Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Neodolpasse je bezpečný přípravek v krátkodobé léčbě bolesti

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 29.9.2015

Neodolpasse je bezpečný přípravek v krátkodobé léčbě bolesti

Neodolpasse obsahuje kombinaci známých účinných látek, a sice nesteroidního antiflogistika diklofenaku (v dávce 75 mg) a centrálního myorelaxancia orfenadrinu (v dávce 30 mg). Používá se především v léčbě kostní, kloubní a svalové bolesti, u spasmů, vertebrogenního algického syndromu a v terapii pooperační bolesti. Podává se v intravenózní infuzi po dobu 60–90 minut za monitorování základních životních funkcí, délka léčby je 5 až 10 dní. Denní dávka je jedna infuze o objemu 250 ml, výjimečně lze podat dvě infuze za den s odstupem 8 hodin.

Diklofenak, je-li podávaný krátkodobě, patří mezi nejbezpečnější NSAID. Vzhledem ke krátkodobému intravenóznímu podání zde odpadají gastrointestinální a kardiovaskulární obavy. Orfenadrin je centrálně působící látka. Jeho bezpečnostní profil odpovídá ostatním myorelaxanciím, dávka je však nízká. Kombinace diklofenaku s orfenadrinem ruší bludný kruh mezi bolestí a svalovou kontrakcí (bludný kruh bolesti).3 Fixní kombinace proto zajišťuje optimální účinnost. Lékaři se při podávání Neodolpasse nejvíce obávají krvácení a poklesu krevního tlaku.

Jak potvrdil pilotní projekt provedený na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol v Praze (KARIM) u 14 pacientů po spondylochirurgické nebo ortopedické operaci, i z pohledu těchto dvou potenciálních nežádoucích účinků je Neodolpasse bezpečný lék. Vyšetření hemostázy pomocí ROTEM, provedené v tomto projektu před podáním přípravku Neodolpasse a za 2 a 4 hodiny po něm, neprokázalo statisticky významný rozdíl v rychlosti tvorby koagula, v jeho síle a pevnosti ani degradaci. Kontinuální monitorování EKG, krevního tlaku a centrálního žilního tlaku (u pacientů bez inotropní a vazopresorické podpory oběhu) neprokázalo po infuzi Neodolpasse statisticky významný rozdíl v tepové frekvenci ani invazivně měřeném krevním tlaku.1

V neintervenční studii s 293 pacienty provedené na přelomu let 2010 a 2011 na 9 pracovištích v ČR hodnotilo 65,3 % lékařů bezpečnost přípravku Neodolpasse jako velmi dobrou a 33,2 % jako vysokou.2

Neodolpasse lze při krátkodobém podávání považovat za bezpečný přípravek v léčbě bolesti. Dodržet je třeba kontraindikace, které zahrnují přecitlivělost na jednotlivé složky přípravku, akutní cerebrovaskulární krvácení, myastenickou krizi, hepatorenální selhání a věk do 10 let.3

(zza)

Zdroje:
1. Vymazal T. Neodolapsse v doporučeních pooperační léčby na KARIM. Prezentováno na Symposium Neodolpasse, Praha 9.12.2014
2. NEINTERVENČNÍ STUDIE BEZPEČNOSTI Neodolpasse®, Identifikační číslo SUKL 100924000, Průběh studie: XI.2010-II.2011
3. Souhrn údajů o přípravku Neodolpasse: www.sukl.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 24x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neodolpasse v doporučeních pooperační léčby bolesti na klinice ARO a intenzivní medicíny

MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol

Neodolpasse, jeho účinnost a bezpečnostní profil z pohledu farmakologa

Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., přednosta ÚStavu farmakologie, FN Olomouc

Léčba pooperační bolesti u chirurgických pacientů a úloha Neodolpasse v klinické praxi

MUDr. Zuzana Šerclová, Chirurgické oddělení, Nemocnice HořoviceVšechny novinky