Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Riziko vzniku infekce herpes zoster u pacientů s revmatoidní artritidou léčených inhibitory TNF-alfa

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 1.6.2009

Riziko vzniku infekce herpes zoster u pacientů s revmatoidní artritidou léčených inhibitory TNF-alfa

Inhibice TNF-alfa je účinná metoda léčby revmatoidní artritidy. Zvláště nepostradatelná je v případě, že onemocnění není možné zvládnout konvenčními chorobu modifikujícími léky. Známý a doložený je vyšší výskyt bakteriálních infekcí u pacientů léčených TNF-alfa, ale oproti bakteriálním infekcím se už méně ví o riziku virových infekcí. A právě to bylo hlavním cílem popisované studie.

Srovnávané léky

Pacienti byli sledováni od května 2001 do prosince 2006. Počátek jejich sledování byl spojen se zahájením léčby některou z následujících látek – infliximab, etanercept, adalimumab, anakinra – nebo s přechodem na tyto látky z konvenčních chorobu modifikujících léků. Pozornost byla zaměřena hlavně na poměr rizik (hazard ratio – HR) pro vznik herpes zoster a ověření klinicky signifikantního rozdílu (HR 2,0) mezi inhibitory TNF-alfa a modifikujícími léky.

Výsledky

Mezi téměř 5040 pacienty, kteří byli léčeni buď inhibitory TNF-alfa, nebo konvenčně, se u 82 z nich vyskytlo 86 epizod infekce herpes zoster. Celkem 39 epizod by mohlo být přisuzováno léčbě skupinou anti-TNF-alfa monoklonálními protilátkami, 23 etanerceptu a 24 konvenčním lékům. Riziko výskytu herpes zoster HR (95%CI) přizpůsobené věku a závažnosti onemocnění je u etanerceptu 1,09 (0,39-3,06) p= 0,87, adalimumabu 3,01 (1,36-6,64) p=0,007, infliximabu 2,43 (0,94-6,26) p=0,7 vs. konvenční léky.

S přihlédnutím k věku, vážnosti choroby a užívání kortikoidů signifikantně vzrostlo riziko u infliximabu a adalimumabu (HR 1,82; 95% interval spolehlivosti 1,05–3,15), ačkoliv dále zůstalo pod prahovou hodnotou HR = 2.Není signifikantní spojitost mezi léčbou etanerceptem a infekcí herpes zoster.

Závěr

Léčba monoklonálními protilátkami anti-TNF-alfa (infliximab, adalimumab) může být spojena s vyšším rizikem výskytu infekce herpes zoster, ale pro úplné potvrzení je třeba dalších studií.

(ian)

Zdroj: Strangfeld A, Listing J. Risk of Herpes Zoster in Patients With Rheumatoid Arthritis Treated With Anti-TNF-alfa Agents. JAMA 2009;301(7):737–744.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nový doporučený postup pro léčbu psoriázy pomocí lokální terapie

Psoriáza je systémové autoimunitní onemocnění. Ve většině případů jsou však symptomy lokalizovány povrchově. Právě klíčové postavení topické léčby vedlo Americkou dermatologickou akademii ke zpracování nového doporučeného postupu

Imunogenicita monoklonálních protilátek

Monoklonální protilátky jsou v současnosti vyvíjeny pro široké spektrum indikací. Aktuální zjištění však upozorňují na potřebu tyto produkty a jejich působení více charakterizovat.

Využití magnetické rezonance ke včasné diagnostice sakroiliitidy u AS (ankylozující spondylitidy, morbus Bechtěrev)

Popisovaná anglická studie se ujala zkoumání toho, u jak velkého podílu pacientů s MR diagnostikovanou sakroiliitidou se v dlouhodobém časovém horizontu vyvine ankylozující spondylitidaVšechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy