Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba HPV: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přímý efekt očkování proti HPV současně u chlapců i dívek – analytická studie

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Léčba HPV

Vydáno: 31.8.2015

Přímý efekt očkování proti HPV současně u chlapců i dívek – analytická studie

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) je dnes zavedeno v řadě zemí s cílem ochránit dívky a ženy před nádorem děložního čípku. Rozšíření očkovacího programu i na chlapce by mohlo znamenat přínos i pro ženy, i když tento přínos bude nejspíše malý. Narůstající důkazy o roli HPV infekce v rozvoji jiných nádorů tak otvírají další oblast pro protektivní efekt HPV vakcinace. Jaká je role očkování chlapců v prevenci nádorů spojených s HPV infekcí?

Holandští autoři se zaměřili na posouzení efektu očkování HPV u chlapců na prevenci zátěže nádorovým onemocněním u mužů. Ve své práci využili přístup bayesináské syntetické metody, kdy hodnotili dopad očkování proti HPV sérotypu 16 a 18 na výskyt karcinomů anorekta, penisu či orofaryngu, a to u heterosexuálů i homosexuálů. Nižší nákaza mužů HPV od očkovaných dívek vede k nižšímu riziku HPV asociovaných nádorových onemocnění, nemá však vliv na riziko rozvoje těchto nádorů u homosexuálů.

Tato statisticky zaměřená studie ukázala, že před zavedením HPV očkování v Holandsku byla ztráta let získaného života v plné síle (QALY, Quality Adjusted Life Years) na 1000 mužů 14,9. Toto číslo by bylo sníženo o 37 %, pokud by bylo proočkováno 60 % dívek (což je současný stav proočkovanosti proti HPV v Holandsku). Pokud by se míra ochrany mužů měla navýšit, pak by bylo potřeba naočkovat 795 chlapců k ochraně jednoho dalšího muže před nádorovým onemocněním spojeným s HPV. Pokud by byla proočkovanou dívek 90 %, pak by zátěž nádorovým onemocněním spojeným s HPV u mužů byla snížena o 66 %. Pak by bylo potřeba naočkovat 1735 chlapců k ochraně jednoho dalšího muže.

Tato studie prokázala, že z vakcinace dívek muži profitují nepřímo. Toto však neplatí u homosexuálních mužů, zejména pokud jde o anorektální karcinom. Odhaduje se, že očkování dívek může mít významný vliv na zátěž spojenou s orofaryngeálními karcinomy.

Studie konstatuje, že představitelé států by se měli v první řadě zaměřit na co největší proočkovanost u dívek. Zahrnutí chlapců do preadolescentních HPV očkovacích programů bude vhodné, pokud bude společnost schopna tento program financovat. Význam očkování chlapců se bude odvíjet od cen vakcín a míry proočkovanosti dívek. Každopádně platí, že program HPV očkování dívek by měl být jednou z priorit rozvinutých států.

(eza)

Zdroj: Bogaards J. A. Et al. Direct benefit of vaccinating boys along with girl against oncogenic human papillomavirus: baesian evidence synthesis. BMJ 2015, 650: h2016

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Snížení prevalence cervikálních lézí CIN2+ s pozitivitou HPV16/18 u žen po aplikaci vakcíny proti HPV

V letech 2008–2012 proběhla v USA multicentrická studie, která prokázala pozitivní efekt očkování vakcínou proti lidskému papilomaviru (HPV) na výskyt CIN2+ lézí s pozitivitou HPV16/18.

Souvislost mezi infekcí lidským papilomavirem a orofaryngeálním dlaždicobuněčným karcinomem

Výsledky prováděných studií v posledních letech ukazují, že výskyt orofaryngeálního dlaždicobuněčného karcinomu (OPSCC) je kromě kouření a konzumace alkoholu často spojen i s infekcí lidským papilomavirem (Human papillomavirus – HPV), a to hlavně v oblasti tonzil a kořene jazyka. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny proto v roce 2007 prohlásila HPV za rizikový faktor OPSCC. OPSCC přitom častěji postihuje muže, a to až v 80 % případů.

Má vakcinace kvadrivalentní vakcínou smysl u pacientek s anamnézou cervikální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (CIN2-3)?

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) má největší přínos, je-li aplikováno ještě před zahájením sexuálního života, tedy dříve, než dojde ke kontaktu s HPV typů 6, 11, 16 a 18. Přínos má nicméně i pro starší ženy a dívky, jak dokládá i následující studie. Ta si dala za cíl zjistit, jestli má smysl očkovat kvadrivalentní vakcínou proti HPV i ženy po konizaci děložního hrdla pro high-grade cervikální intraepiteliální neoplazii (CIN2-3) a jestli u nich toto očkování má schopnost zabránit rekurenci infekce HPV.Všechny novinky