Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti v onkologii: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Zkvalitnění života pacientů při léčbě bolesti díky bukálním efervescentním tabletám s obsahem fentanylu

Specializace: algeziologie onkologie
Téma: Léčba bolesti v onkologii

Vydáno: 6.12.2017

Zkvalitnění života pacientů při léčbě bolesti díky bukálním efervescentním tabletám s obsahem fentanylu

O kvalitě onkologické péče v České republice svědčí relativně dlouhá doba přežívání nemocných. Důraz se klade i na symptomatickou a podpůrnou léčbu, neboť prodloužení života by mělo jít ruku v ruce s udržením jeho uspokojivé kvality. Jedním z klíčových bodů je zvládnutí průlomové bolesti.

Průlomová bolest

Strach z umírání je častým doprovodným jevem onkologického onemocnění, který je silně umocněn bolestí. Výrazně se tak snižuje kvalita života pacienta.

U nemocných, zejména v pokročilém stadiu choroby, pozorujeme jednak bolest základní (bazální), která trvá řádově hodiny až dny a zpravidla je dobře kompenzovatelná opioidy. Vedle toho se ale objevuje také bolest průlomová, kdy dochází k náhlému prudkému zhoršení základní bolesti, a to navzdory nastavené analgetické léčbě.

Typický je pro ni poměrně rychlý nástup (zpravidla do 5 minut), silná intenzita a relativně krátké trvání (několik sekund až 60 minut). Frekvence atak je 1–4× denně, ale může se i lišit. Pro pacienty je tato bolest velmi omezující, snižuje jejich schopnost aktivně se zapojovat do denních aktivit a navozuje pocit nedostatečné léčby.

Bukální efervescentní tablety

Terapie průlomové bolesti vychází z optimalizované analgetické léčby doplněné o opioid s rychlým nástupem účinku, krátkým působením a pohodlným způsobem podání. Ideální volbou je fentanyl ve formě bukálních efervescentních tablet (Effentora). Ty se sliznicí úst nejen rychle vstřebají, ale díky šumivému efektu pacient nemusí pochybovat, zda tabletu vložil do úst správně. Navíc dochází k okamžitému pozitivnímu psychologickému působení – šumění pacienta ujišťuje, že „už se něco děje“.

Dávkování a titrace

Výchozí dávka činí 100 μg fentanylu a pro titraci jsou k dispozici tablety o síle 100, 200, 400, 600 a 800 μg. Pokud se požadovaný účinek nedostaví do 30 minut, lze během titrace užít další tabletu stejné síly, nejvíce však celkem 800 μg. Sestává-li doporučená dávka ze 2 tablet, doporučuje se vložit každou na jednu stranu úst.

Metabolizace

Při podávání přípravku je vhodné myslet na to, že fentanyl je metabolizován izoenzymem 3A4 cytochromu P450 (CYP3A4). Inhibitory tohoto systému mohou zvýraznit nežádoucí účinky fentanylu, jako jsou dechový útlum nebo bradykardie.

(mir)

Zdroj: Fínek J. Effentora pomáhá ke kvalitnímu životu onkologicky nemocných. Acta Medicinae 2016; 4 (Suppl.): 4–5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Osm bodů pro bezpečnou preskripci opioidů

Špatné užívání léků může být způsobeno nejen nedostatečnou adherencí pacienta k léčbě, ale i špatnou preskripcí. V extrémních případech může vést až k úmrtí pacienta, zejména jde-li o opioidy, u kterých je časté a nebezpečné předávkování. American Academy of Pain Medicine (AAPM) proto doporučuje následujících 8 bodů pro jejich bezpečnou preskripci.

Opioidy v léčbě nádorové bolesti

Pacienti trpící chronickou bolestí nebývají i přes nespočet publikovaných doporučených postupů stále adekvátně léčeni a nejsou u nich používány na důkazech založené a ověřené strategie léčby. Bolest je v řadě případů nedostatečně diagnostikována a řada mylných představ brání lékařům v racionálním užití opioidních analgetik v léčbě bolesti.

Účinná kontrola průlomových bolestí u mnohočetného myelomu

Následující kazuistika ukazuje efektivní kontrolu průlomových bolestí při podávání bukální tablety fentanylu u pacienta s mnohočetným myelomem.Všechny novinky