Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Variace genu CD6 a syntaxin vážícího proteinu 6 v odpovědi na inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa u dánských pacientů s revmatoidní artritidou

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 2.9.2012

Variace genu CD6 a syntaxin vážícího proteinu 6 v odpovědi na inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa u dánských pacientů s revmatoidní artritidou

Léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) výrazně zlepšila léčbu pacientů s revmatoidní artritidou, ačkoli nejméně 30 % pacientů na tuto léčbu neodpovídá. Inzerce a delece (INDELS) jsou strukturální variace DNA, které mohou mít 1–10 000 párových bází. Mnoho INDELS se vyskytuje v místech funkčně důležitých genů lidského genomu a přispívají k fenotypické diverzitě. Cílem této studie je prozkoumat INDELS spojené s odpovědí na inhibitory TNFα u pacientů s revmatoidní artritidou (RA).

Metodika:

V registru DANBIO bylo identifikováno 237 pacientů s RA užívajících inhibitory TNFα (81 % žen, s mediánem věku 56 let a trváním nemoci 6 let). Pacienti zahájili léčbu infliximabem (n = 160), adalimumabem (n = 56) a etanerceptem (n = 21) v letech 1999 až 2008 podle platných národních postupů pro danou léčbu. Klinická odpověď byla posouzena v 26. týdnu za použití kritérií EULAR (European League Against Rheumatism). Na základě literatury bylo vybráno 213 INDELS s možným vztahem k RA a odpovědi na léčbu za použití GeneVa (Compugen) in silico databáze z 350 000 genetických variant v lidském genomu. Genomické segmenty byly amplifikovány polymerázovou řetězovou reakcí (PCR), genotyp byl určen pomocí Sangerovy metody. Byla testována vazba mezi genotypy a dobrá odpověď versus žádná odpověď podle EULAR a podobně dobrá odpověď versus mírná odpověď/žádná odpověď pomocí Fisherových exaktních testů. Na počátku byl medián aktivity RA DAS28 stanoven na 5,1. Ve 26. týdnu mělo podle kritérií EULAR 68 (28 %) pacientů dobrou odpověď, zatímco 81 (34 %) a 88 (37 %) mělo mírnou či žádnou odpověď. Inzerce o délce 19 párů bází v CD6 genu byla spojena s dobrou versus žádnou odpovědí dle kritérií EULAR (OR = 4,43, 95% Cl: 1,99–10,09, p = 7,211 × 10 –5) a podobně dobrá odpověď versus mírná odpověď/žádná odpověď (OR = 4,54, 95% Cl: 2,29–8,99, p = 3,336 × 10 –6). Mikrosatelit v místě syntaxin vážícího proteinu 6 (STXBP6) byl spojen s dobrou versus žádnou odpovědí dle kritérií EULAR (OR = 4,01, 95% Cl: 1,92–8,49, p = 5,067 × 10 –5).

Závěr:

Genetické variace v rámci genu CD6 a STXBP6 mohou ovlivnit odpověď na inhibitory TNFα u pacientů s RA.

(dak)

Zdroj: Krintel S. B. CD6 and Syntaxin Binding Protein 6 Variants and Response to Tumor Necrosis Factor, Alpha Inhibitors in Danish Patients with Rheumatoid Arthritis. PLoS ONE 7(6): e38539; doi:10.1371/journal.pone.0038539

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti screeningu příznaků revmatoidní artritidy zdravotníky první linie

Muskuloskeletární test GALS je vyšetření užívané lékaři a zdravotníky k detekci lokomotorických abnormalit a funkčního postižení. Vztahuje se k vyšetření chůze, horních končetin, dolních končetin a páteře. Kanadští lékaři z Hamiltonu hodnotili senzitivitu a specificitu tohoto vyšetření pro screening příznaků revmatoidní artritidy (RA).

Kontinuální podávání NSAID může vést k potlačení progrese radiografických změn u pacientů s ankylozující spondylitidou

Nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) mají svou roli v léčbě ankylozující spondylitidy. Jaký je přínos nepřerušované léčby NSAID u pacientů s tímto onemocněním?

Antirevmatická léčba má limitovaný vliv na metabolismus prostaglandinu E2 v zánětlivé synovii

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění, v jehož patogenezi hraje důležitou roli prostaglandin E2 (PGE2). Enzymy, které se podílejí na jeho syntéze, jsou vysoce exprimované v zánětlivé kloubní výstelce.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy