Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Novinky z oboru

Archiv


 Hledat

Nalezeno 235 záznamů z celkového počtu 235, zobrazeny 1. - 10.

 
 

Cenu za nejlepší vědeckou práci o lékařství získala studentka 1. LF UK


Zkoumá dědičná onemocnění zrakového nervu, zajímá jí, proč lidé ztrácejí zrak a snaží se je včas léčit. Za svoji výzkumnou práci získala MUDr. Hana Kolářová z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze Cenu Alberta Schweitzera, dokonce 1. místo.

zobrazit

Souvislost zvýšené koncentrace kyseliny močové v séru, spotřeby fruktózy a nealkoholické steatohepatidity u dětí a dospívajících


Nedávné výzkumy naznačily, že zvýšený příjem fruktózy ve formě slazených nápojů a produktů s obsahem fruktózy může zvýšit sérové hladiny kyseliny močové (KM). Zvýšená koncentrace KM a nadměrná spotřeba fruktózy mohou vést k nealkoholické steatóze (NAFLD − non-alcoholic fatty liver disease). Jedná se o onemocnění jater spojené s akumulací tuků u pacientů bez nadměrné konzumace alkoholu, které může přejít v nealkoholickou steatohepatitidu (NASH).

zobrazit

Dokážou pacienti s depresí a úzkostnými poruchami správně porozumět výrazu tváře?


Pro duševní pohodu je důležité umět správně dekódovat mimiku ostatních lidí a rozpoznat tak jejich emoční rozpoložení. Ukazuje se, že zejména pacienti s depresí mohou mít problém se ve výrazech tváře druhých vyznat.

zobrazit

Zákaz kouření se blíží, pro lékaře je to příležitost motivovat kuřáky k zahájení léčby


Dne 31. května 2017 nabyl v účinnost zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, lidově označovaný jako tzv. protikuřácký zákon. Česká republika se tak na konci května přidala ke dvěma třetinám zemí EU, kde již zákaz kouření platí. Začátek účinnosti zákona může být zároveň začátkem boje se závislostí.

zobrazit

Problematika rakoviny kůže v ordinaci praktického lékaře


Francouzská studie hodnotila přístup praktických lékařů k prevenci rakoviny kůže a souvisejícím vyšetřením v rámci jejich běžné lékařské praxe. Důvodem je mimo jiné vzestupná tendence výskytu rakoviny kůže. Výskyt nemelanomových kožních nádorů je v západní Evropě odhadován na 109–148 případů na 100 000 obyvatel.

zobrazit

Migréna a výživa – souvislosti z hlediska prevence i léčby


Výzkumy ukazují, že látky obsažené ve stravě mohou mít jak pro-, tak i protimigrenózní účinek. Čeho se raději vyvarovat a co naopak do stravy zařadit, popisuje následující souhrnný článek.

zobrazit

Souvislost zvýšené koncentrace kyseliny močové v séru, spotřeby fruktózy a nealkoholické steatohepatidity u dětí a dospívajících


Nedávné výzkumy naznačily, že zvýšený příjem fruktózy ve formě slazených nápojů a produktů s obsahem fruktózy může zvýšit sérové hladiny kyseliny močové (KM). Zvýšená koncentrace KM a nadměrná spotřeba fruktózy mohou vést k nealkoholické steatóze (NAFLD − non-alcoholic fatty liver disease). Jedná se o onemocnění jater spojené s akumulací tuků u pacientů bez nadměrné konzumace alkoholu, které může přejít v nealkoholickou steatohepatitidu (NASH).

zobrazit

Střevní mikrobiotou produkovaný trimethylamin N-oxid jako prognostický marker kardiovaskulárních příhod


Řada studií prokázala souvislost mezi kardiovaskulárním rizikem a plazmatickou hladinou trimethylamin N-oxidu (TMAO). Nová studie se zabývala jeho možným využitím pro predikci rizika vzniku závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů se suspektním akutním koronárním syndromem.

zobrazit

Rodičovská obezita ovlivňuje neuromotorický vývoj dětí


Studie recentně publikovaná v časopisu Pediatrics se zabývala vlivem rodičovské obezity na neuromotorický vývoj dětí v raném období prvních 3 let.

zobrazit

Akutní koronární syndrom: Pozor na Kounise!


V záplavě akutních koronárních syndromů s obdobným průběhem může naše pozornost polevit. Měli bychom však pamatovat, že ne vždy je příčinou ICHS. Zajímavý případ ukazuje například následující kazuistika.

zobrazit

 
 
 
 
 
 

diskuze