Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Stronciumranelát zvyšuje BMD a markery osteoformace při současném snížení markerů kostní resorpce

Specializace: interní lékařství revmatologie
Téma: Léčba osteoporózy

Vydáno: 2.3.2015

Stronciumranelát zvyšuje BMD a markery osteoformace při současném snížení markerů kostní resorpce

Léčba stronciumranelátem vede u pacientů s osteoporózou ke zvýšení markerů kostní novotvorby a snížení markerů kostní resorpce, které je provázeno významným zvýšením kostní minerální denzity (BMD) bederní páteře i proximálního femuru. Tato retrospektivní argentinská studie přinesla i další zajímavá zjištění: přínos stronciumranelátu po jednom roce léčby je významný bez ohledu na předchozí léčbu bisfosfonáty, ale může být větší u pacientů, kteří bisfosfonáty dosud neužívali.

Do studie bylo zařazeno 441 postmenopauzálních žen s osteoporózou (T-skóre proximálního femuru nebo bederní páteře < –2,5, nebo T-skóre < –2,0 + další rizikové faktory zlomenin), které byly léčeny stronciumranelátem v dávce 2 g/den. Pacientky současně užívaly kalcium 100 mg/den a vitamin D (800 j./den). 87 pacientek dosud nebylo léčeno bisfosfonáty, 350 bisfosfonáty již užívalo.

Po jednom roce léčby bylo zjištěno významné zvýšení hladiny alkalické fosfatázy (o 10,15 %) a osteokalcinu (o 34,72 %; p < 0,0001) a statisticky nevýznamné snížení s-CTX (o 7,7 %; p = 0,579). Dále bylo pozorováno zvýšení BMD bederní páteře o 3,73 %, krčku femuru o 2,0 % a proximálního femuru o 1,54 % (všechna p < 0,0001). Nárůst BMD byl významný jak u pacientů bez předchozí léčby bisfosfonáty, tak u pacientů, kteří dříve tyto léky užívali. Nárůst BMD proximálního femuru byl po jednom roce léčby stronciumranelátem významně vyšší u pacientů, kteří dříve bisfosfonáty neužívali: + 3,01 v porovnání s + 1,22 % u pacientů dříve léčených bisfosfonáty (p = 0,0006). Tento trend byl zjištěn také u BMD bederní páteře (+ 4,58 % vs. +3,45 %; p = 0,078) a krčku femuru (+2,79 % vs. +2,13 %; p = 0,161).

Autoři svoji práci uzavřeli konstatováním, že léčba stronciumranelátem zvyšuje BMD a markery kostní novotvorby při současném snížení markerů kostní resorpce, a to i u pacientů po předchozí léčbě bisfosfonáty, což je třeba vzít v úvahu při přehodnocování a při změně dosavadní antiosteoporotické léčby.

(zza)

Zdroj: Brun L. R., Galich A. M., Vega E., et al. Strontium ranelate effects on bone mineral density is modified by previous bisphosphonate tretament. SpringerPlus. 2014; 3: 676.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,9/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pozice stroncium-ranelátu v léčbě skeletálních onemocnění

Stroncium-ranelát je antiosteoporotický lék s unikátním duálním mechanismem účinku obnovujícím rovnováhu kostního obratu ve prospěch osteoformace. Z tohoto léčebného účinku mohou profitovat pacienti, ženy i muži, se závažnou osteoporózou ve smyslu platné indikace. Pro co nejvyšší míru prospěšnosti léčby a pro minimalizaci rizika nežádoucích účinků je třeba věnovat pozornost, jako u všech léčivých přípravků, indikacím, kontraindikacím a výběru vhodných pacientů, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího terapeutického efektu.

Klinické použití stroncium-ranelátu u osob s osteoporózou

Stroncium-ranelát, látka indikovaná k léčbě závažné osteoporózy, je v Evropě registrovaný pro léčbu osteoporózy u postmenopauzálních žen od roku 2004. V roce 2012 rozšířila Evropská léková agentura indikace podávání této látky pro léčbu osteoporózy u mužů. Nynější přehledová analýza studií se stroncium-ranelátem shrnuje indikace a kontraindikace jeho podání u osob s osteoporózou.Všechny novinky