Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Souhrn nových amerických doporučení pro léčbu pooperační bolesti

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 2.11.2016

Souhrn nových amerických doporučení pro léčbu pooperační bolesti

Pooperační bolest se daří dostatečně zvládnout pouze u méně než poloviny pacientů podstupujících chirurgický zákrok. V únoru 2016 byla publikována nová doporučení pro léčbu pooperační bolesti vypracovaná ve spolupráci několika amerických odborných společností. Shrnujeme hlavní body.

Úvod

Doporučení pro léčbu pooperační bolesti připravil mezioborový panel odborníků na základě systematického přehledu důkazů. Shodl se na tom, že optimální léčba pooperační bolesti začíná v předoperační fázi. Vyžaduje vypracování individuálního plánu péče, který vychází ze stavu pacienta a daného chirurgického zákroku. Plán léčby pooperační bolesti je třeba v průběhu péče přehodnocovat a v případě potřeby upravit. Léčba pooperační bolesti má zahrnovat edukaci pacienta před operací, plán perioperačního řešení bolesti, použití různých farmakologických a nefarmakologických modalit, organizaci péče a převedení pacienta do ambulantní péče.

Panel doporučuje multimodální přístup s různou kombinací terapeutických modalit u jednotlivých pacientů a chirurgických zákroků. Vzhledem k dostupnosti účinných neopioidních analgetik a nefarmakologické léčby mají být tyto modality součástí pooperační léčby bolesti 24 hodin denně. Systémové opioidy nemusejí být nutné u všech pacientů. Naopak − tam, kde je to možné, je vhodné se jim vyhnout. Je doloženo, že perioperační podávání opioidů zvyšuje pravděpodobnost jejich dlouhodobého užívání a vytvoření návyku.

Hlavní body

 • Individuální edukace pacienta – informace o terapeutických možnostech, plán a cíle léčby bolesti.
 • Posouzení stavu před operací – průvodní somatické i psychiatrické choroby, medikace, chronická bolest v anamnéze, návykové látky, předchozí léčba pooperační bolesti.
 • Plán léčby bolesti je třeba upravovat podle dosaženého zmírnění bolesti a výskytu nežádoucích účinků.
 • Doporučeny jsou kognitivně-behaviorální postupy.
 • Při využití opioidů je vhodnější perorální podání (tam, kde je to možné).
 • Při parenterálním podání se doporučuje i. v. aplikace analgetik kontrolovaná pacientem.
 • Nedoporučuje se rutinní bazální infuze opioidů kontrolovaná pacientem.
 • Při podávání systémových opioidů je nutné monitorovat sedaci, dýchání a vedlejší účinky.
 • Pro dospělé i děti je doporučeno podání paracetamolu nebo nesteroidních antirevmatik jako součást multimodálního přístupu (nejsou-li kontraindikace).
 • Doporučuje se zvážit předoperační podání celekoxibu p. o. (nejsou-li kontraindikace).
 • Doporučuje se zvážit podání gabapentinu a pregabalinu jako součást multimodálního přístupu.
 • U dospělých se doporučuje zvážit podání ketaminu i. v. jako součást multimodálního přístupu.
 • Součástí chirurgického pracoviště by měla být organizační struktura, která připravuje postupy bezpečné a účinné kontroly pooperační bolesti.
 • Pro pacienty se špatně zvládnutou pooperační bolestí by měla být dostupná konzultace se specialistou na léčbu bolesti.
 • Při propuštění z nemocnice mají být pacient (rodič) a praktický lékař poučeni o pokračování a postupném vysazení analgetické léčby.

Závěr

Za nevyřešené nedostatky panel považuje identifikaci optimálních postupů u pacientů, kteří již před operací užívají opioidy, účinné využívání multimodálních režimů šetřících opioidy a léčbu pooperační bolesti u dětí. Na přípravě doporučení se podílela Americká společnost pro bolest, Americká společnost regionální anestezie a léčby bolesti a Americká společnost výborů anesteziologů pro regionální anestezii. Originální znění doporučení je dostupné na webových stránkách Journal of Pain www.jpain.org/article/S1526-5900(15)00995-5/pdf.

(zza)

Zdroj: Chou R., Gordon B. D., de Leon-Casasola O. A. et al. Management of postoperative pain: a clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain 2016 Feb; 17 (2): 131–157, doi: 10.1016/j.jpain.2015.12.008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neodolpasse v praxi: dotazníkové šetření

Neodolpasse je fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu ve formě infuzního roztoku. Jedná se o synergickou kombinaci analgetika a myorelaxans, která je velmi výhodná u akutních bolestivých syndromů, například u pooperačních stavů. Zvlášť cenná je v ortopedii, kde bolest a tonus svalstva tvoří circulus vitiosus, který zhoršuje průběh pooperačního období a brání časné rehabilitaci.

Analgezie po operaci − stále nedoceněný problém

V České republice se ročně podá více než 800 tisíc celkových a regionálních anestezií, což znamená přinejmenším stejný počet operačních výkonů spojených s určitou mírou pooperační bolesti. Strach z bolesti patří oprávněně k největším obavám pacientů, přitom je problémem vysoce preventabilním.

Léčba akutní pooperační bolesti z pohledu ortopeda

Každý z operačních výkonů je spojen s větší či menší pooperační bolestí. Bolest je subjektivní, nepříjemná empirie spojená pooperačně se skutečným akutním poškozením tkání. Nedostatečná pooperační analgezie může mít vliv na různé systémy: oběhový, dýchací, trávicí nebo imunitní. Může se vyskytnout zvýšené riziko deliria, deprese a poruch spánku včetně následně zvýšené incidence chronické pooperační bolesti. U dětí může mít nedostatečná pooperační analgezie za následek i změny chování, které mohou trvat až 1 rok.



Všechny novinky