Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba HPV: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Má vakcinace kvadrivalentní vakcínou smysl u pacientek s anamnézou cervikální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (CIN2-3)?

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Léčba HPV

Vydáno: 26.6.2015

Má vakcinace kvadrivalentní vakcínou smysl u pacientek s anamnézou cervikální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (CIN2-3)?

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) má největší přínos, je-li aplikováno ještě před zahájením sexuálního života, tedy dříve, než dojde ke kontaktu s HPV typů 6, 11, 16 a 18. Přínos má nicméně i pro starší ženy a dívky, jak dokládá i následující studie. Ta si dala za cíl zjistit, jestli má smysl očkovat kvadrivalentní vakcínou proti HPV i ženy po konizaci děložního hrdla pro high-grade cervikální intraepiteliální neoplazii (CIN2-3) a jestli u nich toto očkování má schopnost zabránit rekurenci infekce HPV.

Do studie bylo zahrnuto 737 pacientek ve věku 20–45 let, kterým byla mezi srpnem 2007 a červencem 2010 diagnostikována CIN2-3 a následně prodělaly LEEP konizaci (loop electrosurgical excision procedure). Po konizaci bylo 360 pacientek očkováno kvadrivalentní vakcínou (očkovaná skupina) a 377 pacientek očkováno nebylo (neočkovaná skupina). Očkované skupině byla první dávka očkování podána v průměru 1 týden po LEEP konizaci a další dvě dávky 2 a 6 měsíců poté. Sledování po konizaci probíhalo v prvních dvou letech po 3, 6, 9, 12, 18 a 24 měsících a následně každý rok.

Rekurence se bez ohledu na typ HPV objevila u 36 (4,9 %) pacientek. V očkované skupině to bylo 9/360 (2,5 %) pacientek, zatímco v neočkované skupině 27/377 (7,2 %) pacientek. Mezi pacientkami infikovanými typy HPV16 nebo HPV18 se onemocnění vrátilo v očkované skupině u 5/197 (2,5 %) pacientek a u 18/211 (8,5 %) pacientek v neočkované skupině (p < 0,01). Multivariantní analýza ukázala, že nenaočkovanost byla po LEEP konizaci hlavním nezávislým rizikovým faktorem pro rekurentní CIN2-3 (HR = 2,840; 95% CI 1,335–6,042; p < 0,01).

Očkování kvadrivalentní vakcínou by mělo být zvažováno v rámci prevence rekurence infekce HPV u pacientek po léčbě pro CIN2-3.

(epa)

Zdroj: Kang W. D., Choi H. S., Kim S. M. Is vaccination with quadrivalent HPV vaccine after loop electrosurgical excision procedure effective in preventing recurrence in patients with high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2-3)? Gynecol Oncol. 2013 Aug; 130 (2): 264–8; doi: 10.1016/j.ygyno.2013.04.050. Epub 2013 Apr 26.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Informovanost o infekci HPV, jejích následcích a prevenci se týká všech lékařských specializací

Na sedmé konferenci Sekce kolposkopie a cervikální patologie České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, která proběhla 5.–7. 12. 2014 v Praze, byl celý blok věnován důsledkům a prevenci infekce lidským papillomavirem (HPV). Přednášky tohoto bloku ukázaly, že je infekce HPV podstatou vysokého procenta zhoubných onemocnění v anogenitální a orofaryngeální oblasti, a vyzdvihly dosažené přínosy očkování proti HPV ve světě. Upozornily na pseudoodborné antivakcinační aktivity a potřebu adekvátní informovanosti všech lékařských specializací i veřejnosti.

Infekcí HPV jsou ve stejné míře ohroženi i muži, kteří mají sex s muži

Incidence infekce lidským papilomavirem (HPV) je stejná u mužů, kteří mají sex s muži, i u mužů, kteří mají sex se ženami (25 % vs. 21 %). Ukázala to mezinárodní čtyřletá studie s více než 3500 HIV negativními muži, kteří neměli genitální bradavice.

Genitální infekce HPV byla zjištěna u každého 8. evropského muže

Prevalence genitální infekce HPV dosahuje u mužů v Evropě průměrně 12,4 % v obecné populaci a 30,9 % ve vysoce rizikové populaci. Zjištěné údaje se mezi studiemi významně liší. Nejčastějším typem viru byl u obou analyzovaných populací vysoce rizikový HPV16.Všechny novinky