Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Účinnost a bezpečnost anti-TNF terapie u psoriatické artritidy

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 29.6.2010

Účinnost a bezpečnost anti-TNF terapie u psoriatické artritidy

Zavedení terapie anti-TNF (etanercept, infliximab a adalimumab) vedlo k dramatickému zlepšení na poli léčby psoriatické artritidy (PsA). Randomizované placebem kontrolované studie prokázaly, že tato terapeutická možnost je dobře účinná a byla také demonstrována její bezpečnost při krátkodobém užívání do 24 měsíců, ovšem observační data jsou stále omezená.

Nedávná metaanalýza uvádí, že tyto preparáty jsou dokonalejší než DMARDs, a další důkazy pak podporují popisované zlepšení příznaků, funkčního stavu, kvality života i radiografické progrese u pacientů s PsA léčených anti-TNF. V rutinní klinické praxi se preparáty anti-TNF ukázaly jako účinnější než metotrexát a ve výsledku vedoucí k signifikantnímu zlepšení kvality života a funkčního stavu pacientů.

Cílem následující studie bylo zhodnotit profil anti-TNF terapie u pacientů s PsA ve smyslu rizik a benefitů a také prozkoumat prediktory odpovědi na léčbu a remise choroby. Studie zahrnovala celkem 596 pacientů s psoriatickou artritidou, kteří byli vedeni v registru biologické léčby Britské revmatologické společnosti (BSRBR). Odpověď na léčbu byla hodnocena pomocí kritérií EULAR (European League against Rheumatism) a remise choroby prostřednictvím skóre DAS-28, přičemž vstupní průměrné DAS-28 bylo 6,4.

Klinické odpovědi dle kritérií EULAR bylo dosaženo u 75,8 %, 70,3 % a 68,2 % pacientů v 6, 12 a 18 měsících od zahájení studie. Méně často dosáhli odpovědi dle kritérií EULAR v 6. měsíci starší pacienti [korigovaný poměr podílů pravděpodobností, adjusted odds ratio (AOR) = 0,97 za rok], ženy (AOR = 0,51) a pacienti léčení kortikoidy (AOR = 0,45).

Podobné výsledky byly pozorovány i v registru pacientů z jižního Švédska, kde odpovědi na léčbu dle EULAR kritérií dosáhlo ve 12. měsíci celých 75 % pacientů s PsA. V předchozí studii u pacientů s RA z registru BSRBR, kteří byli léčeni etanerceptem a infliximabem, dosáhlo odpovědi dle zmíněných kritérií 68 % pacientů, tentokrát v 6. měsíci. Odpověď dle kritérií EULAR byla obdobná u všech tří preparátů anti-TNF do 18 měsíců, a to navzdory menší dávce v kohortě léčené infliximabem. Použití menší dávky infliximabu (3 mg/kg) odráží fakt, že infliximab neměl pro použití u psoriatické artritidy v Británii licenci až do roku 2004 a guidelines pro jeho používání vznikly až v roce 2005.

Odpověď na léčbu dle kritérií EULAR byla v 6. měsíci také podobná u pacientů užívajících anti-TNF léčbu v kombinaci s metotrexátem, jinými DMARDs nebo anti-TNF v monoterapii. Remise choroby bylo dosaženo u 27,5 %, 36,1 % a 35,2 % pacientů v celé anti-TNF kohortě, a to opět v 6, 12 a 18 měsících.

(pes)

Zdroj:

  1. Amr A. Saad, Rheumatology. 2010; 49 (4): 697–705

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úloha dermatologa v diagnostice a léčbě časných fází psoriatické artritidy – 2. část

Časná diagnóza a účinná léčba PsA může zabránit progresi kloubního poškození a také případně navodit remisi. Tím pak nedochází k dalšímu zhoršování kvality života pacientů a nezvyšuje se ani kardiovaskulární morbidita a mortalita.

Úloha dermatologa v diagnostice a léčbě časných fází psoriatické artritidy – 1. část

Časná diagnóza psoriatické artritidy je nezbytná pro prevenci progrese choroby a kloubního poškození. U většiny pacientů dojde k jejímu rozvoji řádově několik let od nástupu kožních příznaků. A proto u stanovení diagnózy zaujímá strategickou pozici právě dermatolog, který může eventuálně léčbu dále řídit nebo pacienta odešle k revmatologovi.

Etanercept a žilní tromboembolismus

Etanercept je dimerický rekombinantní DNA protein, který sestává ze dvou přirozeně se vyskytujících solubilních humánních TNF receptorů vázaných s Fc fragmentem IgG1. TNF hraje podstatnou úlohu v zánětlivých procesech a váže se na dva rozdílné typy receptorů.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy