pro vazbu ATP na kinázy, ovlivňuje excitabilitu membrán a nervosvalový přenos, buněčnou signalizaci, syntézu proteinů, DNA a RNA, produkci energie, regulaci glykémie a krevního tlaku.Všechny novinky