Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Novinky z oboru

Archiv


 Hledat

Nalezeno 268 záznamů z celkového počtu 268, zobrazeny 1. - 10.

 
 

Role praktického lékaře v rozpoznání, diagnostice a léčbě depresivní poruchy


O diagnostice a možnostech léčby depresivní poruchy praktickými lékaři přednášela prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková ve svém sdělení na XXXVII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, konané dne 9. 11. 2017 ve Zlíně

zobrazit

Jak správně diagnostikovat depresi v ordinaci praktického lékaře


Praktický lékař doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., se ve své přednášce na XXXVI. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP konané ve dnech 8.–11. 11. 2017 ve Zlíně zaměřil na téma diagnostiky deprese v praxi praktického lékaře. Zároveň představil internetový projekt www.rozpoznejtedepresi.cz.

zobrazit

Mechanismus účinku trazodonu v terapii depresivních poruch


I když existuje několik teorií patogeneze depresivních poruch, v podstatě většina antidepresiv užívaných v současné praxi má monoaminergní mechanismus účinku. Mezi ně patří serotoninové multimodální antidepresivum trazodon. Ve své přednášce nazvané Od monoaminergních mechanismů účinku antidepresiv k maximálnímu terapeutickému efektu o něm v rámci konference Léčba v psychiatrii III hovořil doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D., z Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně.

zobrazit

Diabetik v péči psychiatra – specifika léčby. Jak léčit depresi u pacientů se somatickými komorbiditami?


Výskyt deprese u diabetiků je 2–3× vyšší než u nediabetické populace. Provázanost těchto onemocnění lze sledovat například v oblasti cirkadiánních rytmů, u metabolických a zánětlivých parametrů, ale i vnějších faktorů, jako je životní styl. Metaanalýza zkoumající souvislost mezi depresí a výskytem diabetických komplikací u 5 tisíc pacientů prokázala, že všechny komplikace byly častější u pacientů s DM a depresí.

zobrazit

Detoxikace pomocí karlovarských pramenů: metoda dr. Mayra má uplatnění nejen v gastroenterologii


Očista organismu a celkové posílení imunity podle pravidel stanovených rakouským lékařem F. X. Mayrem – to je soubor procedur využívajících karlovarské minerální prameny. Pacienti s řadou onemocnění, nejen zažívacího traktu, mohou tuto detoxikační kúru absolvovat v lázních hotelu Vienna House Dvořák Karlovy Vary.

zobrazit

Farmakoterapie zánětlivých onemocnění podle pohlaví − fikce, nebo realita?


Existuje mnoho nepřehlédnutelných rozdílů mezi muži a ženami, o nichž se ví, že jsou úzce spjaty s pohlavními hormony. Nové studie racionálně zdůvodňují, proč právě androgeny jsou významným faktorem, který ovlivňuje intenzitu zánětlivých procesů a účinnost protizánětlivých léčiv.

zobrazit

Zařazení koronárních kalcifikací mezi kardiovaskulární rizikové faktory může pomoci stratifikovat riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin


Výsledky dlouhodobé americké studie zabývající se vztahem mezi kalciovým skóre, celkovou mortalitou a mortalitou z kardiovaskulárních/koronárních příčin byly prezentovány v rámci konference Society of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT) 2017 Annual Scientific Meeting, uskutečněné ve Washingtonu, DC.

zobrazit

Od 1. ledna 2018 bude povinná elektronická preskripce.
Jste na ni připraveni?


Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu, a pokud je eRecept nalezen v CÚER, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku je zapsána do CÚER.

zobrazit

Možnosti medikace při zvládání bolestí temporomandibulárního kloubu


Při předepisování vhodné medikace je ideální rozhodovat se na základě výsledků relevantních rozsáhlých kontrolovaných studií zaměřených na účinnost dané látky přímo u konkrétního problému nebo onemocnění. Avšak v případě bolestí souvisejících s onemocněním temporomandibulárního kloubu (TMK) se v praxi setkáváme s nedostatkem takových studií a medikace je indikovaná na základě kazuistik, menších nekontrolovaných studií nebo studií zaměřených na léčbu jiných typů bolesti (pooperační, poúrazové, artritické, neuropatické apod.). Cílem práce autorů z Pensylvánské univerzity proto bylo shromáždit dostupnou literaturu týkající se medikace u bolestí spojených s TMK a shrnout vhodnost a bezpečnost jejích různých typů.

zobrazit

Mají kanabinoidy negativní vliv na mentální zdraví? Výsledky studie na dvojčatech


Retrospektivní studie recentně publikovaná v časopisu Lancet Psychiatry se snaží odpovědět na otázku, zda má marihuana opravdu negativní vliv na mentální zdraví jejích uživatelů. Výzkumníci zjistili, že u monozygotních dvojčat se velká depresivní porucha a suicidální sklony vyskytují více než 100× častěji u uživatelů marihuany ve srovnání s identickým dvojčetem, jež nikdy kanabinoidy neužívalo nebo užívalo méně často.

zobrazit

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články