Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba epilepsie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Valproát v terapii akutních alkoholických halucinací

Specializace: psychiatrie
Téma: Léčba epilepsie

Vydáno: 4.10.2016

Valproát v terapii akutních alkoholických halucinací

Dvojitě zaslepená klinická studie zjišťovala účinnost, bezpečnost a snášenlivost valproátu v léčbě akutních alkoholických halucinací.

Úvod

Podle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2003 bylo v Evropě 41 milionů dospělých osob závislých na alkoholu a incidence alkoholických psychóz je vzrůstající. Příznaky zahrnují verbální halucinace, deziluze a poruchy nálad, které ústí až v bezvědomí. Většinou se alkoholické halucinace léčí neuroleptiky, např. haloperidolem, jež však mají řadu nežádoucích účinků a ne vždy zlepší stav pacienta. Někdy mohou halucinace přejít do chronické formy a objevují se příznaky jako u schizofrenie.

Valproát prokázal účinnost v terapii bipolární poruchy, úzkosti a psychóz při odvykání alkoholu. Má účinek na agitaci a agresivní chování u psychotiků a pacientů závislých na alkoholu. 

Metodika a průběh studie

Dvojitě zaslepená klinická studie kontrolovaná placebem zahrnovala 40 pacientů s diagnózou alkoholických halucinací dle ICD-10. Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k podávání valproátu nebo placeba. Léčba začala během prvních 24 hodin po přijetí do nemocnice a trvala 10 dní. Dávka valproátu byla zvyšována z 1 na 3 g během 3 dní. Účinnost byla hodnocena pomocí škály PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) a dílčí škály pro verbální halucinace. Dále byla použita škála CGI (Clinical Global Impression) a lékaři zjišťovali výskyt nežádoucích účinků. 

Výsledky

Ve skupině s valproátem bylo zjištěno významně větší zlepšení skóre jak dle dílčí škály PANSS pro verbální halucinace (p < 0,001), tak i skóre dle škály CGI (p < 0,001). Valproát byl dobře snášen a kvůli nežádoucím účinkům nemusel ukončit léčbu žádný pacient.

Závěr

Tato klinická studie ukázala, že valproát může být v léčbě alkoholové závislosti bezpečnou a účinnou alternativou benzodiazepinů. Nenese riziko vzniku závislosti, nemá synergii s alkoholem a kognitivní ani psychomotorické nežádoucí účinky. Dosud však není zodpovězena otázka optimální délky terapie. Limitací uvedené klinické studie jsou krátká doba podávání a účast pouze mužských pacientů.

(imt)

Zdroj: Aliyev Z. N., Aliyev N. A. Valproate treatment of acute alcohol hallucinosis: a double-blind, placebo-controlled study. Alcohol Alcohol 2008; 43 (4): 456–459, doi: 10.1093/alcalc/agn043.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Monoterapie valproátem v indikaci fokální epilepsie

Valproát sodný je již dlouhou dobu užíván v terapii epilepsie. Studie publikovaná v European Journal of Neurology opět prokázala dobrou účinnost léku i jeho snášenlivost v léčbě epilepsie s fokálními záchvaty.

Mechanismus účinku a uplatnění kyseliny valproové a její sodné soli

Kyselina valproová a její sodná sůl patří mezi antiepileptika se širokým spektrem účinku a přísně individuálním dávkováním. Uplatňuje se v terapii epilepsie, ale také bipolární afektivní poruchy a v prevenci záchvatů migrény.

Kyselina valproová inhibuje HSV-1 na buňkách lidského oligodendrogliomu, aniž by ovlivnila jejich viabilitu

Kyselina valproová se používá v léčbě epilepsie, migrén či bipolární afektivní poruchy. Ovlivňuje různé procesy buněčného metabolismu, což může vést i ke změnám v náchylnosti buněk k různým virovým infekcím (např. EBV, HIV). Španělská studie studovala efekt kyseliny valproové na buňky lidského oligodendrogliomu s indukovatelnou diferenciací a maturací infikované virem HSV-1.Všechny novinky