Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Vliv nových terapeutických postupů a změn v managementu revmatoidní artritidy: analýza kohorty EMECAR

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 14.2.2010

Vliv nových terapeutických postupů a změn v managementu revmatoidní artritidy: analýza kohorty EMECAR

Během poslední dekády vzrostl počet terapeutických možností u revmatoidní artritidy (RA), přičemž většina nových léků patří do skupiny biologické léčby. Ta byla vyvinuta proti specifickým cílům, které hrají důležitou roli v patogenezi RA, jmenujme například TNF, IL-1, CTLA-4 nebo CD20. Současně s nimi byl pak představen také leflunomid, který je novým nebiologickým DMARD, tedy chorobu modifikujícím lékem.

Účinnost antagonistů TNF a leflunomidu byla demonstrována v randomizovaných kontrolovaných studiích, které prokázaly nejen zlepšení aktivity nemoci, ale rovněž zpomalení nebo zabrzdění radiologické progrese choroby. Účinnost nových léků se však může lišit, pokud jsou účastníci studií mladší než průměr, s menší morbiditou nebo vyšší aktivitou nemoci než skuteční pacienti. Navíc jsou v klinických studiích léky předepisovány podle striktních protokolů, zatímco v běžné praxi není volba léku závislá pouze na charakteristikách jednotlivých pacientů, ale také na preferencích lékařů.

Španělští vědci zkoumali hypotézu nižší účinnosti DMARDs a biologických léků v observačních studiích ve srovnání se studiemi klinickými a zjistili, že z nových léků mohou profitovat nejen pacienti jim exponovaní, ale rovněž pacienti neexponovaní. Kohorta EMECAR byla sestavena v roce 2000 náhodným výběrem pacientů s RA registrovaných v celkem 34 centrech.

Kohorta zahrnovala 789 pacientů, kteří podstoupili vstupní vyšetření a následně 4 roční návštěvy. Během nich byly zaznamenávány:

 • funkční schopnosti (Health Assessement Questionnaire score),
 • DAS28-3 (skóre aktivity choroby pro 28 kloubů při 3 zjišťovaných parametrech),
 • radiologická progrese (Larsen score).
 • Poměr terapie novými léky (buď leflunomidem, nebo antagonisty TNF) se navyšoval od 1,1 % v roce 2000 až k 30,9 % v roce 2004. Bylo zjištěno, že terapie antagonisty TNF a solemi zlata byla nezávisle spojena s poklesem DAS28-3, zatímco terapie cyklosporinem A byla naopak spojena se zvýšením aktivity nemoci.

  Průměrná aktivita nemoci u RA se během let 2000–2004 zlepšila. Vysvětlením může být zavedení nové léčby do praxe, ačkoliv se samozřejmě nejedná o důvod jediný. Roli hraje například i lepší hospodaření s dostupnými léky, zejména s metotrexátem, který se během klinického vývoje většiny biologických léků používal v modelu rychle navyšovaných dávek.

  (pes) Zdroj:

  1. I. González-Alvaro, Arthritis Research and Therapy 2008; 10: R138; doi: 10.1186/ar2561

   

  Hodnocení článku

  Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
   
   

  Sdílení a tisk

  Doporučit článek e-mailem

  Vytisknout
   
   

  Čtěte dále

  Pacienti se střední až těžkou psoriázou dosahují během pokračování v přerušené léčbě etanerceptem remise

  Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění, pro které jsou typické opakované remise a opětovný výskyt erytematózních a šupinkovitých lézí. Přístup k pacientům s psoriázou proto vyžaduje individualizovaný léčebný režim. Cílem studie francouzských lékařů pod vedením prof. Ortonna bylo zjistit, zda se odpověď na léčbu dostaví i u pacientů, kteří byli zpočátku léčeni etanerceptem a poté léčbu přerušili, aby se k ní posléze opět vrátili.

  Jakou roli hrají protilátky produkované v kloubech při revmatoidní artritidě?

  Ačkoliv buňky a intracelulární tkáně charakterizované zánětem nejsou při revmatoidní artritidě (RA) kvalitativně odlišné od těch, které nacházíme při jiných nemocech, můžeme u téměř jedné třetiny pacientů s RA nalézt v postižené tkáni také ektopické lymfatické struktury.

  Zvýšená aktivita revmatoidní artritidy během těhotenství je spojena s nižší porodní hmotností

  Revmatoidní artritida je systémová autoimunitní choroba, která vede k destruktivní artropatii, ovšem během posledních dekád došlo na poli farmakoterapie této nemoci k významnému pokroku. Specifickou situací při RA je ale těhotenství. To bývá spojeno se spontánním zlepšením aktivity nemoci, a to bez ohledu na užívanou terapii.  Všechny novinky

Odborné centrum

 

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy