Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Revmatoidní artritida

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 17.6.2015

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní onemocnění charakterizované symetrickým zánětem kloubů. Postižení kloubů vede až k trvalým deformacím, které nemocné značně omezují. Choroba tak může potenciálně zkracovat život a vést k invaliditě.

Etiologie a patogeneze

Původ onemocnění nebyl do dnešního dne zcela objasněn. Významnou roli nejspíše hrají imunitní pochody. Predispozičně jsou postiženi pacienti vykazující HLA-DR1 a HLA-DR4. Předpokládá se, že antigeny infekčního agens (EBV, mykoplazmata, parvoviry) aktivují u geneticky predisponovaných jedinců CD4+ T-lymfocyty, které nastartují imunitní reakci. Aktivace B-lymfocytů vede k produkci protilátek ze skupiny IgG a antiIgG, z nichž některé jsou přímo zodpovědné za imunitní poškození tkání synoviální membrány. Protilátky jsou nejspíše zaměřené proti kolagenu II nebo proti chrupavkovému glykoproteinu-39. U 80 % pacientů se navíc vyskytují protilátky proti Fc-fragmentu IgG, takzvanému revmatoidnímu faktoru. První změny jsou v synoviální membráně kloubů, většinou se jedná o necharakteristickou sérofibrinózní artritidu. Postupem času synoviální membrána zbytňuje a proniká ve formě jazykovitého povlaku (pannus) po povrchu kloubních chrupavek do prostoru kloubu. Pannus je bohatý na buňky imunitního systému, z nichž zejména makrofágy produkují proteolytické enzymy zodpovědné za poškození kloubu. Výsledkem může být vazivová až kostěná ankylóza postiženého kloubu.

Epidemiologie

Prevalence onemocnění v populaci je přibližně 0,5–1 %. Onemocnění 3× častěji postihuje ženy. RA může vzniknout v kterémkoliv věku, nejčastěji však vzniká mezi 35. a 50. rokem. Pokud se choroba objeví do 16. roku života, označujeme ji jako juvenilní revmatoidní artritidu, jejíž prevalence je 1/1000 dětí.

Klinický obraz

Začátek onemocnění je ve většině případů pozvolný. Postupně během týdnů až měsíců narůstají artritické bolestivé symptomy, obvykle provázené únavou a celkovou slabostí. Současně se objevuje ranní ztuhlost, která trvá déle než 1 hodinu a je charakterizována nemožností sevřít klouby rukou v pěst. Nespecifické příznaky bývají velmi časté, jedná se zejména o nechutenství, úbytek na váze, teplotu, lymfadenopatii či splenomegalii. Průběh nemoci je variabilní, ve většině případů cyklický a pozvolně progresivní, což znamená, že různě dlouhé epizody remise se střídají s aktivní nemocí.

Onemocnění postihuje primárně jakýkoliv synoviální kloub. Artritida způsobuje bolest, ztuhlost, omezenou hybnost a zvýšenou teplotu postiženého kloubu. Typicky bývají postiženy metakarpofalangeální, proximální interfalangeální a radiokarpální klouby. Větší klouby bývají postiženy až v pozdějších stadiích nemoci, jedná se zejména o lokty, ramena, kolena a kotníky. Nezřídka bývá postižena i krční páteř a temporomandibulární kloub. Perzistentní artritida způsobuje vznik kostních erozí a kloubních deformit.

Mimokloubní projevy jsou také relativně časté. Odhaduje se, že až 40 % pacientů s RA trpí mimokloubním postižením. Kromě nespecifických příznaků systémového onemocnění se jedná o vznik revmatoidních uzlů, perikarditidu, aterosklerózu, postižení plic, očí a nervového systému. Častou komplikací bývá také osteoporóza v důsledku chronického postižení kloubů. Při dlouhém trvání onemocnění se může objevit i vaskulitida, amyloidóza a hematologické abnormality. Zvýšená náchylnost k infekcím bývá způsobena samotným onemocněním i účinkem terapie.

Diagnóza

Diagnóza onemocnění je založena převážně na klinických příznacích. V současné době jsou platná diagnostická kritéria Americké revmatologické asociace. V laboratorním nálezu je specifická přítomnost revmatoidního faktoru (RF) a protilátek proti cyklickým citrulinovaným peptidům/proteinům (antiCCP). Tyto diagnostické markery se však mohou vyskytovat i u jiných chorob a jejich nepřítomnost nevylučuje RA. Pro zhodnocení kloubního postižení se používají zobrazovací metody, zejména rentgenové vyšetření.

Terapie

Nefarmakologická léčba zahrnuje edukaci pacienta, fyzikální terapii, rehabilitaci či používání ortopedických pomůcek. Z farmakologické terapie se uplatňují především nesteroidní antirevmatika, glukokortikoidy a léky modifikující průběh choroby (DMARDs). Do poslední skupiny zařazujeme i moderní cílenou léčbu. Nejčastěji se používají inhibitory TNF-α, mezi něž patří etanercept, infliximab, adalimumab či golimumab. V případě potřeby lze použít i rituximab, abatacept a tocilizumab. Cílená léčba výrazně zlepšila prognózu nemocných a snížila počet komplikací spojených se základním onemocněním. Samozřejmostí je chirurgická léčba kloubních deformit, nejčastěji v podobě synovektomií, artrodéz a totálních endoprotéz.

Prognóza

Prognóza závisí na rychlosti stanovení diagnózy a včasném zahájení terapie. Vyšší věk a nižší socioekonomické postavení přispívají k horší prognóze nemoci, časnějšímu vzniku kloubních deformit a disabilitě.

(holi)

Zdroj: Rheumatoid arthritis. A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Dostupné z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001467/
Češka R., Tesař V., Dítě P., Štulc P. Interna. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010, 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Etanercept obnovuje kostní metabolismus u pacientů s revmatoidní artritidou po léčbě jinými chorobu modifikujícími léky

Potlačený kostní metabolismus při léčbě pacientů s revmatoidní artritidou (RA) chorobu modifikujícími léky (DMARD) se po tříměsíční léčbě etanerceptem opět zvýšil. Etanercept rovněž výrazně potlačil systémový zánět.

Snížení aktivity revmatoidní artritidy při podávání inhibitorů TNF-α může příznivě ovlivnit lipidový profil

Italská studie ukázala, že dosažení nízké aktivity choroby nebo remise při léčbě revmatoidní artritidy (RA) inhibitorem TNF-α + chorobu modifikujícími léky (DMARD) + kortikosteroidy je spojeno s úpravou lipidového profilu.

Odpověď na léčbu inhibitory TNFα může souviset s polymorfismem TNFα nebo jeho receptorů

Z pěti testovaných polymorfismů genů kódujících TNFα (tumor necrosis factor α) a receptory pro tento cytokin u 280 pacientů s revmatoidní artritidou (RA) léčených inhibitory TNFα byly jako potenciální genetický faktor spojený s lepší odpovědí na tuto léčbu zjištěny homozygotní alely TNFR1A 36A a homozygotní varianta TNFA-875T.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy