Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Revmatoidní artritida a etanercept: vliv na pracovní neschopnost a kvalitu života

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 15.9.2015

Revmatoidní artritida a etanercept: vliv na pracovní neschopnost a kvalitu života

Částečná nebo úplná pracovní neschopnost je u jedinců s revmatoidní artritidou (RA) poměrně častá, přičemž se většinou zhoršuje s průběhem onemocnění. Nový výzkum však prokázal signifikantní zlepšení pracovní výkonnosti i celkové kvality života u pacientů užívajících cílené léčivo etanercept.

Jedinci trpící středně těžkými až těžkými formami RA pociťují progresivní pracovní disabilitu. Chronické onemocnění kloubů zhoršuje schopnost pracovat, vede k častějším absencím v práci, k neschopnosti vykonávat všechny pracovní úkony, což snižuje produktivitu práce a může vést k nutnosti změny zaměstnání. Ztráta produktivity je poměrně značnou přítěží pro ekonomiku státu, jelikož většina pacientů je v době diagnózy v produktivním věku. Ztráta zaměstnání se navíc negativně odráží i na kvalitě života. V tomto ohledu přináší celkem slibné výsledky terapie cílenými léčivy. Nový výzkum provedený americkými vědci se zaměřil na parametry pracovní výkonnosti při léčbě etanerceptem.

Metody studie

Prospektivní multicentrická observační studie se zaměřila na zaměstnance trpící středně těžkými až závažnými formami RA. Primárním cílem bylo objektivizovat schopnost pracovat pomocí telefonického dotazníku po 6 měsících léčby etanerceptem. Druhotným cílem bylo měření těchto změn v odstupu 1, 2 a 3 měsíců od počátku léčby. Pacienti byli vybíráni z revmatologických center po celých Spojených státech amerických v letech 2009–2010. Jedinci ve věku 18 až 70 let byli zaměstnáni na plný či částečný úvazek.

Výsledky studie

Do studie bylo zahrnuto celkem 204 pacientů z 55 revmatologických center. Průměrný věk skupiny činil 46,6 roku a většina pacientů byla ženského pohlaví (72 %). Z této skupiny 84 % jedinců pracovalo na plný úvazek, nejčastěji na manažerské nebo kancelářské pozici, studii zdárně dokončilo 153 jedinců (75 %). Výsledky výzkumu prokázaly během léčby výrazný pokles všech negativních parametrů pracovní disability. Došlo k signifikantnímu poklesu pracovní neschopnosti a absence v práci, naopak pracovní prezence a pracovní výkonnost se zvýšily. Před započetím léčby etanerceptem jedinci chyběli v práci asi 3,2 hodiny týdně kvůli onemocnění RA. Po 6 měsících léčby míra absence činila pouhých 0,8 hodiny týdně. Domácí produktivita jedinců přitom stoupla téměř o 30 %, což se výrazně projevilo na kvalitě jejich života.

Závěr

Ve Spojených státech amerických vedla léčba etanerceptem u pacientů se středně těžkou až těžkou formou RA k signifikantnímu zlepšení pracovní výkonnosti. Cena léčby je tak částečně až úplně kompenzována přínosem těchto jedinců pro ekonomiku daného státu.

(holi)

Zdroj: Hone D., Cheng A., et al. Impairment in Employed Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis Patients in the United States. Arthritis Care & Research. Vol. 65, No. 10, October 2013, pp 1564–1572.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění charakterizované symetrickým zánětem kloubů. Postižení kloubů vede až k trvalým deformacím, které nemocné značně omezují. Choroba tak může potenciálně zkracovat život a vést k invaliditě.

Větší odpověď na léčbu revmatoidní artritidy inhibitory TNFα u pacientů s pozitivním revmatoidním faktorem

U pacientů s revmatoidní artritidou (RA) po selhání léčby chorobu modifikujícími léky (DMARD) byla zjištěna lepší terapeutická odpověď na inhibitory TNFα z hlediska disability a bolesti po jednom roce terapie, pokud měli pozitivní revmatoidní faktor (RF).

Věk, pohlaví a BMI ovlivňují hodnoty zánětlivých parametrů u revmatoidní artritidy

Vyšší věk a ženské pohlaví jsou faktory nezávisle zvyšující sedimentaci erytrocytů (FW) a C-reaktivní protein (CRP) u pacientů v časné fázi revmatoidní artritidy (RA). V pozdějších fázích onemocnění tyto reaktanty časné fáze stoupají také se zvyšujícím se body mass indexem (BMI). To je třeba brát v úvahu při posuzování zánětlivých parametrů jako markerů aktivity RA.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy