Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kazuistika pacienta s hypomagnezémií navozenou dlouhodobým užíváním inhibitorů protonové pumpy

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 12.10.2016

Kazuistika pacienta s hypomagnezémií navozenou dlouhodobým užíváním inhibitorů protonové pumpy

Hypomagnezémie je méně známým nežádoucím účinkem dlouhodobého užívání inhibitorů protonové pumpy (PPI). Kazuistika kanadských lékařů ilustruje možné symptomy sekundární hypomagnezémie a upozorňuje na nutnost pravidelné kontroly pacientů, kteří musejí PPI dlouhodobě užívat z důvodu gastrointestinálního onemocnění.

Anamnéza a diagnostika

Muž (84 let) byl vyšetřen na pohotovostní ambulanci pro zhoršující se svalové křeče, únavu, bolest kotníku, dlouhodobé depresivní ladění a týden trvající vodnatý průjem.

Anamnéza pacienta: hypertenze, hyperlipidémie, dna, diabetes 2. typu a gastroezofageální reflux.

Farmakologická anamnéza: pantoprazol (80 mg denně), amlodipin, metoprolol, hydrochlorothiazid, kyselina acetylsalicylová, metformin, atorvastatin, finasterid, tamsulosin.

Fyzikální a další vyšetření: Muž byl při přijetí afebrilní, dehydratovaný, ale hemodynamicky stabilní, pouze se sklonem k ortostatické hypotenzi. Další vyšetření kardiovaskulárního systému, EKG, vyšetření dýchacích cest včetně rtg. hrudníku a vyšetření břicha bylo normální.

Laboratorní vyšetření: hypomagnezémie (< 0,2 mmol/l), hypokalémie (3,0 mmol/l), hypokalcémie (1,58 mmol/l), ostatní hodnoty (sérový albumin, kreatinin, hemoglobin, krevní obraz, CRP a TSH) byly v mezích normy. Třetí den po přijetí do nemocnice byla vyšetřena hladina PTH (7,8 pmol/l).

Terapie

Byla zahájena i. v. infuzní terapie (síran hořečnatý, glukonát vápenatý, chlorid draselný a fyziologický roztok) a pantoprazol byl zaměněn za ranitidin (antagonista H2 receptorů). Po vymizení příznaků a normalizaci plazmatických hladin elektrolytů byl pacient převeden na perorální suplementaci hořčíkem a vápníkem. Po 1 měsíci podávání suplementace byly její dávky sníženy na polovinu beze změny magnezémie.

Diskuse

Symptomy pacienta odpovídaly hypokalcémii a hypomagnezémii. Muž popsal, že příznaky byly v určité míře přítomné již před nástupem průjmu, který byl ale nejspíš spouštěčem závažnější elektrolytové dysbalance. U pacienta byla vyšetřením moči vyloučena zvýšená renální exkrece hořčíku, proto bylo možné usuzovat na problém s jeho absorpcí.

Existuje již několik kazuistik popisujících hypomagnezémii související s užíváním PPI. Mechanismem je pravděpodobně blokáda transportního proteinu TRPM6 v gastrointestinálním traktu, který zajišťuje aktivní transport iontu při nízkých intraluminálních koncentracích.

V roce 2011 americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) vydal varování týkající se rizika závažné hypomagnezémie navozené dlouhodobým užíváním PPI. Pacienti, kteří musejí tato léčiva dlouhodobě užívat, by měli být pravidelně kontrolováni a poučeni o možných neurologických příznacích hypomagnezémie.

(jam)

Zdroje:

  1. Turnock M., Pagnoux C., Shore K. Severe hypomagnesemia and electrolyte disturbances induced by proton pump inhibitors. J Dig Dis 2014; 15 (8): 459−462.
  2. U. S. Food and Drug Administration. Center for Drug Evaluation and Research. FDA Drug Safety Communication: Low magnesium levels can be associated with long-term use of Proton Pump Inhibitor drugs (PPIs) [citováno 20. února 2016]. Dostupné na: http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm245011.htm

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nedostatek hořčíku se projevuje u stále více lidí

Nedostatek hořčíku se projevuje u stále více lidí. Je způsoben převážně zevními vlivy, chronickým stresem, zvýšenou fyzickou námahou, působením některých léků a samozřejmě i nedostatečným příjmem tohoto minerálu.

Účinek intravenózně a perorálně podávaného hořčíku v léčbě a profylaxi migrény

Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií hodnotila účinek intravenózně (i. v.) podávaného Mg v léčbě akutní migrény a přínos perorální suplementace Mg pro profylaxi migrény.

Magnezium z pohledu ambulantního gynekologa

Hořčík neboli magnezium je nezbytný prvek pro mnoho procesů v organismu, je to čtvrtý nejdůležitější kation v lidském těle. Je kofaktorem více než 300 enzymů, které regulují biochemické procesy, včetně proteosyntézy, hladiny glykémie, svalové a nervové funkce a regulace krevního tlaku.Všechny novinky