Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Klinické použití stroncium-ranelátu u osob s osteoporózou

Specializace: interní lékařství revmatologie
Téma: Léčba osteoporózy

Vydáno: 16.12.2014

Klinické použití stroncium-ranelátu u osob s osteoporózou

Stroncium-ranelát, látka indikovaná k léčbě závažné osteoporózy, je v Evropě registrovaný pro léčbu osteoporózy u postmenopauzálních žen od roku 2004. V roce 2012 rozšířila Evropská léková agentura indikace podávání této látky pro léčbu osteoporózy u mužů. Nynější přehledová analýza studií se stroncium-ranelátem shrnuje indikace a kontraindikace jeho podání u osob s osteoporózou.

Původně byl stroncium-ranelát indikovaný pro léčbu postmenopauzálních žen s osteoporózou s cílem snížit riziko zlomenin. Účinnost této látky byla prokázána zejména ve dvou studiích – SOTI (Spinal Osteoporosis Therapeutic Interventium trial) a TROPOS (TReatment Of Peripheral OSteoporosis). Ve studii SOTI bylo prokázáno, že u postmenopauzálních žen vede v průběhu 3 let podávání stroncium-ranelátu nejen ke snížení rizika obratlových zlomenin, ale také ke zvýšení bederní kostní minerální denzity. Studie TROPOS pak ukázala, že u postmenopauzálních žen lze efekt stroncium-ranelátu pozorovat také v prevenci neobratlových zlomenin (zahrnujících i kyčelní kloub). Další studie prokázala také to, že tato látka vede ke zvýšení kostní minerální denzity i u mužů, a proto má Protelos také indikaci k léčbě osteoporózy u mužů.

V roce 2012 Evropská léková agentura (EMA) s ohledem na některé známky možného zvýšeného rizika nefatálního infarktu myokardu souvisejícího se stroncium-ranelátem změnila indikaci jeho podávání na závažnou osteoporózu. Kontraindikace podání tohoto léku nově zahrnovaly pacienty s anamnézou ischemické choroby srdeční či cerebrovaskulárního onemocnění, onemocnění periferních tepen a/nebo hypertenzí neupravenou léčbou.

Recentně publikoval profesor Reginster z belgické Liège článek, ve kterém shrnuje výsledky analýzy literatury a informací z webových stránek EMA týkajících se této problematiky. V analýze randomizovaných kontrolovaných studií se infarkt myokardu vyskytoval častěji ve skupině léčené stroncium-ranelátem než placebem, ale zároveň se u pacientů léčených stroncium-ranelátem celková mortalita z kardiovaskulárních příčin ani nezvýšila, ani se nelišila od placeba. Pokud byli z analýzy vyloučeni pacienti s kardiovaskulárními kontraindikacemi, bylo riziko infarktu myokardu sníženo. Další tři observační studie ze Spojeného království a Dánska provedené v kontextu reálné medicínské praxe nenaznačily žádné potenciálně zvýšené kardiovaskulární riziko. Výbor CHMP konstatoval, že údaje ze studií ukazují přínosný účinek stroncium-ranelátu při prevenci zlomenin, a to i u pacientů s vysokým rizikem zlomenin.

Co tedy tato zjištěná fakta napovídají? Zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací bylo raritně popsáno v kontrolovaných randomizovaných studiích, ale nebylo zaznamenáno v reálné praxi. Efektivním přístupem, který povede k minimalizaci rizika kardiovaskulárních příhod v souvislosti s podáváním stroncium-ranelátu, je možné zachytit osoby s kardiovaskulární kontraindikací. Nadále ale platí, že stroncium-ranelát je efektivní terapeutická alternativa pro osoby se závažnou osteoporózou dle současné schválené indikace a tito pacienti a pacientky mohou z léčby stroncium-ranelátem profitovat.

(eza)

Zdroj: Reginster J. Y. Cardiac concerns associated with strontium ranelate. Expert Opin Drug Saf 2014 Sep; 13 (9): 1209–13; doi: 10.1517/14740338.2014.939169

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky