Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Farmakoekonomika terapie bolesti: Neodolpasse snižuje náklady na léčbu

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 4.2.2016

Farmakoekonomika terapie bolesti: Neodolpasse snižuje náklady na léčbu

Terapie analgetikem Neodolpasse, fixní kombinací diklofenaku a orfenadrinu, prokázala v klinických studiích nejen vysokou účinnost v léčbě pooperační bolesti, ale také vedla k signifikantnímu poklesu spotřeby opioidů. Podávání účinného analgetika přitom v konečném důsledku přispívá rovněž ke snížení ekonomických nákladů na terapii.

Farmakoekonomika terapie bolesti

Neodolpasse je fixní kombinací nesteroidního antirevmatika diklofenaku a centrálního myorelaxancia orfenadrinu. Preparát reprezentuje multimodální přístup v terapii bolesti, jehož cílem je zachovat analgetickou účinnost a současně snížit nežádoucí účinky a spotřebu opioidů. Infuzní roztok určený k intravenóznímu podání je indikován v terapii akutní bolesti a zánětu ve vybraných případech u pacientů starších 18 let.

Přípravek sice není nejlevnější alternativou v terapii bolesti, díky svým účinkům doloženým četnými studiemi však v konečném důsledku přispívá ke snížení ekonomických nákladů na terapii. Například paracetamol či metamizol je nutno kombinovat s jiným analgetikem, protože tato léčiva samostatně neztiší bolest střední až vysoké intenzity. Společné podávání paracetamolu a metamizolu je sice účinné, ale nákladné. Metamizol navíc aktivně snižuje tlak krve, tudíž je nevhodný u pacientů s hypotenzí. Terapie opioidy v podobě piritramidu nebo sufentanilu představuje efektivní analgezii silné bolesti, na druhou stranu je spojena s výraznými nežádoucími účinky, bolestivou aplikací a vysokými náklady.

Výsledky studií

Multicentrická prospektivní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie publikovaná v roce 2010 v Rakousku hodnotila vliv přípravku Neodolpasse na snížení spotřeby analgetik u 120 pacientů, kteří podstoupili unilaterální implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Studie prokázala, že Neodolpasse snižuje spotřebu opioidů v prvních 24 hodinách po operaci přibližně o 30 % (38,7 ± 21,3 mg vs. 55,9 ± 31,1 mg; p = 0,0004) při zachování dostatečné analgetické účinnosti a bezpečnosti.

Otevřená prospektivní randomizovaná studie publikovaná maďarskými lékaři v roce 2008 porovnávala účinnost a bezpečnost přípravku Neodolpasse oproti tramadolu a také kombinaci obou přípravků v pooperační léčbě bolesti. Studie se zúčastnilo celkem 60 pacientů. Analgetická účinnost byla hodnocena pomocí vizuální analogové škály (VAS). U všech tří skupin bylo dosaženo statisticky signifikantního poklesu intenzity bolesti. Množství podávaného tramadolu v kombinaci s přípravkem Neodolpasse bylo navíc významně nižší než při užití tramadolu v monoterapii (61,5 mg vs. 87,5 mg; p < 0,01). Tento výsledek dokládá skutečnost, že Neodolpasse potencuje analgetický účinek tramadolu.

Závěr

Studie prokazují snížení spotřeby analgetik při terapii preparátem Neodolpasse při současně vysoké analgetické efektivitě, což podporuje pozitivní vliv léčiva z hlediska farmakoekonomického aspektu terapie akutní bolesti a zánětu.

(holi)

Zdroje:
1. Vymazal T. Základní farmakoekonomika analgetik – denní náklady.
2. Gombotz H., Lochner R., Sigl R. et al. Opiate sparing effect of fixed combination of diclophenac and orphenadrine after unilateral total hip arthroplasty: a double-blind, randomized, placebo-controlled, multi-centre clinical trial. Wien Med Wochenschr 2010 Nov; 160 (19−20): 526−534; doi: 10.1007/s10354-010-0829-7.
3. Borsodi M., Nagy M., Darvas K. Diclofenac/orphenadrine as a combined analgetic in post-operative relief of pain. Orv Hetil 2008 Sep 28; 149 (39): 1847−1852; doi: 10.1556/OH.2008.28419.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání přípravku Neodolpasse v léčbě bolesti

Neodolpasse je fixní kombinace analgetik obsahující 75 mg nesteroidního antirevmatika diklofenaku a 30 mg centrálně působícího myorelaxancia orfenadrinu v jedné 250ml lahvi infuzního roztoku. Je indikován k terapii akutní bolesti a zánětu u dospělých s vertebrogenní bolestí včetně radikulární bolesti, dále s bolestí při revmatických onemocněních a rovněž u pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích.

Základy pooperační léčby bolesti

V dnešní době, kdy je trendem multimodální analgezie s využíváním algoritmů léčby bolesti pro určité operační výkony, je neléčená pooperační bolest projevem profesionální inkompetence.

Použití analgetik při bolestech zad po implantaci koronárního bypassu

Kazuistika 67letého muže, který podstoupil koronární revaskularizaci ve FN Olomouc, je příkladem použití kombinovaného analgetika Neodolpasse pro bolesti zad u pacienta na jednotce intenzivní péče.Všechny novinky