Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba epilepsie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kyselina valproová inhibuje HSV-1 na buňkách lidského oligodendrogliomu, aniž by ovlivnila jejich viabilitu

Specializace: psychiatrie
Téma: Léčba epilepsie

Vydáno: 3.8.2016

Kyselina valproová inhibuje HSV-1 na buňkách lidského oligodendrogliomu, aniž by ovlivnila jejich viabilitu

Kyselina valproová se používá v léčbě epilepsie, migrén či bipolární afektivní poruchy. Ovlivňuje různé procesy buněčného metabolismu, což může vést i ke změnám v náchylnosti buněk k různým virovým infekcím (např. EBV, HIV). Španělská studie studovala efekt kyseliny valproové na buňky lidského oligodendrogliomu s indukovatelnou diferenciací a maturací infikované virem HSV-1.

Jednou z hypotéz týkajících se etiologie roztroušené sklerózy je infekce herpesvirem zacílená na oligodendrocyty. Z toho důvodu se Crespillo et al. rozhodli zkoumat vliv kyseliny valproové, která již v dřívějších studiích prokázala kromě jiných i virostatické vlastnosti, na herpesvirem infikované buňky lidského oligodendrogliomu.

Přímý virucidní účinek kyseliny valproové na HSV-1 nebyl prokázán. V testech s buňkami oligodendrogliomu vykazovala kyselina valproová na dávce závislou inhibici množení viru. Virostatický efekt se ještě zvýšil po dokončení diferenciace buněk. Tehdy po přidání kyseliny valproové došlo ke snížení počtu intracelulárních infekčních virů o více než 2 řády a extracelulárních o více než 4 řády. Při expozici kyselině valproové buď pouze během adsorpce viru, nebo 30 minut po ní došlo ke snížení vstupu viru do buňky o více než polovinu. V dalších testech také nastalo snížení genové exprese viru.

V testech in vitro se tedy kyselina valproová ukázala být efektivním inhibitorem HSV-1 při infekci oligodendrocytů dokonce již při nízkých koncentracích (1−2 mM pro inkubace trvající 48 hodin a 2−4 mM pro inkubace trvající 17 hodin), což je slučitelné i s dávkami podávanými in vivo. Dokladem tohoto tvrzení může být rovněž publikovaný případ pacienta s herpetickou encefalitidou rezistentní vůči acykloviru, jehož stav se prokazatelně zlepšil po podání kyseliny valproové, a po několika měsících se dokonce upravil. V dalších případech došlo k urychlení plného uzdravení několika pacientů trpících herpetickou encefalitidou.

Prezentované experimentální výsledky tedy nabízejí hlubší pohled na antiherpetické působení kyseliny valproové. 

(ivh)

Zdroj: Crespillo A. J., Praena B., Bello-Morales R. et al. Inhibition of herpes virus infection in oligodendrocyte cultured cells by valproic acid. Virus Res 2016 Mar 2; 214: 71−79, doi: 10.1016/j.virusres.2016.01.009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv valproátu na celkové přežití u pacientů s glioblastoma multiforme

Valproát patří celosvětově mezi nejčastěji užívané léky v terapii epilepsie. Široké antikonvulzivní spektrum účinku zahrnuje parciální a generalizované epileptické záchvaty i některé speciální epileptické syndromy. Studie publikovaná v roce 2013 ve Spojených státech amerických hodnotila jeho účinek na celkové přežití u pacientů s glioblastoma multiforme.

Rozdíl mezi podáváním tablet valproátu s řízeným uvolňováním a klasických potahovaných tablet v léčbě epilepsie hodnocený v prospektivním sledování

Thajští experti hodnotili pomocí otevřené prospektivní studie toleranci léčby, dodržování terapeutického režimu (compliance) a spokojenost pacientů s léčbou epilepsie při podávání valproátu ve formě tablet s řízeným uvolňováním oproti užívání klasických potahovaných tablet.

Valproát v lékové formě s prodlouženým uvolňováním v léčbě epilepsie

Prospektivní otevřená 6 měsíců trvající studie hodnotila účinnost valproátu v lékové formě s prodlouženým uvolňováním, který byl podáván jako monoterapie nebo jako přídatná terapie ke stávající léčbě antiepileptiky.Všechny novinky