Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Riziko malignit u pacientů s revmatoidní artritidou léčených biologickou léčbou

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 12.3.2013

Riziko malignit u pacientů s revmatoidní artritidou léčených biologickou léčbou

Revmatoidní artritida (RA) je systémové zánětlivé onemocnění postihující kloubní struktury a vedoucí často ke kloubním deformitám a tím i k signifikantní morbiditě a zhoršené kvalitě života pacientů. RA postihuje 1 % obecné populace. Tradiční chorobu modifikující antirevmatická léčba redukuje aktivitu nemoci a zpomaluje destrukci kloubů, u řady pacientů však selhává či je špatně tolerována. Novější, biologická léčba (BL) představuje další alternativu pro tyto pacienty. BL redukuje zánětlivé reakce, které působí přímo ve specifických imunopatologických procesech a vedou ke strukturálnímu poškození kloubů. Data z evropských a USA registrů z roku 2010 udávají, že 25–56 % pacientů s RA užívá BL.

Dostupné biologické preparáty zahrnují inhibitory tumor nekrotizujícícho faktoru TNF alfa (adalimumab, certolizumab, pegol, etanercept, golimumab, infliximab), antagonistu receptoru interleukinu-1 (anakinra), monoklonální protilátku proti CD20 pozitivním B-lymfocytům (rituximab), selektivní modulátor kostimulačního signálu pro aktivaci T-lymfocytů CD 28 (abatacept) a inhibitor interleukinu-6 (tocilizumab).

Vzhledem k interferenci těchto biologických léků s imunitním systémem jsou sledovány jejich nežádoucí účinky týkající se především vzniku nových infekcí a malignit. Na základě doporučení US Food and Drug Administration (FDA) bylo vysloveno upozornění na možný výskyt malignit při terapii všemi inhibitory TNF, avšak na toto téma existují v literatuře protichůdné názory. Některé studie udávají zvýšené riziko při léčbě inhibitory TNF pro vznik lymfomů a nonmelanomových nádorů kůže.

Cílem studie londýnských autorů bylo analyzovat riziko vzniku malignit u pacientů s RA, kteří byli vzati do randomizovaných kontrolovaných studií s biologickou léčbou. Data byla získána z elektronických databází a hodnoceny byly studie s následnými preparáty: abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, rituximab a tocilizumab od uvedení na trh až do června 2012. Celkem bylo vybráno 63 studií s 29 423 pacienty, které srovnávaly bezpečnost BL s placebem nebo s jinými chorobu modifikujícími léky minimálně po dobu 24 týdnů.

U 211 pacientů z 29 423 se rozvinulo maligní onemocnění (118 solidních tumorů, 48 kožních malignit, 14 lymfomů, 5 hematologických malignit, 26 nespecifikovaných).

Dle závěrečného vyhodnocení získaných dat však nebylo zjištěno statisticky signifikantní riziko rozvoje malignit u pacientů s BL zahrnutých do klinických studií nejméně po dobu 6 měsíců ve srovnání s placebem či s jinými antirevmatickými léky.

(moa)

Zdroj: Lopez-Olivo M. A. et al. Risk of Malignancies in PatientsWith Rheumatoid Arthritis Treated With Biologic Therapy. JAMA 2012 Sep 5; 308 (9): 898–908; doi: 10.1001/2012.jama.10857.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Taiči jako účinná součást léčby revmatických onemocnění

Taiči je možné doporučit jako doplňkovou nebo alternativní metodu léčby u pacientů s revmatickými chorobami, která zlepšuje kvalitu jejich života.

Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšené riziko hluboké žilní trombózy

Studie případů a kontrol zahrnující téměř 26 000 osob ukázala statisticky významnou souvislost mezi revmatoidní artritidou a hlubokou žilní trombózou.

Není prokázáno, že podávání methotrexátu u revmatoidní artritidy zvyšuje výskyt herpes zoster

Systematický průzkum literatury nepřinesl žádné důkazy o souvislosti mezi podáváním methotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy (RA) a infekcí virem Varicella zoster (VZV).Všechny novinky

Odborné centrum

 

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy