Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba pooperační bolesti u pacientů podstupujících abdominální chirurgický výkon

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 4.1.2018

Léčba pooperační bolesti u pacientů podstupujících abdominální chirurgický výkon

Tišení bolesti představuje důležitou složku pooperačního léčebného protokolu, je stěžejní pro dobré zotavení pacienta a možnost brzkého zahájení rehabilitace. V současné době jsou preferovány „opioidy šetřící“ postupy. Jedním z prostředků, který může být v tomto přístupu využit, je přípravek Neodolpasse, který kombinuje účinné látky diklofenak a orfenadrin.

Bolest v pooperačním období

Každý operační zákrok představuje pro pacienta fyzickou a často i psychickou zátěž, což vede k vyvolání stresové reakce organismu. Následná reakce organismu a znovunastolení homeostázy závisí na mnoha faktorech, zejména na adaptační schopnosti organismu a výsledné pro- nebo protizánětlivé odpovědi organismu.

Důležitou roli v pooperační péči a zvládnutí stresové reakce organismu hraje tišení bolesti, neboť ta prohlubuje pooperační stres (na úrovni endokrinní, metabolické a prozánětlivé reakce). Vede také k vyšší konzumpci O2, tachykardii a periferní vazokonstrikci a imunosupresivní reakci organismu. Jejím důsledkem bývá prodloužené hojení a orgánové dysfunkce.

Z těchto důvodů kladou současné postupy důraz na efektivní tišení bolesti v pooperačním období. Zvláště v abdominální chirurgii je výhodné šetřit při tišení bolesti opioidy, neboť ty mají prodlužující vliv na paralytický ileus, který po operaci v abdominální oblasti nastává.

Pooperační analgezie

Důležitou součástí efektivní pooperační péče je erudovaný personál a edukovaný pacient, jehož poučení probíhá ještě před samotným výkonem.

Pooperační analgezie bývá zpravidla vícesložková. V abdominální chirurgii se preferuje kontinuální epidurální analgezie, kdy je kontinuálně od operace podávána směs lokálního anestetika a krátkodobých opioidů, která je navíc doplňována bolusy opioidů a intravenózně podávanými nesteroidními antiflogistiky a/nebo paracetamolem. Alternativou k tomuto postupu je subkutánní či intravenózní podání opioidu v kombinaci s nesteroidními antiflogistiky a paracetamolem i. v. Ideální je, pokud dávky neopioidních látek s analgetickým účinkem mohou alespoň částečně nahradit navíc podávané bolusy opioidů.

Jako neopioidní analgetika lze v abdominální chirurgii v první linii použít paracetamol a metamizol a ve druhé linii pak Neodolpasse. Většina pracovišť má pro pooperační péči a s ní spojenou analgezii vypracovaný protokol, který napomáhá ošetřujícímu personálu volit odpovídající postupy. Opiáty šetřící pooperační léčba bolesti vede i k usnadnění následné pooperační rehabilitace.

Neodolpasse v pooperační analgezii v abdominální chirurgii

Jsou situace, kdy je kombinace diklofenaku a orfenadrinu vhodnější volbou než jiná neopioidní analgetika. Vhodné je jeho použití u akutních výkonů, kde je snaha šetřit opioidy a zároveň není vhodná epidurální anestezie. V takovém případě může efektivně nahrazovat bolusové podávání opiátů. S jeho pomocí lze zajistit analgezii i u pacientů s dlouhodobým užíváním nebo abúzem nesteroidních antiflogistik. A s výhodou jej lze díky dlouhému přesahu účinku použít po výkonech v rámci jednodenní chirurgie.

Zatím není k dispozici dostatečný počet studií pro použití Neodolpasse v abdominální chirurgii, což je dáno zatím nedostatečným rozšířením jeho použití. Je možné, že v budoucnu bude při dostatečném klinickém ověření zařazen do první linie neopioidních analgetik v pooperační péči. Velmi slibné závěry v tomto ohledu poskytuje sledování pacientů provedené na chirurgickém oddělení Nemocnice Hořovice, kterým byl přípravek podáván jako neopioidní analgetikum první linie. Dosavadní výsledky prokazují dobrou analgetickou účinnost a efektivitu v rámci protokolu akcelerované pooperační rehabilitace.

Závěr

Díky svému velmi dobrému analgetickému efektu a psychogenní složce účinku se Neodolpasse jeví být nadějnou možností pro tišení pooperační bolesti, která by do jisté míry mohla nahradit i epidurální anestezii.

(norg)

Zdroj: Šerclová Z. Léčba pooperační bolesti u chirurgických pacientů a úloha Neodolpasse v klinické praxi. Abdominální chirurgie. Přednáška, 2017.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neodolpasse v doporučeních pooperační léčby bolesti na klinice ARO a intenzivní medicíny

Pooperační péči běžně provázejí bolestivé stavy. S jejich léčbou pomocí přípravku Neodolpasse se pojí obavy z rizika vzniku krvácení a poklesu krevního tlaku. Zkušenosti s tímto neopioidním analgetikem, které lze využít při akutní bolesti různé intenzity, ovšem ani jednu z nejčastěji uváděných obav nepotvrzují.

Nedostatečná analgetická terapie v pooperačním období: prevalence, následky a prevence

Nedostatečná analgetická terapie pooperační bolesti je spojena se zvýšenou morbiditou, sníženou kvalitou života, vyššími náklady na léčbu, ale také zvýšeným rizikem rozvoje chronické bolesti. Přehledový článek publikovaný v Journal of Pain Research se zabývá prevalencí, komplikacemi a možnostmi prevence pooperační bolesti.

Kombinace orfenadrinu a diklofenaku v infuzní terapii bolesti a svalových spasmů

Infuzní terapie je běžnou součástí strategie léčby bolestí zad. Neexistují pro ni však jednoznačná indikační kritéria ani jednoznačné doporučení ohledně složení infuzní směsi. Výsledky studií zaměřených na infuzní terapii bolestí a svalových spasmů rozebírá ve své přednášce primář Oddělení léčby bolesti FN Brno MUDr. Marek Hakl, Ph.D.Všechny novinky