Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba epilepsie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

Specializace: psychiatrie
Téma: Léčba epilepsie

Vydáno: 19.10.2016

Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

Ve světle nových dat o kognitivních poruchách dětí vystavených prenatálně valproátu sodnému vznikla následující práce, reflektující praxi v předepisování antiepileptik mladým ženám, které mohou otěhotnět. Nepřímo bylo vyhodnoceno i povědomí lékařů o rizicích léčiv podle předepisování další medikace těmto pacientkám.

Třetinu pacientů užívajících antiepileptika (AE) tvoří ženy v reprodukčním věku a 1 z 250 těhotenství je vystaveno právě působení AE. Všeobecně přijímaným faktem je, že expozice AE v těhotenství zvyšuje riziko vrozených malformací (VMF). Je však nutné zdůraznit, že VP je stále považován za velmi účinnou látku, a ženám s epilepsií je proto doporučeno důkladné poradenství, aby se mohly informovaně rozhodnout.

Valproát sodný (VP) byl uveden na trh roku 1978 a měl za úkol léčit konkrétní formu nekonvulzivní epilepsie, nicméně ukázalo se, že dobře účinkuje na široké spektrum záchvatů, a stal se tak běžně předepisovanou látkou pro různé formy epilepsie. Od roku 1981 je známé riziko vrozených malformací (např. spina bifida) po účinku VP na fetus. Dle dnešních znalostí činí toto riziko zhruba 10 %. Nové studie pak dokumentují vliv VP na vývoj nervové soustavy. Děti vystavené prenatálně VP vykazují opožděný vývoj, poruchy autistického spektra, hyperaktivitu a deficit pozornosti (ADHD), paměti, řeči, učení a motoriky. Rizika závisejí na dávce a kombinaci s jinými AE.

Ve světle těchto nových informací vznikla mezi lety 2008 a 2013 práce věnující se preskripci VP irským ženám ve věku 16–44. Tou dobou již byla rizika dobře známa. Zároveň se sledovalo současné předepisování kyseliny listové a kontraceptiv jakožto ukazatel povědomí o rizicích VP.

Celková četnost předepisování ve vybrané populaci klesla ze 3,5/1000 v roce 2008 na 3,14 v roce 2013. Trend byl zřetelný zejména při použití VP výhradně pro epilepsii. Zároveň ovšem nebylo vydáno více receptů pro antikoncepci nebo kyselinu listovou, což naznačuje neznalost potenciálních rizik. Patrně se v tomto ohledu lišily oblasti rurální, vzdálené od akademických center. Důvodem je možná také nízká znalost efektu a používání antiepileptik v primární péči. Nedostatečná jsou bohužel data o specializaci předepisujících, není tedy jasné, na koho osvětu namířit. Zaznamenaný pokles může být dán i zvýšeným recentním náborem neurologů v Irsku.

V závěru je nutno konstatovat, že Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) od roku 2014 nedoporučuje primárně podávat VP ženám těhotným nebo těm, které mohou otěhotnět. Pokud není k dispozici jiná léčebná alternativa, je vhodné přidat k VP u žen v produktivním věku další léčiva (např. antikoncepci).

(mtn)

Zdroj: Murphy S., Bennett K., Doherty C. P. et al. Prescribing trends for sodium valproate in Ireland. Seizure 2016; 36: 44−48, doi: 10.1016/j.seizure.2016.01.019.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intravenózně podaný valproát v léčbě akutního záchvatu migrény − účinný a rychlý

Autoři níže prezentované práce publikovali studii srovnávající rychlost nástupu a sílu účinku intravenózně podaného valproátu a subkutánně aplikovaného sumatriptanu v léčbě akutního migrenózního záchvatu. Hlavním cílem sledování bylo snížení bolesti.

Kyselina valproová v nových souvislostech a její působení na neurony

Japonští autoři studovali proapoptotické účinky kyseliny valproové na specifické populaci neuronů a jejich progenitorových buněk. Jejich zjištění mohou přispět k vysvětlení známé teratogenity tohoto antiepileptika.

Valproát v terapii akutních alkoholických halucinací

Dvojitě zaslepená klinická studie zjišťovala účinnost, bezpečnost a snášenlivost valproátu v léčbě akutních alkoholických halucinací.Všechny novinky