Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Vředy na dolních končetinách způsobené revmatoidní vaskulitidou u pacientky s revmatoidní artritidou léčené etanerceptem

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 25.4.2013

Vředy na dolních končetinách způsobené revmatoidní vaskulitidou u pacientky s revmatoidní artritidou léčené etanerceptem

U 59leté japonské pacientky, která trpěla 10 let revmatoidní artritidou (RA), byl před 4 lety z důvodu neúčinnosti jiných chorobu modifikujících léků (DMARD) nasazen etanercept 25 mg 2× týdně. Odpověď na léčbu byla po 6 měsících dobrá, ale postupně klesala. Po 3 letech došlo ke vzplanutí zánětu a na obou dolních končetinách se vytvořily vředy, které se postupně zvětšovaly a nereagovaly na lokální léčbu.

Měsíc před hospitalizací byl pacientce vysazen etanercept, z důvodu možné souvislosti jeho podávání se vznikem vředů, ale nebylo pozorováno žádné zlepšení. Histologie z okrajů vředů o velikosti 14 × 6 a 5 × 4 cm, provedená při hospitalizaci pacientky, ukázala vaskulitidu a bakteriální infekci. Hloubka vředu svědčila pro postižení větších arterií. Pacientka měla vysokou sérovou hladinu revmatoidního faktoru (1:5 120) a protilátek proti cyklickému citrulinovému peptidu (CCP, 400 IU/ml) a nízkou hladinu složek komplementu.

Vznik kožních vředů byl sice popsán v souvislosti s podáváním etanerceptu, ale došlo k němu průměrně za 38 týdnů po jeho nasazení a ve 2/3 případů vředy po vysazení léčby vymizely. U této pacientky se vředy objevily společně se vzplanutím artritidy, a to až za 3 roky po nasazení etanerceptu, a po jeho vysazení se nezlepšily. Vzhledem k laboratorním a histologickým výsledkům a ke klinickému vývoji stavu byla stanovena diagnóza revmatoidní vaskulitidy.

Pacientka byla léčena propenem 1 g/den i. v., byl prováděn pečlivý debridement a přiloženy larvy. Po vyřešení infekce byl nasazen perorální cyklofosfamid 2 mg/kg. Vzhledem ke zhoršení artritidy a zvýšení CRP byla zvýšena dávka prednisolonu na 40 mg/den. Vředy se pokryly novou granulační tkání, ale protože se nezmenšovaly, byla po 6 týdnech provedena transplantace kožního štěpu. Vředy se za 4 měsíce poté zcela vyhojily.

Vředy na dolních končetinách způsobené revmatoidní vaskulitidou se můžou objevit u pacientů s RA i při podávání blokátorů TNF. U této pacientky nesouvisel vznik vředů s podáváním etanerceptu, ale byl vyvolán revmatoidní vaskulitidou, která byla důsledkem nedostatečně silné léčby tímto biologickým DMARD. U pacientů s RA, kdy vysazení blokátoru TNF nevede k rychlému zmírnění vředů, je třeba uvažovat o diagnóze revmatoidní vaskulitidy a pečlivě vyšetřit laboratorní parametry, provést histologické vyšetření a posoudit klinický průběh choroby, aby mohla být další léčba vedena správným směrem.

(zza)

Zdroj: Murosaki T., Nagashima T., Aoki Y., et al. Foot Ulcers Caused by Rheumatoid Vasculitis in a Patient with Rheumatoid Arthritis Undergoing Etanercept Treatment. Intern Med 2012; 51: 3181–3183.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metabolomické profilování pro predikci odpovědi na antiTNF terapii

Terapie namířená proti prozánětlivému cytokinu TNF (tumor-nekrotizující faktor) je obyčejně vysoce účinná u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) nebo psoriatickou artritidou (PsA). Část pacientů ovšem vykazuje sníženou odpověď na tuto skupinu léčiv, mezi která patří mimo jiné inhibitory TNF infliximab a etanercept.

Užití pozitronové emisní tomografie u revmatologických onemocnění

Pozitronová emisní tomografie (PET) je vyšetřovací metoda masivně užívaná v onkologické péči, nicméně je možno ji využít i v péči o pacienty se zánětlivými onemocněními. Studie autorů publikovaná v časopise World Journal of Radiology byla zaměřena na využití 18F-FDG-PET u pacientů s revmatologickými onemocněními

Jak lze hodnotit prevalenci dosažení remise při léčbě anti-TNF u pacientů s revmatoidní artritidou?

Se současnými možnostmi léčby revmatoidní artritidy (RA) se základním cílem stalo dosažení klinické remise. Nicméně nelze než konstatovat, že dosažení remise a zejména její udržení se daří jen u menší části pacientů. Hodnocení dosažení remise je pak ovlivněno také užitými klinickými kritérii.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy