Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Vliv perzistence na zdravotní náklady u biologické léčby revmatoidní artritidy

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 16.5.2017

Vliv perzistence na zdravotní náklady u biologické léčby revmatoidní artritidy

Základní postavení v léčbě aktivní revmatoidní artritidy (RA) mají chorobu modifikující léky (DMARDs − disease-modifying anti-rheumatic drugs). Vedle syntetických DMARDs se v poslední době prosazují i biologická léčiva. Cílem analýzy italských autorů bylo zhodnotit ukazatele užívání biologických preparátů u dospělých pacientů s RA (perzistence na léčbě, četnost změny biologického léku a jeho spotřeba) a souvisejících výdajů na zdravotní péči (za léky, hospitalizace v nemocnici, péči u specialistů).

Metodika studie

Jednalo se o observační retrospektivní kohortovou studii. Autoři využili údaje z italské databáze Servizio sanitario nazionale v Lombardii, Laziu a Kampánii, která zahrnovala údaje o zhruba 1,5 milionu osob. Do studie byli zařazeni pacienti starší 18 let s diagnózou RA, kteří mezi lednem 2010 a prosincem 2012 užívali alespoň jeden biologický lék. Pacienti byli sledováni od předepsání prvního biologického léčiva minimálně rok, maximálně po dobu 4 let.

Perzistence byla v rámci studie definována jako užívání stejného biologického léku jako při zahájení biologické léčby i v posledních 3 měsících sledování. Za záměnu biologického léku bylo považováno užívání jiného biologického léku v posledních 3 měsících sledování než při prvním předepsání biologického preparátu. Sledovány byly i hospitalizace (v souvislosti s RA nebo dalšími diagnózami spojenými s RA), návštěvy u specialisty, nutnost instrumentálních diagnostických metod a spotřeba léků. Analýza zahrnovala pouze biologika, která v rámci studie užívalo alespoň 90 pacientů (adalimumab: n = 144; etanercept: n = 236; infliximab: n = 94).

Výsledná zjištění

V prvním roce biologické léčby byla zjištěna perzistence 81 % u etanerceptu, 73 % u adalimumabu a 67 % u infliximabu. Po 4 letech biologické léčby dosáhly hodnoty perzistence 45 % u etanerceptu, 32 % u infliximabu a 29 % u adalimumabu. Etanercept vykázal nižší míru změny biologického léku v prvním (11 %) i ve druhém roce léčby (7 %) než adalimumab (18, resp. 11 %) a infliximab (15, resp. 13 %). Etanercept byl charakterizován také nejnižším počtem pacientů, u kterých bylo nutno zvýšit dávku léku (2,6 %), a nejvyšším počtem pacientů, u kterých bylo možné dávku léku snížit (10,5 %).

Průměrné náklady na léčbu u perzistentních pacientů činily 12 388 eur (14 182 eur u adalimumabu, 12 103 eur u etanerceptu a 11 002 eur u infliximabu). Náklady na léčbu u pacientů, u kterých byl biologický lék změněn již v prvním roce sledování, byly vyšší než u pacientů, u kterých ke změně nedošlo (12 710 vs. 11 332 eur).

Závěr

Perzistence, změna biologického preparátu a spotřeba léků podle této studie přímo ovlivňují náklady na léčbu. U pacientů, kteří nepokračovali v původní léčbě, byly náklady na ostatní zdravotní péči zhruba 3× vyšší než u perzistentních pacientů. To by mohlo naznačovat, že perzistence na léčbě může příznivě ovlivňovat kvalitu života. Nejvyšší míra perzistence na biologické léčbě byla zjištěna u etanerceptu.

(epa)

Zdroj: Degli Esposti L., Favalli E. G., Sangiorgi D. et al. Persistence, switch rates, drug consumption and costs of biological treatment of rheumatoid arthritis: an observational study in Italy. Clinicoecon Outcomes Res 2016 Dec 21; 9: 9−17, doi: 10.2147/CEOR.S108730.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Převádění pacientů s revmatoidní artritidou na biosimilární infliximab − zkušenosti z reálné praxe

Na konferenci Americké společnosti pro revmatologii, jež proběhla v listopadu 2016, byla prezentována analýza reálných terapeutických zvyklostí po uvedení biosimilárního infliximabu na trh v Turecku. Autoři práce sledovali soubor pacientů původně léčených infliximabem, kteří buď pokračovali v léčbě originálem, nebo byli převedeni na biosimilar.

Riziko vysazení inhibitoru TNF v léčbě ankylozující spondylitidy je nižší u etanerceptu a adalimumabu

Finská studie srovnávala dlouhodobou účinnost inhibitorů TNF-α (tumor nekrotizujícího faktoru alfa) v terapii ankylozující spondylitidy (AS) neboli Bechtěrevovy choroby, ale také faktory spojené se setrváním pacientů na této léčbě.

Klinická účinnost a výsledek léčby hodnotitelný pomocí zobrazovacích metod u rané radiologicky němé axiální spondylartritidy

Observační studie EMBARK již po řadu měsíců přináší zajímavé výsledky. Podívejte se na obsah posteru prezentovaného na poslední konferenci American College of Rheumatology v San Francisku, který popisuje zkušenosti s léčbou rané axiální spondylartritidy.Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy