Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Záměna léčivého přípravku provedená z jiných než terapeutických důvodů

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 12.12.2016

Záměna léčivého přípravku provedená z jiných než terapeutických důvodů

Vlivem záměny léčivého přípravku provedené z jiných než léčebných důvodů (non-medical switching) na výsledky léčby se zabývala studie amerických autorů zveřejněná v létě 2016 v časopisu Current Medical Research and Opinion.

Non-medical switching

Non-medical switching je náhrada užívaného léčivého přípravku jiným přípravkem obsahujícím chemicky odlišnou účinnou látku (tedy ne generikem), od kterého se však očekává podobný léčivý účinek, provedená z jiných důvodů, než jsou nedostatečná klinická účinnost či nepřítomnost odpovědi na léčbu, výskyt vedlejších účinků nebo špatná adherence k léčbě. Non-medical switching bývá často použit ve snaze snížit náklady na léčbu. Náhradou léčivého přípravku podobným je možné snížit cenu předepisovaných léků, ale zároveň také nechtěně ovlivnit klinický a ekonomický výsledek léčby, celkové využití zdravotnických zdrojů a chování pacienta ve vztahu k užívání léčiv (medication-taking behavior).

Metodika analýzy

V databázích Medline a Web of Science byly vyhledány studie zaměřené na záměny léčivých přípravků provedené z jiných než léčebných důvodů, které byly publikované od ledna 2000 do prosince 2015, bylo do nich zařazeno ≥ 25 pacientů a hodnotily více než jeden z těchto výsledných parametrů: klinický výsledek, ekonomický výsledek (náklady na léčbu nebo ošetření nezahrnující cenu sledovaného přípravku), využití zdrojů (například návštěva lékaře či pohotovosti, hospitalizace) a chování pacienta ve vztahu k užívání léčiv (adherence, perzistence nebo ukončení léčby). Z analýzy byly vyloučené studie hodnotící generickou substituci originálního přípravku, změny v lékové formě či způsobu podání a ty, které hodnotily dočasnou změnu léčby (například během hospitalizace).

Vztah mezi výsledkem a změnou léčby byl hodnocen jako pozitivní, pokud došlo ke statisticky významnému zlepšení, jako negativní, pokud došlo ke statisticky významnému zhoršení, nebo jako neutrální, pokud nebyla zjištěna statisticky významná změna. Bylo vybráno 29 studií s celkem 253 795 pacienty (medián 661, rozmezí 31–102 076) s mediánem sledování 180 dní (rozmezí 14–390 dní).

Výsledky

Celkem bylo získáno 96 výsledků (60,4 % klinických, 21,9 % využití zdrojů, 13,5 % ekonomických a 4,2 % chování pacienta ve vztahu k užívání léčiv). Nejvíce studií (n = 18; 62,1 %) sledovalo převedení pacientů na jiný přípravek u léčby kardiometabolických onemocnění (hypertenze, hyperlipidémie či diabetes), ostatní pak u terapie onemocnění spojených s poruchami imunity (n = 4; 13,8 %), léčby zaměřené na snížení žaludeční acidity (n = 3; 10,3 %), terapie psychiatrických onemocnění (n = 2; 6,9 %), hormonální substituční terapie (n = 1; 3,4%) a léčby bolesti (n = 1; 3,4 %). Celkem 10 studií bylo provedeno u pacientů se stabilizovaným či dobře kontrolovaným onemocněním, u 19 studií toto nebylo zdokumentováno.

Výsledný vztah mezi provedenou změnou léčby a sledovanými výsledky byl častěji negativní (33,3 %) nebo neutrální (55,2 %) než pozitivní (11,5 %). Při stratifikaci podle druhu výsledku byl non-medical switching negativně spojen s klinickým a ekonomickým výsledkem, využitím zdrojů a s chováním pacienta ve vztahu k užívání léčiv (ve 20,7 %, 69,2 %, 38,1 % a 75,0 % případů). Pozitivní spojení bylo zjištěno pouze v 17,2 % případů pro klinický a ve 4,8 % případů pro ekonomický výsledek.

V podskupině pacientů se stabilizovaným či dobře kontrolovaným onemocněním bylo získáno 32 výsledků, z nichž 68,8 % bylo spojeno se změnou léčby negativně a 31,3 % neutrálně. V podskupině bez dokumentované stability onemocnění měla změna léčby na výsledné parametry negativní vliv v 15,6 % případů, neutrální v 67,2 % a pozitivní v 17,2 % případů z celkového počtu 64 výsledků.

Závěr

Mezi záměnou léčivého přípravku z jiných než léčebných důvodů a výsledky léčby byl celkově častěji zjištěn negativní nebo neutrální než pozitivní vztah. V podskupině pacientů se stabilizovaným či dobře kontrolovaným onemocněním byl non-medical switching spojen převážně s negativními důsledky.

(blu)

Zdroj: Nguyen E. et al. Impact of non-medical switching on clinical and economic outcomes, resource utilization and medication-taking behavior: a systematic literature review. Curr Med Res Opin 2016 Jul; 32 (7): 1281−1290, doi: 10.1185/03007995.2016.1170673.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky léčby etanerceptem a methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou nejsou závislé na dávce methotrexátu

Recentně publikovaná práce ukazuje, že etanercept použitý v kombinované léčbě středně těžké a těžké revmatoidní artritidy umožňuje snížit dávky současně podávaného methotrexátu. Efektivita léčby zůstává zachována a kvalita života pacientů může být zlepšena.

Jaká je adherence k biologické terapii u pacientů s revmatickými chorobami?

Španělští autoři na základě publikovaných studií zjišťovali, jaká je adherence k biologické terapii u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), spondylartritidou (SpA) a psoriatickou artritidou (PsA).

Etanercept u pacientů s psoriázou nereagujících na terapii adalimumabem či infliximabem

Antagonisté tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) se používají k léčbě středně těžkých až těžkých případů psoriázy. Nicméně část pacientů na terapii infliximabem či adalimumabem primárně nereaguje nebo u nich dojde k selhání léčebné odpovědi. Z výsledků studie kanadských vědců vyplývá, že v této situaci může být efektivní terapie etanerceptem.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy