Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Po dosažení remise revmatoidní artritidy s tofacitinibem lze vysadit methotrexát i glukokortikoidy

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 26.3.2018

Po dosažení remise revmatoidní artritidy s tofacitinibem lze vysadit methotrexát i glukokortikoidy

Post hoc analýza čerstvě publikovaná v časopisu Rheumatology and Therapy ukázala, že u pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž bylo dosaženo remise nebo nízké aktivity choroby při podávání tofacitinibu, lze vysadit methotrexát či glukokortikoidy, aniž by došlo ke ztrátě odpovědi na léčbu.

Úvod

Tofacitinib je perorální inhibitor Janusových kináz. Tato práce hodnotila jeho klinickou účinnost u revmatoidní artritidy v souvislosti s průvodním podáváním methotrexátu (MTX) a glukokortikoidů (GC).

Metodika

Jednalo se o sdruženou analýzu údajů ze dvou dlouhodobých otevřených prodloužení klinických studií s tofacitinibem v dávce 5 či 10 mg 2× denně u pacientů s revmatoidní artritidou. Ve studiích byla povolena současná léčba MTX nebo GC.

Odpověď na léčbu byla hodnocena podle indexu CDAI (Clinical Disease Activity Index), a to samostatně u pacientů, kteří v průběhu studie vysadili MTX/GC, a u nemocných, kteří tuto léčbu v průběhu studie zahájili. Vysazení MTX/GC bylo definováno jako užívání této léčby při vstupu do studie a její absence během 30 dní před kontrolním vyšetřením po 3 letech studie. Zahájení léčby MTX/GC bylo definováno jako absence této léčby při vstupu do studie a její užívání při kontrolním vyšetření po 3 letech studie.

Výsledky

Léčbu MTX vysadilo 11,6 % pacientů, léčbu GC 22,2 %. Po 3 letech dosáhlo remise nebo nízké aktivity choroby (LDA) 70,4 % pacientů, kteří vysadili MTX, a 69,1 %, kteří MTX nevysadili, a dále 72,7 % pacientů, kteří vysadili GC, a 65,9 %, kteří je nevysadili. Remise/LDA dosažené po prvních 3 měsících léčby byly u většiny pacientů zachovány i po 3 letech studie nezávisle na tom, zda došlo k vysazení MTX/GC.

Nově nasazený MTX v průběhu studie užívalo 6,2 % pacientů a nově nasazené GC 25,1 % pacientů. 69 % pacientů, jimž byl nově nasazen MTX, a 45,4 % pacientů, kteří nově zahájili léčbu GC, mělo před přidáním dodatečné terapie nedostatečnou odpověď na léčbu. Nasazení MTX vedlo ke zlepšení příznaků RA, při použití GC bylo pozorováno pouze mírné zlepšení.

Závěr

Autoři uzavírají, že pokud je při léčbě tofacitinibem v kombinaci s MTX nebo GC dosaženo dostatečné odpovědi na léčbu, lze MTX či GC vysadit bez ztráty této terapeutické účinnosti. Naopak u nemocných s nedostatečnou odpovědí na samotný tofacitinib je přínosem přidání MTX.

(zza)

Zdroj: Fleischmann R., Wollenhaupt J., Cohen S. et al. Effect of discontinuation or initiation of methotrexate or glucocorticoids on tofacitinib efficacy in patients with rheumatoid arthritis: a post hoc analysis. Rheumatol Ther 2018 Feb 7, doi: 10.1007/s40744-018-0093-7 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Imunogenicita anti-TNF léčiv může mít dopad na jejich farmakokinetiku i účinnost

Přítomnost protilátek proti léčivu proteinové povahy může způsobit pokles jeho sérové koncentrace až na subterapeutickou úroveň a zároveň zvyšuje riziko nežádoucích účinků zprostředkovaných imunitními reakcemi. Observační klinická studie se zaměřila právě na výskyt a následky výskytu protilátek proti anti-TNF léčivům v podmínkách běžné revmatologické praxe. U pacientů léčených etanerceptem nebyla – na rozdíl od jiných léčiv – prokázána tvorba protilátek.

Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Tofacitinib je první látkou z nové skupiny nebiologických chorobu modifikujících léčiv (DMARDs). Používá se pro léčbu středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy (RA) v kombinaci s methotrexátem nebo v monoterapii. Bezpečnost a účinnost tofacitinibu v této indikaci byly hodnoceny v 6 klinických studiích fáze III, jejichž stručné shrnutí vám nabízí tento článek.

Včasná léčba spondylartritidy není chiméra!

O včasné léčbě neradiografické spondylartritidy se mluví velmi často, ale má léčba opravdu takové výsledky, jaké si od ní slibujeme?Všechny novinky

Odborné centrum

 

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy