Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Důkazy o účinnosti stronciumranelátu vybízejí k přehodnocení jeho postavení v léčbě osteoporózy

Specializace: interní lékařství revmatologie
Téma: Léčba osteoporózy

Vydáno: 9.3.2015

Důkazy o účinnosti stronciumranelátu vybízejí k přehodnocení jeho postavení v léčbě osteoporózy

Stronciumranelát (Protelos, Servier) je antiosteoporotický lék, který podporuje novotvorbu kosti a obnovuje kostní remodelaci. Prokazatelně zvyšuje kostní minerální denzitu (BMD) a snižuje riziko osteoporotických zlomenin. Rozsáhlá data potvrzují jeho příznivé účinky na mikrostrukturu a kvalitu kosti. Přesto je nyní podle oficiální indikace alternativou antiosteoporotických antiresorpčních léků jen v případě jejich kontraindikací, intolerance či selhání. Jak řekl na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu v říjnu 2014 prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (III. interní klinika LF UP a FN Olomouc): „Vzhledem k rozsáhlým důkazům je stronciumranelát alternativou s rovnocennou efektivitou volbou v léčbě osteoporózy.“

V léčbě osteoporózy jsou potřeba léky s různým mechanismem účinku, antiresorpčním i osteoformačním. Stronciumranelát díky svému duálnímu účinku jako jediný ovlivňuje oba procesy. Vytváří prostor pro regeneraci kosti díky podpoře diferenciace osteoblastů a zároveň brání diferenciaci osteoklastů, čímž snižuje kostní resorpci. Zvýšení BMD je dosaženo ukládáním kalcia a fosforu do nově vytvořené kostní matrix, nikoliv ukládáním stroncia, protože jeho obsah se po dosažení určité minimální hodnoty (max. 2 %) dále nezvyšuje.

Klinickým projevem nárůstu BMD při léčbě stronciumranelátem je snížení rizika zlomenin, které bylo při léčbě stronciumranelátem prokázáno v základních studiích po dobu 1 roku, 3 let a 5 let a v prodloužení po dobu 5, 8 až 10 let. Toto snížení rizika zlomenin bylo konzistentní u všech typů pacientů zahrnujících starší populaci, mladší pacienty, osoby s osteopenií, frailty syndromem a dalšími rizikovými faktory. K tomu, aby se zabránilo jedné vertebrální zlomenině, je potřeba léčit stronciumranelátem pouze 9 pacientů (NNT), u zlomenin krčku femuru činí NNT 48 pacientů, což jsou nejpříznivější hodnoty mezi všemi antiosteoporotickými léky.

Laboratorní výsledky a výsledky získané z kostních biopsií ukazují příznivý vliv stronciumranelátu na řadu parametrů mikrostruktury kosti, jako jsou tloušťka kompaktní kosti, denzita kompaktní i trabekulární kosti, elastický modul, tvrdost kosti, odolnost vůči zátěži, počet a separace trámců a jejich plátovitá struktura aj.

Léčba stronciumranelátem je vhodná u pacientů, u nichž jsou kontraindikovány nebo netolerovány bisfosfonáty, u nichž tato léčba selhala (zlomenina nebo pokles BMD během léčby), a dále u pacientů, kde je nutné přehodnocení léčby po 3–5 letech léčby bisfosfonáty nebo denosumabem nebo udržení nárůstu BMD po osteoformační léčbě teriparatidem.

Jak uzavřel prof. Horák: „Stronciumranelát zůstává i po rozšíření kontraindikací o kardiovaskulární onemocnění zajímavou farmakologickou volbou v prevenci zlomenin u postmenopauzálních žen a dospělých mužů s osteoporózou odpovídajících profilu indikace/kontraindikace po vyhodnocení přínosu a rizik.“

(zza)

Zdroj: Horák P. Je podpora osteoformace a obnova remodelace alternativní léčbou osteoporózy?. Přednáška na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Praha, 8. října 2014.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stronciumranelát zvyšuje odolnost kostí proti zlomeninám

Výsledky klinických i experimentálních studií dokládají jedinečný duální mechanismus účinku stronciumranelátu ovlivňující kostní novotvorbu i resorpci. Výsledná stimulace novotvorby spongiózní i kompaktní kosti bez zvýšení pórozity se pak promítne do sníženého rizika vertebrálních i nevertebrálních zlomenin u pacientů s osteoporózou.

Účinnost antiosteoporotických léků se může lišit v závislosti na riziku zlomeniny dle FRAX®

Klinické studie porovnávající účinnost jednotlivých antiosteoporotických léků u pacientů s různou pravděpodobností vzniku zlomeniny v následujících 10 letech dle FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool) ukázaly, že účinnost bazedoxifenu, klodronátu a denosumabu v prevenci osteoporotických zlomenin klesá se snižujícím se rizikem dle FRAX®, zatímco účinnost raloxifenu, alendronátu a stronciumranelátu je stabilní a není závislá na míře rizika zlomenin dle FRAX®.

Stronciumranelát vede k reorganizaci struktury kostních trámců po léčbě bisfosfonáty

Analýza postupně získaných biopsií z hřebene kosti kyčelní během 6 let léčby osteoporózy u jedné pacientky ukázala zásadní rozdíly v mikroarchitektuře a mineralizaci kosti dané změnou léčby antiresorpčními přípravky (bisfosfonáty) na lék s duálním účinkem na kost (stronciumranelát) .Všechny novinky