Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 23.11.2017

Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Tofacitinib je první látkou z nové skupiny nebiologických chorobu modifikujících léčiv (DMARDs). Používá se pro léčbu středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy (RA) v kombinaci s methotrexátem nebo v monoterapii. Bezpečnost a účinnost tofacitinibu v této indikaci byly hodnoceny v 6 klinických studiích fáze III, jejichž stručné shrnutí vám nabízí tento článek.

Mechanismus účinku

Tofacitinib je perorální cílený syntetický inhibitor Janusových kináz (JAK), který se váže k receptorům JAK1/JAK3 a inhibuje cytokinovou signalizaci, snižuje aktivaci T lymfocytů a produkci prozánětlivých cytokinů. To vede ke zmírnění synoviálního zánětu a menšímu strukturnímu poškození kloubů u pacientů s RA.

Klinická hodnocení ORAL

Efektivita tofacitinibu v dávce 5 nebo 10 mg 2× denně pro léčbu RA byla zkoumána v 5 multicentrických mezinárodních randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích a 1 methotrexátem kontrolované studii ze série ORAL (Oral Rheumatoid Arthritis triaLs). Doba sledování činila 6–24 měsíců.

Klinické studie ORAL Solo (n = 611) a ORAL Sync (n = 792) byly provedeny u pacientů s neadekvátní odpovědí na nejméně jedno DMARD, hodnocení ORAL Step (n = 399) se účastnili nemocní s nedostatečnou odpovědí na inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α). Pacienti ve studiích ORAL Standard (n = 717) a ORAL Scan (n = 797) užívali methotrexát souběžně se studijní medikací nebo placebem. Studie ORAL Start (n = 952) zahrnovala nemocné s aktivní RA nepředléčené methotrexátem, kteří byli randomizováni k podávání tofacitinibu nebo methotrexátu.

Hlavním měřítkem účinnosti bylo procento pacientů, kteří dosáhli 20%, 50% nebo 70% zlepšení v hodnocení podle American College of Rheumatology (ACR), dále změna ve fyzické funkci hodnocená pomocí dotazníku HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index) a procento pacientů, kteří dosáhli skóre aktivity onemocnění (Disease Activity Score) u 28 kloubů stanoveného na základě sedimentace erytrocytů (DAS28-4[ESR]) < 2,6 na škále od 0 do 9,4.

Účinnost tofacitinibu

Ve všech studiích dosahovali pacienti léčení tofacitinibem statisticky významných četností odpovědí ACR 20, ACR 50 a ACR 70 ve 3. a 6. měsíci oproti probandům dostávajícím placebo (nebo oproti methotrexátu ve studii ORAL Start). Účinek terapie měl rychlý nástup (ve studiích ORAL Solo, ORAL Sync a ORAL Step už 2. týden) a míra odpovědi se s trváním léčby dále zvyšovala.

Pacienti užívající tofacitinib vykazovali významně větší zlepšení fyzické funkce hodnocené pomocí dotazníku HAQ-DI oproti výchozímu stavu v porovnání s placebem ve 3. měsíci (studie ORAL Solo, ORAL Sync, ORAL Standard a ORAL Step) a v 6. měsíci (studie ORAL Sync a ORAL Standard).

U pacientů léčených tofacitinibem bylo ve 3. měsíci léčby pozorováno statisticky významné snížení skóre DAS28-4[ESR] oproti výchozí hodnotě. Podíl pacientů, kteří dosáhli klinické remise (DAS28-4[ESR] < 2,6), dosahoval ve studiích ORAL Step, ORAL Sync a ORAL Standard 6–11 % (oproti 1–3 % u pacientů na placebu).

Bezpečnost a snášenlivost

Bezpečnost tofacitinibu byla hodnocena ve 2 studiích fáze I, 4 studiích fáze II a 6 studiích fáze III. Pozorovaný bezpečnostní profil byl obdobný napříč studiemi.

Nejčastějšími hlášenými nežádoucími příhodami byly bolest hlavy, průjem, nauzea, hypertenze, změny v krevním obrazu a laboratorních parametrech a infekční onemocnění. Většina nežádoucích příhod měla mírný nebo středně těžký průběh a obvykle nevyžadovala vysazení medikace.

Nejčastější závažné nežádoucí účinky tvořily závažné infekce (ponejvíce pneumonie, herpes zoster, infekce močových cest, celulitida, gastroenteritida a divertikulitida). Hlášeny byly i případy oportunních infekcí.

Závěr

Tofacitinib nabízí v léčbě RA nový mechanismus účinku a Evropská liga proti revmatismu (EULAR) doporučuje zvážit jeho nasazení u nemocných, u nichž selhala léčba nejméně jedním biologickým DMARD. Přínosem pro pacienty je rovněž perorální podávání tofacitinibu.

(este)

Zdroje:
1. Lundquist L. M., Cole S. W., Sikes M. L. Efficacy and safety of tofacitinib for treatment of rheumatoid arthritis. World J Orthop 2014; 5 (4): 504–511, doi: 10.5312/wjo.v5.i4.504.
2. SPC Xeljanz. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004214/WC500224911.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Včasná léčba spondylartritidy není chiméra!

O včasné léčbě neradiografické spondylartritidy se mluví velmi často, ale má léčba opravdu takové výsledky, jaké si od ní slibujeme?

Inhibitory TNF v léčbě ankylozující spondylitidy: účinnost a doba setrvání na léčbě

Jestliže není u pacientů se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou dosaženo adekvátní odpovědi pomocí konvenční léčby, je indikováno podávání inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNF). Finská studie hodnotila kromě účinnosti inhibitorů TNF a doby setrvání na léčbě také možný vliv současně podávaných konvenčních chorobu modifikujících léků (cDMARDs).

Převádění pacientů na cílené léčbě z inovativních léčiv na biosimilars – švédská zkušenost

Na výročním kongresu Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), který proběhl v červnu 2017 v Madridu, byly prezentovány předběžné výsledky studie, která sledovala průběh převádění revmatologických pacientů z inovativní cílené léčby na biosimilars po uvedení biosimilárního etanerceptu na švédský trh.Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy