Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Metabolismus: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hladina magnézia má vliv na depresi u pacientů po cévní mozkové příhodě

Specializace: gynekologie a porodnictví interní lékařství neurologie
Téma: Metabolismus

Vydáno: 24.4.2017

Hladina magnézia má vliv na depresi u pacientů po cévní mozkové příhodě

Deprese často komplikuje uzdravení pacientů po cévní mozkové příhodě a vyskytuje se až u třetiny z nich. Čínští lékaři na souboru pacientů po mrtvici zjišťovali výskyt deprese a současně možnou souvislost s nižší hladinou hořčíku. Magnézium má totiž vliv na receptory v mozku a tím i na kognitivní funkce.

Úvod

Deprese vyskytující se po cévní mozkové příhodě (CMP) představuje častou psychiatrickou komplikaci a je spojena s horším výsledkem léčby. Zasáhne asi třetinu pacientů, má vliv na zhoršení kvality života a zvyšuje i mortalitu. Magnézium hraje důležitou úlohu z hlediska činnosti mozku. Proto čínští autoři sledovali hladinu hořčíku u pacientů po CMP a její asociaci s výskytem deprese.

Metodika studie a sledovaná populace

Celkem 209 pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou bylo prospektivně sledováno v období od října 2013 do září 2014. Skóre NIHSS (NIH Stroke Scale) při přijetí dosahovalo v průměru 3 (1−4). K analýze dat byl použit regresní model. 

Věkové rozmezí činilo 18−80 let. V souboru nemocných bylo 33 % žen a průměrný věk činil 60,97 ± 10,39 roku. Vyřazeni byli nemocní s poruchou kognitivních funkcí, dřívější psychiatrickou anamnézou, poruchami metabolismu, akutním onemocněním nebo ti, kteří užívali hořčík. Kontrolní soubor odpovídající pohlaví a věku čítal 120 osob. Výskyt deprese lékaři stanovili pomocí Hamiltonovy 17bodové škály pro depresi (17-Hamilton Rating Scale for Depresssion) 3 měsíce po vzniku CMP.

Výsledky

Celkem 28,2 % pacientů s CMP mělo po 3 měsících depresi a jejich hladina hořčíku byla nižší než u pacientů bez deprese nebo u kontrolního souboru osob (p < 0,001). Riziko deprese se ukázalo být spojeno s hladinou magnézia < 0,84 mmol/l (95% CI 1,178−5,798; p= 0,018).

Diskuse

Jedná se o první klinické sledování zjišťující vztah mezi hladinou hořčíku a depresí vzniklou po cévní mozkové příhodě. Hořčík má vliv na mozkové funkce a působí zejména na receptorech NMDA. Při hypomagnezémii jsou méně stimulovány receptory pro GABA (kyselinu gama-aminomáselnou). Tím se vysvětluje mechanismus působení na rozvoj deprese. Studie má ovšem i některé limitace. Hladina magnézia byla měřena jen jednou, sledování probíhalo pouze na jednom klinickém pracovišti. Pacienti s těžším postižením po CMP se nemuseli dožít 3měsíčního odstupu a tím byli ze studie vyloučeni.

(imt)

Zdroj: Gu Y., Zhao K., Luan X. et al. Association between serum magnesium levels and depresion in stroke patients. Aging Dis 2016 Dec; 7 (6): 667−690, doi: 10.14336/AD.2016.0402.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Suplementace magnéziem může zlepšovat glykemické i kardiovaskulární parametry

Metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) publikované v posledních měsících ukazují příznivý vliv suplementace magnéziem na glykemické parametry a kardiovaskulární rizikové faktory u diabetiků i nediabetiků.

Léčebné využití hořčíku: Kdy jej podávat a jak?

Přinášíme stručný přehled diagnóz, u kterých je podávání hořčíku užívaným a efektivním léčebným postupem, i dalších situací, ve kterých je jeho podání vhodné.

Příjem hořčíku a metabolický syndrom

Zvýšení denního příjmu hořčíku (Mg) působí protektivně proti rozvoji metabolického syndromu. Stále více se ví také o mechanismu tohoto účinku. Určitou roli má i suplementace vápníkem (Ca), se kterým je Mg v organismu v úzkém vztahu. Nově byla provedena studie zabývající se vlivem poměru přijímaného Mg proti Ca na riziko rozvoje metabolického syndromu.Všechny novinky