Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Stronciumranelát zůstává vhodnou terapeutickou alternativou léčby osteoporózy

Specializace: interní lékařství revmatologie
Téma: Léčba osteoporózy

Vydáno: 9.3.2015

Stronciumranelát zůstává vhodnou terapeutickou alternativou léčby osteoporózy

Stronciumranelát je antiosteoporotický lék s prokázanou účinností na snížení rizika vertebrálních i nevertebrálních zlomenin včetně zlomenin krčku femuru u postmenopauzálních žen i mužů s osteoporózou. Analýza základních registračních studií se stronciumranelátem potvrdila, že po zohlednění kardiovaskulárních kontraindikací zařazených do SPC v květnu 2013 zůstává účinným lékem v terapii osteoporózy.

Pravidelná aktualizace zpráv o bezpečnosti léčby z roku 2012 zjistila nepoměr ve výskytu infarktu myokardu (IM) při léčbě stronciumranelátem (SR). Následná sdružená analýza 7 randomizovaných kontrolovaných studií s tímto přípravkem ukázala častější výskyt IM u SR v porovnání s placebem (1,7 vs. 1,1 %, p = 0,020). Přestože observační studie provedené v podmínkách reálné praxe toto zvýšené riziko nepotvrdily, rozhodla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) o zařazení nových kardiovaskulárních kontraindikací léčby stronciumranelátem, která jsou součástí stávajícího souhrnu údajů o přípravku (SPC).

Nově provedená analýza údajů z randomizovaných kontrolovaných studií, do které byli zařazeni pouze pacienti bez nových kardiovaskulárních kontraindikací (prokázaná ischemická choroba srdeční, onemocnění periferních tepen a/nebo cerebrovaskulární onemocnění, hypertenze neupravená léčbou), ukázala srovnatelné riziko IM při léčbě stronciumranelátem a placebem (p = 0,988). Srovnatelný byl i výskyt všech ischemických příhod, kardiovaskulární mortality i rizika náhlé smrti. Velmi důležité je, že u pacientů bez kardiovaskulárních kontraindikací byla potvrzena stejná účinnost stronciumranelátu v léčbě osteoporózy jako u původní populace.

Na základě těchto výsledků vyhodnotila EMA poměr přínosů a rizik stronciumranelátu v léčbě osteoporózy jako příznivý. Stronciumranelát je tedy při respektování indikací a kontraindikací velmi účinný a bezpečný antiosteoporotický lék, který zůstává přínosnou alternativou v léčbě osteoporózy.

(zza)

Zdroj: Růžičková O. Postavení stroncium ranelátu v léčbě osteoporózy. Acta Medicinae. 7/2014: 3–5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stronciumranelát zvyšuje odolnost kostí proti zlomeninám

Výsledky klinických i experimentálních studií dokládají jedinečný duální mechanismus účinku stronciumranelátu ovlivňující kostní novotvorbu i resorpci. Výsledná stimulace novotvorby spongiózní i kompaktní kosti bez zvýšení pórozity se pak promítne do sníženého rizika vertebrálních i nevertebrálních zlomenin u pacientů s osteoporózou.

Účinnost antiosteoporotických léků se může lišit v závislosti na riziku zlomeniny dle FRAX®

Klinické studie porovnávající účinnost jednotlivých antiosteoporotických léků u pacientů s různou pravděpodobností vzniku zlomeniny v následujících 10 letech dle FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool) ukázaly, že účinnost bazedoxifenu, klodronátu a denosumabu v prevenci osteoporotických zlomenin klesá se snižujícím se rizikem dle FRAX®, zatímco účinnost raloxifenu, alendronátu a stronciumranelátu je stabilní a není závislá na míře rizika zlomenin dle FRAX®.

Stronciumranelát vede k reorganizaci struktury kostních trámců po léčbě bisfosfonáty

Analýza postupně získaných biopsií z hřebene kosti kyčelní během 6 let léčby osteoporózy u jedné pacientky ukázala zásadní rozdíly v mikroarchitektuře a mineralizaci kosti dané změnou léčby antiresorpčními přípravky (bisfosfonáty) na lék s duálním účinkem na kost (stronciumranelát) .Všechny novinky