Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Terapeutický efekt hyperbarické oxygenoterapie u psoriasis vulgaris

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 13.1.2010

Terapeutický efekt hyperbarické oxygenoterapie u psoriasis vulgaris

Psoriáza je zánětlivá autoimunitní kožní choroba se silnou genetickou predispozicí. Vysoká morbidita je u pacientů s psoriázou výsledkem těžkých klinických průběhů a také vedlejších nežádoucích účinků léčby. V současnosti se ovšem otvírá nová možnost léčby prostřednictvím hyperbarické oxygenoterapie.

Hyperbarická oxygenoterapie (HBO2) je definována jako vdechování čistého 100% kyslíku v podmínkách zvýšeného atmosférického tlaku. Výsledkem je pak zvýšení arteriálního tlaku rozpuštěného kyslíku, což tkáním poskytuje bohaté množství kyslíku.

Americká Lékařská společnost pro podmořskou hyperbarickou medicínu dosud schválila využití HBO2 pro více než 15 indikací včetně gangrény, nekrotizujících infekcí měkkých tkání, diabetických bércových vředů, infekcí kostí, intrakraniálních abscesů, anémie a krevních ztrát nebo komplikací radiace. Shromážděné údaje prokazují, že HBO2 má protizánětlivé účinky a další pozitivní vlivy na imunitní systém, což z ní činí racionální léčebnou možnost při psoriatických placích a artritidě.

V následujícím textu jsou prezentovány dvě kazuistiky pacientů s dlouhodobou anamnézou psoriázy, u nichž vlivem HBO2 došlo k významnému zlepšení stavu.

První pacient byl muž ve věku 40 let s pustulární formou psoriázy a psoriatickou artritidou, diagnóza byla stanovena již v dětství kožní biopsií a byl sledován dermatologem. Lékařské vyšetření prokázalo erytematózní plaky na loktech, na trupu, kolem pupku, na perineu a dolních končetinách. Současně byla zjištěna spondylitida a postižení distálních interfalangeálních kloubů. Podstoupil celkem 8 cyklů HBO2 po 60 minutách, přičemž nepoužíval žádnou topickou léčbu před HBO2 ani během ní. Po terapii došlo k ústupu většiny psoriatických lézí se znatelnou úlevou od svědění a olupování. Nebyly zastiženy žádné vedlejší účinky. Po 18 měsících sledování jsou pacientovy kožní obtíže pouze velmi mírné.

Druhým pacientem byl muž ve věku 55 let, který HBO2 podstoupil pro chronické bilaterální bércové vředy a osteomyelitidu při těžké psoriáze. Jeho diagnóza byla rovněž stanovena kožní biopsií, byl sledován dermatologem a aktuálně užíval 3× denně difenhydramin a topické minerální oleje. Měl erytém a kůže svědila a olupovala se. Tento pacient podstoupil celkem 15 cyklů HBO2 po 90 minutách, přičemž již po 6 cyklech se zmíněné obtíže zmenšily a zlepšení pokračovalo s každým dalším cyklem. Rovněž nebyly zastiženy žádné vedlejší účinky.

(pes)

Zdroj:

  1. Journal of Medical Case Reports 2009, 3: 7023, doi: 10.4076/1752-1947-3-7023

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko vzniku tuberkulózy u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří jsou léčeni anti-TNF preparáty

Zavedení přípravků účinkujících proti TNF alfa prokazatelně zdokonalilo terapii revmatoidní artritidy. V první anti-TNF randomizované kontrolované studii byl publikován případ vzniku tuberkulózy a od té doby se množí důkazy, že anti-TNF terapie zvyšuje riziko vzniku TBC s pravděpodobným rozdílem v riziku mezi třemi základními anti-TNF přípravky. Infliximab a adlimumab, obojí monoklonální protilátky, mají zmíněné riziko vyšší než etanercept, solubilní TNF receptor.

Zlepšení kognitivních funkcí u Alzheimerovy nemoci po perispinálním podání etanerceptu

Etanercept je úspěšně využíván k léčbě revmatologických onemocnění (středně těžké až těžké revmatoidní artritidy a polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy). Mimo tyto klasické indikace byl ale etanercept podán s vynikajícími výsledky experimentálně u Alzheimerovy choroby.

Bezpečnost a účinnost etanerceptu u dětí mladších 4 let s juvenilní idiopatickou artritidou

Juvenilní idiopatická artritida je nejčastějším chronickým autoimunitním onemocněním u dětí. U některých pacientů s polyartikulárním postižením a se systémovým nástupem onemocnění se vyskytuje choroba s průběhem rezistentním na léčbu, která vyžaduje alternativní léčebné postupy. Od doby, kdy je k dispozici biologická léčba, se výrazně zlepšily terapeutické možnosti u dospělých i pediatrických pacientů.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy