Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Inhibice TNF u pacientů s revmatoidní artritidou a její spojitost s rekurencí a smrtí způsobenou nádory hlavy a krku

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 22.9.2016

Inhibice TNF u pacientů s revmatoidní artritidou a její spojitost s rekurencí a smrtí způsobenou nádory hlavy a krku

Cílem této retrospektivní kohortové studie bylo určení rizika rekurence nádorů hlavy a krku a smrti způsobené těmito nádory u pacientů s revmatoidní artritidou léčených inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru. Revmatičtí pacienti s nádorem hlavy či krku byli vybráni z amerického národního registru válečných veteránů (při US Department of Veterans Affaires). Sběr dat a potvrzení diagnózy byly provedeny přezkumem elektronicky vedených lékařských záznamů.

Kohorta pacientů byla následně rozdělena na dvě skupiny. Zatímco první skupina užívala nebiologickou chorobu modifikující antirevmatickou léčbu (nbDMARDs), druhá skupina byla léčena pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (antiTNF). V obou skupinách byli pacienti s diagnostikovaným nádorem hlavy či krku. Celkem bylo do studie zařazeno 180 pacientů, 149 z nich užívalo nebiologickou léčbu, 31 bylo léčeno pomocí TNFi.

K rekurenci nádorů hlavy a krku nebo smrti způsobené tímto onemocněním došlo podle záznamů u 5 z 31 biologicky léčených pacientů (16,1 %) a u 44 ze 149 klasicky léčených pacientů (29,5 %). Rekurence či smrt byly zaznamenány u 2 ze 16 pacientů (13 %), kteří užívali antiTNF rok před odhalením nádorového onemocnění, ale již ne po něm. Jako rizikový faktor rekurence či smrti bylo stanoveno čtvrté stadium rakovinového onemocnění (HR 2,49 [CI 1,06−5,89], p = 0,04). Naopak chirurgická léčba či ozařování byly spojené s nižším rizikem návratu onemocnění (HR 0,35 [CI 0,17−0,74], p = 0,01; HR 0,39 [CI 0,20−0,76], p = 0,01).

Podle závěrů studie léčba pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru nijak nezvyšuje riziko návratu nádorů hlavy či krku nebo smrti způsobené tímto onemocněním; zejména u pacientů s prodlužujícím se intervalem mezi původní léčbou nádorového onemocnění a jeho nonrekurencí je užití antiTNF preparátů bezpečné. V této studii nebyla nalezena žádná spojitost mezi zvýšeným rizikem nádorového onemocnění či smrtí z důvodu nádorového onemocnění.

(jez)

Zdroj: Phillips Z., Zeringue A. L., McDonald J. R. et al. Tumor necrosis factor inhibition and head and neck cancer recurrence and death in rheumatoid arthritis. PLoS One 2015 Nov 23; 10 (11): e0143286; doi: 10.1371/journal.pone.0143286.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Také děti s revmatickým onemocněním profitují z etanerceptu

Revmatická onemocnění se bohužel netýkají pouze dospělých pacientů. Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je definována jako postižení kloubů odpovídající revmatoidní artritidě (RA), ke kterému došlo před 16. rokem věku a trvá minimálně šest týdnů. Incidence se pohybuje kolem 2/100 000 a častěji jsou poškozené dívky. Podávání inhibitoru TNF-α − etanerceptu − pediatrickým pacientům s JIA se věnovala také práce uveřejněná na konci loňského roku v časopisu Rheumatology.

Výskyt axiální spondyloartritidy mezi pacienty, kteří byli v USA vyšetřeni revmatologem pro chronické bolesti zad

Axiální spondyloartritida (axSpA) je chronické zánětlivé onemocnění, které nejčastěji postihuje páteř a sakroiliakální klouby. Objevuje se většinou u mladších osob (typicky před 45. rokem věku), obtíže jsou dlouhodobé, s pozvolným nástupem. Američtí autoři se ve své práci pokusili zjistit, jaké je v USA zastoupení axSpA mezi lidmi s chronickými bolestmi zad, u kterých je přítomen alespoň jeden znak spondyloartritidy (SpA).

Faktory, které u pacientů rozhodují o výběru konkrétní biologické léčby

Obecně platí, že při výběru léčby většina pacientů ocení, pokud je jim dáno na výběr více možností. Chtějí mít příležitost vyjádřit svůj názor, ačkoli značná část z nich nakonec dá přednost tomu, aby finální rozhodnutí učinil lékař. Je nicméně důležité vědět a rozumět tomu, jaké faktory hrají při výběru léčby u pacientů roli.Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy