Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba epilepsie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace lamotriginu s valproátem v iniciální léčbě epilepsie

Specializace: psychiatrie
Téma: Léčba epilepsie

Vydáno: 1.3.2018

Kombinace lamotriginu s valproátem v iniciální léčbě epilepsie

Prezentovaná studie srovnávala účinnost monoterapie karbamazepinem s účinností kombinace lamotrigin/valproát v 1. linii léčby nově diagnostikovaných epileptiků.

Optimalizace terapie

Dlouhodobé observační studie ukazují, že u 47 % pacientů s epilepsií se daří kontrolovat záchvaty iniciální léčbou 1. volby a u dalších 13 % lze tohoto efektu docílit ve 2. linii léčby. Nemocní, u kterých se ani po nasazení 2. linie léčby nepodaří záchvaty kontrolovat, splňují definici farmakorezistentní epilepsie. Pro dlouhodobou prognózu pacientů s epilepsií je proto zásadní optimalizace léčby 1. volby.

Iniciální léčba epilepsie

Standardní iniciální léčbou u nově diagnostikovaných a dříve neléčených parciálních epileptických záchvatů nebo generalizovaných tonicko-klonických záchvatů je monoterapie. V současnosti je dostupná řada antiepileptik (AED), v dosavadních klinických studiích však žádný z těchto léků nebyl shledán signifikantně účinnějším než karbamazepin ve formě s řízeným uvolňováním (CBZ-CR).

Lze tedy předpokládat, že lepších výsledků v léčbě první volby bude možné dosáhnout spíše kombinací dostupných léků a jejich synergickým efektem. Na základě preklinických modelů a klinických zkušeností byla pro srovnávací studii se standardní monoterapií karbamazepinem vybrána kombinace lamotrigin (LTG) a valproát (VPA), u kterých dosavadní výsledky naznačují synergický efekt.

Metodika a průběh studie

Do výsledného hodnocení bylo zahrnuto 202 pacientů. Všichni byli starší 16 let a nebyli dříve léčeni, respektive od jejich poslední farmakologické léčby uplynulo minimálně 12 měsíců.

Nemocní byli randomizováni do 2 skupin: První skupina (104 pacientů) dostávala během 8 týdnů titrační fáze postupně se zvyšující dávky CBZ-CR od 100 do 600 mg ve 2 dávkách denně. Následně po dobu 52 týdnů v udržovací fázi dostávali denně minimálně 400 mg a maximálně 1200 mg na základě zhodnocení klinického stavu každé 4 týdny. Druhá skupina (98 pacientů) dostávala během titrační fáze LTG v postupně se zvyšujících dávkách od 25 do 75 mg denně, v 7. týdnu byl k LTG přidán VPA v dávce 500 mg denně. Během udržovací fáze (52 týdnů) dostávali pacienti v této skupině denně 500 mg VPA a LTG v dávkách minimálně 50 mg a maximálně 200 mg denně v závislosti na klinickém stavu.

Výsledky

Primárním výstupem studie bylo procento pacientů, kteří dokončili 60týdenní studii (completion rate). Toto procento se mezi oběma skupinami signifikantně nelišilo. Žádný statisticky významný rozdíl nebyl pozorován ani v četnosti výskytu vedlejších účinků.

Dalšími hodnocenými parametry bylo procento subjektů bez záchvatu po dobu trvání studie (SFR – survival-free rate) a doba od začátku studie do výskytu prvního záchvatu (TTFS – time to first seizure). V obou parametrech byla kombinace LTG + VPA signifikantně účinnější: podíl SFR byl u této kombinace ve srovnání s CBZ-CR vyšší (64,1 vs. 47,8 %) a TTFS ve srovnání s CBZ-CR delší (p = 0,041).

Závěr

Výsledky této nezaslepené multicentrické randomizované studie naznačují, že kombinace lamotrigin/valproát by mohla být jednou z možností iniciální léčby dříve neléčených parciálních a generalizovaných tonicko-klonických záchvatů. 

(alz)

Zdroj: Lee B. I., No S. K., Yi S. D. et al. Unblinded, randomized multicenter trial comparing lamotrigine and valproate combination with controlled-release carbamazepine monotherapy as initial drug regimen in untreated epilepsy. Seizure 2017 Dec 29; 55: 17–24, doi: 10.1016/j.seizure.2017.12.008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

Ve světle nových dat o kognitivních poruchách dětí vystavených prenatálně valproátu sodnému vznikla následující práce, reflektující praxi v předepisování antiepileptik mladým ženám, které mohou otěhotnět. Nepřímo bylo vyhodnoceno i povědomí lékařů o rizicích léčiv podle předepisování další medikace těmto pacientkám.

Intravenózně podaný valproát v léčbě akutního záchvatu migrény − účinný a rychlý

Autoři níže prezentované práce publikovali studii srovnávající rychlost nástupu a sílu účinku intravenózně podaného valproátu a subkutánně aplikovaného sumatriptanu v léčbě akutního migrenózního záchvatu. Hlavním cílem sledování bylo snížení bolesti.

Kyselina valproová v nových souvislostech a její působení na neurony

Japonští autoři studovali proapoptotické účinky kyseliny valproové na specifické populaci neuronů a jejich progenitorových buněk. Jejich zjištění mohou přispět k vysvětlení známé teratogenity tohoto antiepileptika.Všechny novinky