Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Užití pozitronové emisní tomografie u revmatologických onemocnění

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 15.4.2013

Užití pozitronové emisní tomografie u revmatologických onemocnění

Pozitronová emisní tomografie (PET) je vyšetřovací metoda masivně užívaná v onkologické péči, nicméně je možno ji využít i v péči o pacienty se zánětlivými onemocněními. Studie autorů publikovaná v časopise World Journal of Radiology byla zaměřena na využití 18F-FDG-PET u pacientů s revmatologickými onemocněními.

Do studie bylo zařazeno 28 nově diagnostikovaných pacientů – z toho 17 trpělo revmatoidní artritidou (RA), 11 seronegativní spondyloartropatií (SSA – z čehož u 7 šlo o ankylozující spondylitidu, u 3 o psoriatickou artritidu a u 1 o nespecifickou SSA). Celotělový PET scan byl proveden jednu hodinu po aplikaci značené fluorodeoxyglukózy (FDG), separátní scany byly získány pro končetiny. Další vyšetření pomocí PET proběhla v průběhu léčby u 9 pacientů s RA (6–9 týdnů od zahájení léčby) a 1 pacienta s psoriatickou artritidou. Metabolická odpověď byla hodnocena kvalitativně i kvantitativně a byla porovnána i s klinickým stavem pacientů.

Kvalitativní vychytání FDG odpovídalo klinickému postižení kloubů, hodnotám sedimentace či C-reaktivního proteinu a klinickému hodnocení. U všech 17 pacientů s RA byla největší akumulace FDG v oblasti bolestivých/oteklých kloubů. Způsob akumulace byl homogenní a intenzivní. Pravidelným nálezem byly i známky hypermetabolismu v regionálních lymfatických uzlinách. Pokud šlo o hodnocení odpovědi na léčbu, pak lépe vyhovovala metoda užití SUVmax (maximální hodnoty standardizovaného vychytávání). U 4 pacientů byla viditelná uspokojivá odpověď, 3 měli stabilní nález a u 2 byla prokázána progrese onemocnění. Ztráta vychytávání FDG v regionálních lymfatických uzlinách u pacientů s RA po podávání nemoc modifikujících protizánětlivých léků se zdála být přídatným parametrem pro definování pacientů, kteří na léčbu odpovídají. Naopak u pacientů se SSA bylo vychytávání FDG v kloubech heterogenní, nízkého stupně a nesymetrické.

18F-FDG-PET tedy dle autorů přesně vymezuje aktivitu probíhajícího revmatického onemocnění (a to jak v kloubních, tak mimokloubních lokalizacích) a je v úzkém vztahu ke klinickým symptomům. Odlišné zobrazení metabolismu pomocí FDG u RA a SSA může mít důležité důsledky pro diagnostiku a další užití metody v průběhu léčby. FDG-PET může být také citlivou metodou pro časné hodnocení léčebné odpovědi, zejména při užití kvantitativních informací.

(eza)

Zdroj: Vijayant V. et al. Potential of (18)F-FDG-PET as a valuable adjunct to clinical and response assessment in rheumatoid arthritis and seronegative spondyloarthropathies. World J Radiol 2012 Dec 28; 4 (12): 462–8; doi: 10.4329/wjr.v4.i12.462

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak lze hodnotit prevalenci dosažení remise při léčbě anti-TNF u pacientů s revmatoidní artritidou?

Se současnými možnostmi léčby revmatoidní artritidy (RA) se základním cílem stalo dosažení klinické remise. Nicméně nelze než konstatovat, že dosažení remise a zejména její udržení se daří jen u menší části pacientů. Hodnocení dosažení remise je pak ovlivněno také užitými klinickými kritérii.

Nízká hladina vitaminu D souvisí s vyšší aktivitou revmatoidní artritidy

U třetiny pacientů s revmatoidní artritidou (RA) byla zjištěna deficience vitaminu D. Velmi nízká hladina 25-hydroxyvitaminu D3 (≤ 15 nmol/l) byla u pacientů s RA spojena s častější pozitivitou revmatoidního faktoru, častějším výskytem vysoké aktivity choroby a větší pravděpodobností užívání nejméně 3 chorobu modifikujících léků.

Riziko malignit u pacientů s revmatoidní artritidou léčených biologickou léčbou

Revmatoidní artritida (RA) je systémové zánětlivé onemocnění postihující kloubní struktury a vedoucí často ke kloubním deformitám a tím i k signifikantní morbiditě a zhoršené kvalitě života pacientů. RA postihuje 1 % obecné populace. Tradiční chorobu modifikující antirevmatická léčba redukuje aktivitu nemoci a zpomaluje destrukci kloubů, u řady pacientů však selhává či je špatně tolerována.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy