Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba HPV: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Snížení prevalence cervikálních lézí CIN2+ s pozitivitou HPV16/18 u žen po aplikaci vakcíny proti HPV

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Léčba HPV

Vydáno: 26.6.2015

Snížení prevalence cervikálních lézí CIN2+ s pozitivitou HPV16/18 u žen po aplikaci vakcíny proti HPV

V letech 2008–2012 proběhla v USA multicentrická studie, která prokázala pozitivní efekt očkování vakcínou proti lidskému papilomaviru (HPV) na výskyt CIN2+ lézí s pozitivitou HPV16/18.

Nález kauzální asociace mezi perzistující infekcí určitými typy HPV a karcinomem děložního hrdla a následný vývoj vakcíny proti tomuto viru patří mezi významné milníky vědy a medicíny. V současné době jsou celosvětově dostupné dva typy vakcíny proti HPV typu 16/18, které jsou zodpovědné za 70 % invazivních a 50 % preinvazivních cervikálních lézí. V klinických studiích byly oba typy vakcíny efektivní u intraepiteliálních neoplazií 2. a 3. stupně a adenokarcinomů in situ (CIN2+), tedy patologiích, které mohou progredovat v rakovinu děložního hrdla, jsou-li ponechány bez terapie.

V USA je rutinní vakcinace proti HPV doporučována od června 2006 pro dívky od 11–12 let do 26 let. Dle americké studie z roku 2013 již 57 % dívek ve věku 13–17 let dostalo nejméně jednu dávku čtyřvalentní HPV vakcíny, všechny 3 dávky vakcíny pak v dané věkové skupině obdrželo 38 % dívek. Sledování vlivu vakcinace na výskyt screenovaných cervikálních lézí může být ovlivněno nedostatečnou evidencí očkování adolescentů a chybějícími národními registry cervikálních screeningů. Zahájení cervikálního screeningu je v USA doporučováno od 21 let věku. 

Do studie byly zařazeny ženy z pěti spádových oblastí v Kalifornii, Connecticutu, New Yorku, Oregonu a Tennessee, u kterých byl diagnostikován nález CIN2+ v období 2008–2012. Soubor žen byl rozdělen dle histologických nálezů do kategorií CIN2, CIN2/3 a CIN3/AIS. U žen ve věku 18–39 let v době diagnózy byl zaznamenán údaj o očkování proti HPV (nutná byla aplikace alespoň jedné dávky vakcíny), datum screeningového testu, který odhalil CIN 2+, a časový interval mezi první dávkou vakcíny a datem provedení screeningového vyšetření. Výsledky genotypizace HPV byly získány z archivovaných vzorků provádějících laboratoří.

Výsledky odhalily, že v období 2008-2012 statisticky významně poklesla prevalence genotypů HPV16/18 v CIN2+ lézích u žen, které obdržely minimálně jednu dávku vakcíny (z 53,6 % na 28,4 %). U žen, které očkovány nebyly, zůstala prevalence zmíněných genotypů stejná (57,1 % vs. 52,5 %, p = 0,08), podobný výsledek byl i u žen s neznámým stavem vakcinace (55,0 % vs. 50,5 %; p = 0,71). Předpokládaná efektivita vakcinace pro prevenci cervikálních dysplazií způsobených HPV16/18 byla 21 % (95% CI 1–37) u žen, které byly očkovány v intervalu 25–36 měsíců před screeningovým testem, který odhalil zmíněnou dysplazii; 49 % (95% CI 28–64) u žen s intervalem 37–48 měsíců a 72 % (95% CI 45–86) u žen s intervalem více než > 48 měsíců. 

Studie doložila efektivitu očkování proti HPV na výskyt CIN2+ lézí spojených s genotypy HPV16/18 u žen očkovaných alespoň jednou dávkou vakcíny, a to v odstupu nejméně 24 měsíců před screeningovým testem. Současně prokázala efektivitu vakcinace na výskyt CIN3/AIS.

(moa)

Zdroj: Hariri S., Bennett N. M., Niccolai L. M., et. HPV-IMPACT Working Group. Reduction in HPV 16/18-associated high grade cervical lesions following HPV vaccine introduction in the United States - 2008-2012. Vaccine. 2015 Mar 24; 33 (13): 1608–13.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Informovanost o infekci HPV, jejích následcích a prevenci se týká všech lékařských specializací

Na sedmé konferenci Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, která proběhla 5.–7. 12. 2014 v Praze, byl celý blok věnován důsledkům a prevenci infekce lidským papillomavirem (HPV). Přednášky tohoto bloku ukázaly, že je infekce HPV podstatou vysokého procenta zhoubných onemocnění v anogenitální a orofaryngeální oblasti, a vyzdvihly dosažené přínosy očkování proti HPV ve světě. Upozornily na pseudoodborné antivakcinační aktivity a potřebu adekvátní informovanosti všech lékařských specializací i veřejnosti.

Infekcí HPV jsou ve stejné míře ohroženi i muži, kteří mají sex s muži

Incidence infekce lidským papilomavirem (HPV) je stejná u mužů, kteří mají sex s muži, i u mužů, kteří mají sex se ženami (25 % vs. 21 %). Ukázala to mezinárodní čtyřletá studie s více než 3500 HIV negativními muži, kteří neměli genitální bradavice.

Genitální infekce HPV byla zjištěna u každého 8. evropského muže

Prevalence genitální infekce HPV dosahuje u mužů v Evropě průměrně 12,4 % v obecné populaci a 30,9 % ve vysoce rizikové populaci. Zjištěné údaje se mezi studiemi významně liší. Nejčastějším typem viru byl u obou analyzovaných populací vysoce rizikový HPV16.Všechny novinky