Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Účinek tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou nezávisí na velikosti dávky současně podávaného methotrexátu

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 1.5.2018

Účinek tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou nezávisí na velikosti dávky současně podávaného methotrexátu

Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusových kináz, který se používá v kombinaci s methotrexátem pro léčbu revmatoidní artritidy (RA) u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na jedno nebo více chorobu modifikujících antirevmatik. Cílem post hoc analýzy klinické studie ORAL Scan bylo zjistit, zda má velikost dávky současně podávaného methotrexátu vliv na účinek tofacitinibu u pacientů s RA.

Metodika a průběh studie ORAL Scan

ORAL Scan byla 2letá randomizovaná studie fáze 3, která hodnotila účinek tofacitinibu u pacientů s RA s nedostatečnou odpovědí na methotrexát. Pacientům byl v kombinaci s methotrexátem podáván tofacitinib v dávce 5 či 10 mg 2× denně anebo placebo. Methotrexát byl podáván v nízké (≤ 12,5 mg/týden), střední (> 12,5 a < 17,5 mg/týden) nebo vysoké (≥ 17,5 mg/týden) dávce.

Terapeutický účinek byl hodnocen ve 3. a 6. měsíci léčby, a to pomocí četnosti odpovědi ACR (American College of Rheumatology) 20/50/70, průměrné změny klinického indexu aktivity onemocnění (CDAI − Clinical Disease Activity Index) proti vstupním hodnotám, kompozitního indexu skóre aktivity nemoci u 28 kloubů a sedimentace erytrocytů (DAS28-4[ESR]), indexu postižení v dotazníku hodnocení zdravotního stavu HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire − Disability Index) a modifikovaného celkového Sharpova skóre.

Výsledky

Do studie bylo zařazeno celkem 797 pacientů, z toho 321 bylo léčeno tofacitinibem v dávce 5 mg 2× denně, 316 tofacitinibem v dávce 10 mg 2× denně a 160 pacientů dostávalo placebo. Nízkými, středními a vysokými dávkami methotrexátu bylo léčeno 242, 333 a 222 pacientů.

Ve 3. a 6. měsíci byly četnosti odpovědí ACR 20/50/70 vyšší proti placebu u obou dávek tofacitinibu, a to napříč všemi dávkami methotrexátu. Průměrné zlepšení CDAI a HAQ-DI proti vstupním hodnotám bylo ve 3. měsíci proti placebu pro obě dávky tofacitinibu významně vyšší bez ohledu na velikost dávky současně podávaného methotrexátu a toto zlepšení bylo udrženo i v 6. měsíci. U obou dávek tofacitinibu došlo v porovnání s placebem v 6. měsíci bez ohledu na dávku methotrexátu ke zlepšení DAS28–4(ESR) a byla pozorována menší progrese strukturálních změn. 

Graf: Procento pacientů dosahujících v 6. měsíci odpovědi ACR50

Pozn.: * p < 0,05 vs. placebo + methotrexát. ACR = American College of Rheumatology; BID = 2× denně; CI = interval spolehlivosti; MTX = methotrexát; n = počet pacientů s odpovědí na léčbu; N = počet hodnocených pacientů; wk = týden. Černé sloupce = placebo, světle šedé = tofacitinib 5 mg BID, tmavě šedé = tofacitinib 10 mg BID

Závěr

U pacientů s RA s nedostatečnou odpovědí na methotrexát vykazoval tofacitinib podávaný v kombinaci s methotrexátem vyšší klinickou a radiografickou účinnost než placebo, a to bez ohledu na dávku methotrexátu. Z výsledků vyplývá, že k zajištění účinku tofacitinibu zřejmě není nutné současně podávat vysoké dávky methotrexátu.

(blu)

Zdroj: Fleischmann R., Mease P. J., Schwartzman S. et al. Efficacy of tofacitinib in patients with rheumatoid arthritis stratified by background methotrexate dose group. Clin Rheumatol 2017; 36 (1): 15–24, doi: 10.1007/s10067-016-3436-1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv cvičení na redukci anxiety u pacientů s osteoartrózou a revmatickými chorobami

Prevalence anxiety při chronickém onemocnění kloubů je poměrně vysoká. Úzkostné poruchy přitom mohou mít škodlivé následky na psychický i fyzický zdravotní stav. Systematický přehled s metaanalýzou publikovaný v roce 2018 se proto zabýval vlivem fyzického cvičení na redukci anxiety u pacientů s osteoartrózou, revmatoidní artritidou a fibromyalgií.

Po dosažení remise revmatoidní artritidy s tofacitinibem lze vysadit methotrexát i glukokortikoidy

Post hoc analýza čerstvě publikovaná v časopisu Rheumatology and Therapy ukázala, že u pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž bylo dosaženo remise nebo nízké aktivity choroby při podávání tofacitinibu, lze vysadit methotrexát či glukokortikoidy, aniž by došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu.

Imunogenicita anti-TNF léčiv může mít dopad na jejich farmakokinetiku i účinnost

Přítomnost protilátek proti léčivu proteinové povahy může způsobit pokles jeho sérové koncentrace až na subterapeutickou úroveň a zároveň zvyšuje riziko nežádoucích účinků zprostředkovaných imunitními reakcemi. Observační klinická studie se zaměřila právě na výskyt a následky výskytu protilátek proti anti-TNF léčivům v podmínkách běžné revmatologické praxe. U pacientů léčených etanerceptem nebyla – na rozdíl od jiných léčiv – prokázána tvorba protilátek.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy