Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Stronciumranelát je důležitou alternativou antiresorpční léčby

Specializace: interní lékařství revmatologie
Téma: Léčba osteoporózy

Vydáno: 2.3.2015

Stronciumranelát je důležitou alternativou antiresorpční léčby

Na základě osobních desetiletých zkušeností se stronciumranelátem v léčbě osteoporózy vidí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP (V. interní klinika LF UK a UNB, Bratislava), jeho největší přínos u pacientů po selhání antiresorpční léčby, po 3–5 letech antiresorpční léčby, po 18 měsících anabolické léčby a při intoleranci antiresorpční léčby. Ve své přednášce v rámci sympozia věnovaného léčbě osteoporózy, které proběhlo na začátku října 2014 v Praze, prezentoval výsledky slovenských studií se stronciumranelátem DUAL, BENEFIT a OSTEO Register a doporučil i praktický postup pro identifikaci pacientů se zvýšeným  kardiovaskulárním rizikem, u nichž je léčba tímto přípravkem nově kontraindikovaná.

Na Slovensku je stronciumranelát lékem 1. volby v terapii postmenopauzální osteoporózy. Výsledky studie DUAL, do které bylo zařazeno 190 postmenopauzálních žen s vysokým rizikem osteoporotických zlomenin, ukázaly zvýšení BMD páteře po 1 roce léčby stronciumranelátem o 6,1 %, což je srovnatelné se základními klinickými studiemi SOTI a TROPOS, dále 80% compliance pacientek s léčbou a snížení počtu pacientek s bolestí zad v důsledku osteoporózy o 34 %. Epidemiologický průzkum BENEFIT, zahrnující 1401 pacientek, prokázal významné zvýšení BMD a T-skóre krčku femuru po 1 roce léčby stronciumranelátem. Tato léčba vedla také ke zvýšení kvality života a zmírnění bolestí zad a kloubů. 113 slovenských pacientek bylo zařazeno do mezinárodní studie, která hodnotila vliv stronciumranelátu na kvalitu kosti. Výsledky po 4 letech léčby prokázaly zvýšení BMD o 13,4 % a nárůst trabekulárního kostního skóre o 7,2 %.

Studie OSTEO Register hodnotila účinnost léčby stronciumranelátem a bisfosfonáty u pacientů se závažnou osteoporózou po ukončení anabolické léčby. Po 12 měsících zajistil stronciumranelát nárůst BMD o 5,2 %, přičemž 82 % pacientů považovalo léčbu za dobře nebo výborně tolerovanou. Zmírnění bolesti bylo potvrzeno snížením spotřeby analgetik během léčby stronciumranelátem a většina pacientů označila jeho užívání za jednoduché.

Screening přítomného kardiovaskulárního rizika lze podle prof. Payera před léčbou stronciumranelátem v osteologické ambulanci zvládnout pomocí 3 jednoduchých otázek: 1) Léčíte se na ischemickou chorobu srdeční nebo jste prodělal(a) infarkt myokardu či cévní mozkovou příhodu? 2) Máte zvýšený krevní tlak? 3) Léčíte se pro hypertenzi?.

Jak shrnul prof. Payer, klinické zkušenosti se stronciumranelátem na Slovensku odpovídají výsledkům kontrolovaných klinických studií. Stronciumranelát je spolehlivý antiosteoporotický lék, který zvyšuje BMD obratlů a krčku femuru, zlepšuje kvalitu kosti, vykazuje vysokou compliance s léčbou, má příznivý vliv na kvalitu života a zmírňuje bolest.

(zza)

Zdroj: Payer J. 10 let zkušeností se stronciumranelátem. Přednáška na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Praha, 8. října 2014.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pozice stroncium-ranelátu v léčbě skeletálních onemocnění

Stroncium-ranelát je antiosteoporotický lék s unikátním duálním mechanismem účinku obnovujícím rovnováhu kostního obratu ve prospěch osteoformace. Z tohoto léčebného účinku mohou profitovat pacienti, ženy i muži, se závažnou osteoporózou ve smyslu platné indikace. Pro co nejvyšší míru prospěšnosti léčby a pro minimalizaci rizika nežádoucích účinků je třeba věnovat pozornost, jako u všech léčivých přípravků, indikacím, kontraindikacím a výběru vhodných pacientů, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího terapeutického efektu.

Klinické použití stroncium-ranelátu u osob s osteoporózou

Stroncium-ranelát, látka indikovaná k léčbě závažné osteoporózy, je v Evropě registrovaný pro léčbu osteoporózy u postmenopauzálních žen od roku 2004. V roce 2012 rozšířila Evropská léková agentura indikace podávání této látky pro léčbu osteoporózy u mužů. Nynější přehledová analýza studií se stroncium-ranelátem shrnuje indikace a kontraindikace jeho podání u osob s osteoporózou.Všechny novinky